X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44595
Przesłano:

Test z geografii: Człowiek w przestrzeni przyrodniczej

Test Geografia Człowiek w przestrzeni przyrodniczej
1. Etap postindustrialny trwał (a) od:
a. Ok . 1700 r., do 1950 r.,
b. 10 tys. Lat do ok 1700 r.,
c. Od 1950 r.,
2. Pogląd, zgodnie z którym elementy środowiska przyrodniczego wywierają wpływ na rozwój społeczeństwa, gospodarki, kultury:
a. Determinizm geograficzny
b. Nihilizm geograficzny
c. Posybilizm geograficzny
3. Metan tworzy się:
a. Wypalania lasów
b. Spalania paliw kopalnych
c. Na obszarach bagiennych, polach ryżowych
4. Lej depresyjny może powstać m. in. :
a. Nadmiernego poboru wody na terenach górniczych
b. Zbyt intensywnego poboru wody do celów komunalnych i przemysłowych na terenie silnie zurbanizowanych
c. Oczyszczania ścieków
d. Zapadnięcia się stropu podziemnego wyrobiska górniczego
5. Wyjaśnij dlaczego smog jest niebezpieczny dla organizmów żywych.

6. Wymień trzy skutki występowania kwaśnych opadów:

7. Wymień skutki wylesiania:

8. W jaki sposób dochodzi do erozji i degradacji gleb:

9. Jaki wpływ ma działalność człowieka na litosferę:

10. Wymień źródła zanieczyszczeń hydrosfery:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.