X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44575
Przesłano:

Komputerowa matematyka. Karta innowacji

KARTA INFORMACYJNA
INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Tytuł innowacji pedagogicznej:
„Komputerowa matematyka”

Informacje o szkole:

Typ szkoły: Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Informacje dotyczące innowacji

Rodzaj innowacji pedagogicznej: Programowo - metodyczna

Adresaci innowacji: Uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej
Czas trwania innowacji: od września 2016r do czerwca 2019r

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: lekcja matematyki, dodatkowa (1-2 razy w miesiącu)

Krótki opis innowacji pedagogicznej (na czym polega?):
Innowacja została opracowana w oparciu o program: "Matematyka z plusem". Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego ( autorzy: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, wydawnictwo: GWO). Program wdrożony będzie pilotażowo w klasie 4 (rok szkolny 2016/2017) i kontynuowany w klasie 5 (rok szkolny 2017/2018) oraz klasie 6 (rok szkolny 2018/2019).
Głównym założeniem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, motywowanie ich do zdobywania wiedzy, zwiększenie aktywności uczniów, rozwijanie logicznego rozumowania, ukazania atrakcyjności matematyki przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Podczas zajęć uczniowie będą tworzyli zadania interaktywne, gry, krzyżówki, prezentacje, quizy posługując się programami komputerowymi.

Określenie na czym polega nowatorstwo:
Nowatorstwo planowanych zajęć polega na:
- rozwijaniu umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia,
- nabyciu przez dzieci umiejętności programowania,
- pokazaniu, iż matematyka wcale nie musi być trudna, a rozwiązując "problemy" matematyczne można się bardzo dobrze bawić, poprzez stosowanie różnych form i metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnej,
- opracowaniu (stworzeniu) interaktywnych pomocy dydaktycznych (w trakcie realizacji Innowacji „Komputerowa matematyka” powstaną materiały do wykorzystania w nauce takie jak: zadania, krzyżówki, gry, prezentacje multimedialne).

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):
- opanowanie podstaw programowania,
- rozwijanie umiejętności korzystania z programów wspomagających naukę matematyki,
- podniesienie sprawności matematycznych, umiejętności współpracy i komunikacji,
- rozwijanie własnych zdolności oraz sprawności logicznego myślenie,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym,
- aktywizowanie uczniów do przejmowania inicjatywy, realizowania własnych pomysłów, formułowania wniosków, prezentowania "indywidualnych" rozwiązań,
- stworzenie możliwość eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzenie ciekawość dzieci i chęci do nauki,
- ukształtowanie poczucia własnej wartości, odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu,
- uświadomienie, że matematyka może być zabawna i przyjazna dla każdego ucznia, nowoczesna i skuteczna.

Finansowanie innowacji pedagogicznej: nie wymaga dodatkowego finansowania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.