X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44571
Przesłano:
Dział: Języki obce

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.Konspekt lekcji otwartej z języka angielskiego.

Konspekt lekcji otwartej z języka angielskiego

Nauczyciel prowadzący: mgr Paweł Rutkowski
Klasa: 8a, grupa II
Podręcznik: Repetytorium Ósmoklasisty. Język angielski. Książka ucznia. Wydawnictwo: Oxford
Data: 22.05.2020r.
Obserwatorzy: członkowie Zespołu Przedmiotowego ds. Języków Obcych w SP w Czerwonaku + Dyrektor Szkoły
Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
Czas trwania: 1 godzina dydaktyczna/ 45min
Metody i formy pracy: praca indywidualna uczniów, grupowa konsultacja i sprawdzanie zadań, porównywanie odpowiedzi
Materiały i środki dydaktyczne: arkusze zawierające zadanie egzaminacyjne dla klasy ósmej, prezentacja w genial.ly
Źródła materiału prezentowane na lekcji: Egzamin ósmoklasisty. Język angielski. Trening przed egzaminem – wydawnictwo SMB
Testy ósmoklasisty. Język angielski – wydawnictwo Wiedza

Cele ogólne:
• doskonalenie umiejętności wykonywania zadań praktycznych z wykorzystaniem poznanego wcześniej materiału leksykalnego oraz funkcji językowych
• bieżąca diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów pod kątem realizacji standardów wymagań egzaminacyjnych

Cele operacyjne:
1. Wiadomości – Uczeń:
• poznaję nowe słownictwo występujące często w partiach materiału egzaminacyjnego
• znam techniki i strategie uczenia się i wykorzystuję je podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych

2. Umiejętności – Uczeń:
• w zakresie sprawności językowej udzielam odpowiedzi na pytania ogólnie lub szczegółowo; uzupełniam brakujące informacje; wskazuję określone informacje; selekcjonuję potrzebne informacje; układam informacje w odpowiedniej kolejności; sprawdzam poprawność swoich odpowiedzi; rozumie komunikaty nauczyciela
• wykorzystuję poznanie wcześniej słownictwo w celu rozwiązania zadań praktycznych
• staram się poprawnie stosować środki gramatyczno-leksykalne adekwatnie do ich funkcji
• swobodnie komunikuje się i uczestniczę w zajęciach wyrażając własne zdanie

3. Cele wychowawcze:
• rozwijanie postawy aktywizującej podczas lekcji
• kształcenie umiejętności aktywnej pomocy w zadaniu innemu uczniowi
• kształcenie umiejętności dokonywania oceny własnej pracy
• zachowanie kultury słowa

Przebieg czynności:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności.
2. Rozgrzewka językowa – jedzenie (uczeń podaje przykład dowolnego jedzenia, kolejna osoba podaje nazwę poprzedniego jedzenia i dodaje kolejne swoje, aż do momentu przejścia rundy przez wszystkie osoby).
3. Włącznie prezentacji na stronie genial.ly i zapoznanie uczniów z tematem dzisiejszych zajęć oraz celami lekcji.
4. Prezentacja poszczególnych zadań egzaminacyjnych. Kolejno mówienie każdego z poleceń, zwrócenie uwagi na strategi i techniki uczenia się.
5. Praca indywidualna uczniów nad poszczególnymi zadaniami egzaminacyjnymi: sprawdzanie sprawności językowej - udzielanie odpowiedzi na pytanie ogólnie lub szczegółowo; uzupełnianie brakujących informacji; wskazanie określonej informacji; selekcjonowanie potrzebnych informacji; układanie informacji w odpowiedniej kolejności; sprawdzanie poprawność swoich odpowiedzi; rozumienie komunikatów nauczyciela

Nauczyciel cały czas monitoruje pracę uczniów i udziela potrzebnych wskazówek, aby rozwiązać prawidłowo zadanie.

6.Wspólna ewaluacja pracy na lekcji w postaci krótkiej ankiety
7. Praca domowa dla uczniów:
-zadanie ze strategii uczenia się: wzmocnienie umiejętności wyszukiwania słów kluczowych na egzaminie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.