X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4453
Przesłano:
Dział: Języki obce

Mój dzień - ćwiczenia w mówieniu i pisaniu - konspekt lekcji j. angielskiego dla klasy IV

Cele ogólne:
- rozwijanie sprawności reagowania językowego oraz rozumienia słuchanych i czytanych wypowiedzi,
- kształtowanie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi nt. określonych godzin,
- uświadamianie korzyści płynących z umiejętności podawania czasu i mówienia o sobie w j. obcym,

Cele operacyjne:
1.Wiadomości.
a) Uczeń zna:
- zwroty używane do podawania czasu,
- nazwy dni tygodnia i podstawowych codziennych czynności.

b) Uczeń rozumie:
- treść usłyszanych i czytanych wypowiedzi,
- znaczenie zwrotów stosowanych do określania czasu.

2.Umiejętności.
a) Uczeń w sytuacjach typowych potrafi:
- odpowiedzieć ustnie i pisemnie na pytanie o czas,
- zapytać o czas,
- opowiedzieć w formie krótkich zdań o swoich codziennych czynnościach.

b) Uczeń w sytuacjach problemowych potrafi:
- napisać o swoich codziennych czynnościach z podaniem czasu,
- wyszukać w tekście poszukiwane informacje,
- wykorzystać własny zasób słownictwa do udzielania dodatkowych informacji.

Metody i techniki:
- praca z tekstem,
- ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu,
- ćwiczenia konwersacyjne,
- gra dydaktyczna.

Formy pracy:
- zbiorowa,
- praca w parach,
- indywidualna zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik ‘Friends1’, kartki do gry „Bingo”, karty pracy ucznia, model zegara oraz papierowe plansze ze schematami zegarów .

PRZEBIEG LEKCJI

I. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA

1. Powitanie. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Przypomnienie słownictwa poznanego przez u. na ostatniej lekcji (określanie godzin z użyciem zwrotów o’clock i half past – godzina, wpół do). Wybrani uczniowie odpowiadają ustnie na pytanie What time is it?(Która jest godzina?) określając czas zapisany na tablicy.

II. PREZENTACJA.

3. Zapoznanie z tematem lekcji :
My day – speaking and writing (Mój dzień- ćwiczenia w mówieniu i pisaniu).

a) Ćwiczenia w słuchaniu. Wprowadzenie określeń quarter past, quarter to (kwadrans po, za kwadrans) z wykorzystaniem zegara- ćwiczenie umiejętności ustawiania czasu na planszach zegarowych wg poleceń n-la.
Praca w parach-uczniowie na zmianę układają wskazówki na planszach, pytają siebie i opowiadają na pytania o czas.
b) Praca z podręcznikiem Friends 1, ćw.6, str.65:
- uczniowie zapoznają się z rozkładem dnia Joego ( wybrani uczniowie głośno odczytują zdania),
- sprawdzenie zrozumienia treści zdań za pomocą pytań kontrolnych zadawanych przez nauczyciela.

III. ĆWICZENIA W MÓWIENIU.

4. Uczniowie ustnie układają i wypowiadają zdania na temat różnych czynności, które wykonują w ciągu dnia o określonej porze, ze zwróceniem uwagi na poprawne stosowanie zwrotów at...o’clock ( o godzinie...)

IV. ĆWICZENIA W PISANIU.

5. Uczniowie uzupełniają tekst opisujący ich typowy dzień tygodnia-praca zróżnicowana:
I poziom samodzielnie uzupełnia zdania,
II poziom wybiera pomocnicze zwroty z zestawu i wstawia je w wybrane miejsca.

6. Odczytanie prac przez niektórych uczniów.

V. PODSUMOWANIE LEKCJI.

7. Zabawa Bingo- każdy u. zapisuje na kartce 4 dowolne godziny, np.4.15, 7.30 itp. Następnie nauczyciel wypowiada kilka zdań oznaczających różne godziny. Uczniowie słuchają i skreślają na swoich kartkach „usłyszane godziny”. Uczeń, który pierwszy skreśli wszystkie zapisy godzin, wstaje i mówi Bingo!

8. Poinformowanie u. o tym, co po dzisiejszej lekcji powinni samodzielnie umieć:
- powiedzieć, która jest godzina ,
- opisać swój dzień w kilku zdaniach.

VI. ZADANIE PRACY DOMOWEJ.

N-l poleca wkleić do zeszytu uzupełniany wcześniej tekst My day oraz utrwalać umiejętność podawania określonej godziny.


KARTA PRACY – I poziom

My day

I get up at........................................
Then I have breakfast at.................................
At ........................................I am at school and have lessons.
I go home and have lunch at ........................................
At........................................I do my .............................. .
I watch TV at........................................
At ........................................I play computer games.
I go to bed at........................................

KARTA PRACY – II poziom

My day

I get up at........................................
Then I have breakfast at.................................
At ........................................I am at school and have lessons.
I go home and have lunch at ........................................
At........................................I do my .............................. .
I watch TV at........................................
At ........................................I play computer games.
I go to bed at........................................

Zwroty do wyboru

ten o’clock half past nine six o’clock eight o’clock
homework guarter past four quarter past seven half past one
seven o’clock guarter to ten

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.