X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44463
Przesłano:

Organizacja rozrodu koni. Konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI
PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Temat: Organizacja rozrodu koni.
Prowadzący zajęcia: Daria Pluskota
Data: 06. 02. 2019 r.
Metody nauczania: pogadanka, wykład, prezentacja,
Środki dydaktyczne: tablica szkolna, rzutnik multimedialny (film, rysunek przedstawiający klacz przygotowaną do krycia, zdjęcia przedstawiające pozyskiwanie nasienia od ogiera i zabieg inseminacji)
Cele ogólne:
Uczeń zna cechy rozrodu u koni.
Uczeń wie jak zorganizować rozród
Cele szczegółowe:
Uczeń powinien:
– wymienić w jakim wieku występuje dojrzałość płciowa, rozpłodowa
– wymienić czas trwania rui, objawy rui, czas trwania cyklu płciowego, czas owulacji
– wymienić rodzaje krycia u koni
– wyjaśnić na czym polega próbowanie i stanowienie klaczy
– znać długość ciąży, podać zasady postępowania z klaczą źrebną, przed porodem, w czasie porodu i po porodzie.

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno-przygotowawcze:
– sprawdzenie obecności uczniów, przygotowanie do zajęć (posiadanie zeszytu i podręcznika)
- Podanie tematu i celu zajęć.
2. Część główna zajęć: Realizacja tematu
– sprawdzenie (za pomocą pogadanki) wiedzy uczniów dotyczącej cech rozrodu tj. dojrzałości płciowej, dojrzałości rozpłodowej, rui, cyklu płciowego, sezonowości rozrodu.
– omówienie cech rozrodu u koni; wiek w jakim poszczególne grupy rasowe koni osiągają dojrzałość płciową i rozpłodową, ile trwa cykl płciowy, ruja, jakie są objawy rui, kiedy jest odpowiedni termin krycia. Uczniowie na bieżąco sporządzają notatkę w zeszycie
– sprawdzenie (za pomocą pogadanki) wiedzy uczniów dotyczącej systemów krycia zwierząt gospodarskich
– wskazanie przez nauczyciela „krycia z ręki” jako główną metodę zapłodnienia stosowaną w rozrodzie koni
– wyświetlenie krótkich filmów przedstawiających kopulację koni, analizowanie i wskazanie istotnych elementów dotyczących próbowania klaczy, przygotowania klaczy do stanowienia ( uczniowie oglądają obrazek przedstawiający klacz)
– omówienie postępowanie ze zwierzętami po kopulacji
– omówienie schematu stanowienia klaczy ( uczniowie zapisują notatkę)
– wskazanie inseminacji jako kolejnej techniki stosowanej w rozrodzie koni
– wyświetlenie kilku zdjęć przedstawiających pozyskiwanie nasienia od ogiera i zabieg inseminacji klaczy
– sprawdzenie (za pomocą pogadanki) wiedzy uczniów dotyczącej zalet inseminacji ( uczniowie zapisują notatkę)
– określenie przez nauczyciela czasu trwania ciąży, zasad postępowania z klaczą źrebną, z uwzględnieniem pielęgnacji, żywienia, warunków utrzymania, reakcji na zmianę w zachowaniu i intensywności użytkowania
– wskazanie objawów zbliżającego się porodu
– omówienie przebiegu i czasu trwania porodu
– omówienie zasad postępowania przed, w trakcie i po porodzie( uczniowie zapisują notatkę)
3. Podsumowanie zajęć:
Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej rozrodu koni

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.