X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44445
Przesłano:
Dział: Świetlica

O przyjaźni słów kilka tworzymy portret prawdziwego przyjaciela

II etap edukacyjny: klasa VI c
Data: 18.10.2018 r.
Czas realizacji: 45 min.
Cele ogólne:
1. Poznawcze: uczniowie poznają znaczenie przyjaźni, cechy charakteru, którymi powinien charakteryzować się prawdziwy przyjaciel.
2. Kształcące: uczniowie doskonalą umiejętności poprawnego wysławiania się, umiejętności pracy w grupie oraz właściwego współzawodnictwa, umiejętności posługiwania się słownikami.
3. Wychowawcze: uczenie współdziałania, wdrażanie komunikacji niewerbalnej, nabywanie umiejętności dawania i przyjmowania komplementów, kształtowanie wrażliwego, szanującego inną osobę człowieka, który wie jak żyć z innymi i dla innych, uświadomienie uczniom znaczenia przyjaźni w życiu człowieka, wspieranie postaw życzliwości i otwartości, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w czasie zajęć.
Cele operacyjne:
1. Uczeń pamięta:
• znaczenie słów: przyjaźń, przyjaciel,
• zasady zachowania podczas zajęć oraz zasady współzawodnictwa grupowego.
2. Uczeń rozumie:
• pojęcie: przyjaźń, przyjaciel,
• znaczenie przyjaźni w życiu człowieka.
3. Uczeń potrafi:
• prawidłowo operować pojęciami poznanymi w czasie lekcji,
• wyszukać w słowniku znaczenie słów „przyjaźń” i „przyjaciel”,
• rozwiązać krzyżówkę i prawidłowo odczytać hasło,
• nazywać cechy ludzkie,
• wymienić cechy, którymi powinien charakteryzować się prawdziwy przyjaciel,
• okazać przyjaźń i sympatię drugiej osobie,
• aktywnie współpracować z grupą,
• przestrzegać zasad panujących w trakcie zajęć.
Metody pracy: pogadanka, „burza mózgów”, praca z tekstem literackim.
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne:
1. „Przyjacioludek” – kontury.
2. Dekalog cech prawdziwego przyjaciela.
3. Słownik języka polskiego.
4. Krzyżówka z hasłem „Przyjaciel”.
5. Niedokończone zdanie – „Warto mieć przyjaciela, bo ...”.
6. Lista książek dla dzieci o tematyce przyjaźni.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności, zapoznanie z tematem zajęć.
2. Ruchowe ćwiczenia wprowadzające – zabawa „Ludzie do ludzi” (Nauczyciel zaprasza do zabawy niewerbalnej i uświadamia uczniom, że można porozumiewać się za pomocą dotyku. Na polecenie wychowawcy uczniowie dobierają się w pary i wykonują jego polecenia np. „plecy do pleców”, „ręka do ręki”, „kolano do kolana”. Na hasło „ludzie do ludzi” uczestnicy zmieniają pary. Taka zamiana ról następuje kilkakrotnie.).
3. Burza mózgów – wyjaśnienie słowa przyjaciel, podanie cech charakteru, którymi powinien charakteryzować się prawdziwy przyjaciel.
4. Karta pracy – „Przyjacioludek”, uczniowie wpisują w kontury człowieka najważniejsze według nich cechy przyjaciela.
5. Zabawa „Tajemniczy krąg” - Uczestnicy siedzą w kręgu i otrzymują kartkę i długopis. Każdy na kartce wypisuje swoje imię i podaje ją koledze, który siedzi obok. Kolega pisze coś miłego o właścicielu kartki (np. masz ładne włosy, jesteś bardzo miły, fajnie się ubierasz), zgina część kartki, na której zapisał dobrą wiadomość i podaje kartkę sąsiadowi. On postępuje tak samo, jak poprzedni kolega. Zabawa trwa tak długo, aż właściciel otrzyma swoją kartkę. Odgina wszystkie części i odczytuje pozytywne informacje o sobie.
6. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę z hasłem „Przyjaciel”.
7. Za zakończenie uczniowie rozwiązują niedokończone zdanie – „Warto mieć przyjaciela, bo...” oraz otrzymują od nauczyciela spis książek dla dzieci o tematyce przyjaźni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.