X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44428
Przesłano:

Piłka ręczna - Nauka kozłowania piłki ręką prawą i lewą w miejscu

PLAN METODYCZNY LEKCJI
W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM

Klasa IV

TEMAT: Piłka Ręczna:Nauka kozłowania piłki ręką prawą i lewą w miejscu.

Miejsce – sala gimnastyczna
Liczba ćwiczących – 16
Czas – 45 min.
Przybory i przyrządy – piłki do ręcznej, materace, kreda

Zadania szczegółowe w zakresie:

Sprawności motorycznej Uczeń: - poprawi koordynacje ruchową
- zwiększy szybkość reakcji
- wzmocni siłę mięśni ramion
- zwiększy orientacje przestrzenną

Umiejętności Uczeń:
- umie kozłować piłką prawą i lewą ręką
- potrafi poruszać się z piłką po boisku
- potrafi kozłować piłką w różnych pozycjach

Wiadomości Uczeń:
- zna technikę kozłowania piłki w miejscu
- zna zasady bezpieczeństwa podczas kozłowania piłki
- wie jakie są podstawowe przepisy dotyczące kozłowania piłką ręczną

Usamodzielnienia Uczeń:
- przyjmuje bezpieczną pozycję do ćwiczeń
- angażuje się w rozwój własnej sprawności fizycznej

Formy realizacji zadań
- ścisła
- naśladowcza
- zabawowa

Formy organizacji pracy z uczniami

- podział uczniów na pary, grupy
- frontalna i indywidualna

Tok lekcji Czynności ucznia Czynności nauczyciela Czas Metody Docelowe Zadania

Część wstępna

Czynności organizacyjno-porządkowe.

Zapozna się z zadaniami lekcji

Nabiera pozytywnej motywacji do udziału w lekcji

Zabawa ożywiająca

Ustawia się na zbiórce, słucha informacji nauczyciela

Przygotowuje się do świadomego i aktywnego udziału w lekcji

Zabawowa klasyczna

„Berek z piłką w parach”
Uczniowie dobierają się w pary i ustawiają bokiem do siebie obejmując w pasie ręką. Między uczniami umieszczona jest piłka ręczna. Wszyscy biegają po wyznaczonym terenie w luźnej gromadce. Jedna z par wyznaczona jest jako „berek”. Zmiana berka następuje kiedy jakaś para zostanie dotknięta lub zgubi piłkę.
Pogadanka
- Przeprowadza zbiórkę, sprawdza gotowość do lekcji
- Podaje zadania i temat zajęć
- Wyjaśnia wpływ rozgrzewki na organizm człowieka
- Motywuje uczniów do aktywnego udziału
- Zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń
- dzieli grupę na pary
- Przeprowadza zabawę ożywiającą: objaśnia zasady, czuwa nad bezpieczeństwem,

Część główna A

Rozgrzewka psycho- motoryczna

Pobudzi i przygotuje organizm do wysiłku

Ćwiczenia ramion w truchcie dookoła boiska:
- krążenia ramion w przód i w tył
- naprzemienne krążenia ramion
Ćwiczenia w parach naprzeciw siebie (piłka na parę):
I - Podrzut piłki P ręką i chwyt L ręką.
II - Skłon w przód z pogłębianie. I - Podrzut piłki L ręką i chwyt P ręką
II – Skłony w tył z pogłębianiem.
I – Krążenia piłki wokół głowy.
II - Skręty tułowia.
I - Podanie piłki za plecami po przekątnej kręgosłupa.
II - Skłony w prawo i w lewo.
I - Ósemka między kolanami.
II - Skręty tułowia w opadzie.
I - Podania piłki pod kolanami w miejscu skipie A.
II - w przysiadzie podpartym wyrzut nóg do pod poru leżąc przodem.
I - Toczenie piłki w siadzie prostym za stopami i za plecami.
II - W siadzie rozkrocznym skłony do prawej i lewej nogi.
- Siedząc naprzeciw siebie skłon tułowia z wypchnięciem piłki do kolegi
- Z leżenia tyłem przejście do siadu i rzut piłki z nad głowy do partnera.
- leżenie tyłem głowami do siebie podanie piłki nogami nad głową.
- Leżenie tyłem, piłka trzymana oburącz przez partnerów – próba wstania bez odrywania rąk od piłki.

Nauczyciel:

- Dzieli grupę na pary
- Przygotowuje uczniów do głównego zadania lekcji
- Pokazuje i objaśnia ćwiczenia
- Nadzoruje właściwe wykonanie i dokładność ćwiczeń
- Wybiera ćwiczenia tak by wszechstronnie rozgrzały wszystkie partie mięśni

Naśladowcza ścisła

Część główna B

Nauka techniki kozłowania piłki prawą i lewą ręką.

Ćwiczenia w parach, piłka na parę. (odległość na 5 kroków w parach)
1.Kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu.
2.Kozłowanie piłki lewą ręką w miejscu.
3. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w pozycji średniej - w klęku.
4.Kozłowanie piłki w siadzie prostym prawą i lewą ręką.
5.Wykonanie kozła prawą ręką i podanie do partnera.
6.Wykonanie kozła lewą ręką i podanie do partnera.
7. Kozłowanie piłki w parach - jedna osoba kozłuje piłkę a druga porusza się w pozycji obronnej.
Król kozłowania – prawidłowe kozłowanie piłki w wyznaczonym polu bez przerwy w jak najdłuższym czasie.

Gra szkolna – gra uproszczona w piłkę ręczną z wykonaniem elementów poznanych w lekcji. Podział na dwie drużyny których zadaniem jest trafienie do materacy. Gra z bramkarzami i wyrysowanym polem karnym ok. 4m.

Nauczyciel:
- Dzieli grupę na pary
- Pokazuje i objaśnia ćwiczenia
- Pokazuje technikę kozłowania piłką ręczną
- Poleca wykonanie ćwiczeń.
- Czuwa nad prawidłowością i bezpieczeństwem ćwiczeń.
- Czuwa nad dokładnością i poprawnością wykonywania ćwiczeń.
- Koryguje błędy wykonania
Dzieli grupę na drużyny.
Objaśnia zasady gry szkolnej.
Czuwa nad prawidłowym wykonaniem ćwiczonych elementów w grze.
25 min.

Zadaniowa ścisła

Część końcowa
Zabawa o charakterze uspokajającym Uspokoi organizm po wysiłku. Wykonuje postawę korekcyjną Ocenia poziom własnych umiejętności. „Kto zmienił miejsce” Wszyscy uczniowie na obwodzie koła wykonują siad skrzyżny o plecach wyprostowanych. Wyznaczona osoba przygląda się uważnie siedzącym poczym wychodzi na chwilę z sali lub odwraca się tyłem do grupy tak by nic nie widzieć. Tymczasem trzy osoby zamieniają się miejscami. Zadaniem wyznaczonej osoby jest odgadnięcie kto zmienił miejsce i gdzie siedział poprzednio.

Uczeń: Ustawia się na zbiórce.
Przeanalizuje braki własnych umiejętności, zbiera przyrządy i przybory używane na zajęciach.
Nauczyciel:
- Podaje zasady zabawy, wybiera osobę która odgaduje kto zmienił miejsce
- Koryguje pozycje korekcyjną uczniów w siadzie skrzyżnym
- Organizuje zbiórkę
- Oceni i podsumuje pracę uczniów na lekcji
- Omawia zrealizowanie celów na zajęciach
- Zachęca do samodzielności i wykonania poznanych ćwiczeń w domu.
- Poleca sprzątnięcie sprzętu.

Podstawa programowa:
- definiuje pojęcie rozgrzewki i opisuje jej zasady.
- wykonuje i stosuje w grze kozłowanie piłki.
- uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.