X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44377
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna "Z angielskim w świat"

Załącznik nr1

KARTA INFORMACYJNA
INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Temat innowacji pedagogicznej „Z angielskim w świat”
Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego Agnieszka Winecka
Imię i nazwisko osoby/osób wdrażających innowację Agnieszka Winecka
Czas trwania innowacji 03.02.2020 – 22.06.2020

I. Rodzaj innowacji pedagogicznej (właściwe podkreślić):
• programowa,
• organizacyjna,
• metodyczna,
• mieszana.
II. Osoby objęte działaniami (właściwe podkreślić):
• jeden oddział lub grupa uczniów,
• więcej oddziałów,
• wszystkie oddziały.
III. Zajęcia edukacyjne objęte innowacją (właściwe podkreślić):
• wybrane zajęcia edukacyjne,
• wszystkie zajęcia edukacyjne,
• jeden przedmiot nauczania,
• więcej przedmiotów nauczania.
IV. Opis innowacji:
1. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej (wstęp).
W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych, a szczególnie języka angielskiego jest niezwykle ważna. Jego znajomość daje większe możliwości szukania interesujących informacji, poznawania ciekawych ludzi, podróżowania i poszerzania swojej wiedzy. Poza tym w czasach Internetu, portali społecznościowych i innych środków masowego przekazu, coraz bardziej niezbędna jest umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim. Dlatego też bardzo ważne jest zachęcanie uczniów do posługiwania się językiem angielskim w realnych sytuacjach, w których będą mogli kształcić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia. W nauczaniu języków obcych bardzo ważne jest również rozbudzenie u uczniów zainteresowania różnymi zagadnieniami kulturowymi, dlatego w ramach innowacji uczniowie będą poznawać i poszerzać wiedzę na temat kultury i życia w Wielkiej Brytanii. Młodzież wykazuje duże zainteresowanie nauką języka angielskiego, jednak należy im stworzyć więcej możliwości do bezpośredniej komunikacji w języku angielskim.

2. Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznej.
W proponowanej innowacji uczniowie będą doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez czytanie literatury w języku angielskim, oglądanie filmów w angielskiej wersji językowej, naukę piosenek anglojęzycznych, pisanie listów oraz e-maili z pracą domową po angielsku, opis obrazków oraz wykorzystanie do nauki fiszek językowych. Uczniowie będą także oglądać filmy kulturowe z ćwiczeniami na rozumienie, będą odgrywać krótkie scenki na różnorodne tematy tak, aby jak najczęściej mogły ćwiczyć płynną komunikację w języku angielskim. Poza tym w trakcie zajęć wykorzystywane będą programy multimedialne do nauki języka. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, komputera i Internetu, a także smartfonów.

3. Cele ogólne innowacji pedagogicznej.
• Promowanie języka angielskiego wśród dzieci
• Pogłębienie ogólnej wiedzy, wzbogacenie słownictwa oraz doskonalenie poszczególnych sprawności językowych
• Rozwijanie ciekawości i zaangażowania uczniów w naukę języka poprzez wprowadzenie treści nauczania wzbogaconych o elementy kulturowe i obyczajowe
• Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego
• Zachęcanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych
• Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości na inne kultury
• Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł

4. Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej.
• Podniesienie poziomu kształcenia w zakresie języka angielskiego
• Przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym
• Zdobycie przez uczniów większej pewności siebie i śmiałości
• Poznanie najważniejszych świąt, obyczajów oraz miejsc Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych

5. Opis innowacji pedagogicznej.
Innowacja pedagogiczna „Z angielskim w świat” jest skierowana do uczniów klasy VII. Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu na lekcjach koła języka angielskiego.
Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klas IV-VIII i obejmować będzie: rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, znajomość środków i funkcji językowych, przetwarzanie wypowiedzi i ich redagowanie. Tematykę zajęć planuje i modyfikuje nauczyciel jednak uczniowie mogę proponować przebieg zajęć:
• Let’s watch – oglądanie filmów anglojęzycznych, filmów kulturowych z ćwiczeniami
• Everyday life – scenki komunikacyjne i dialogi z życia codziennego (np. w sklepie – pytanie o cenę, rozmiar, na ulicy – wskazywanie drogi)
• Prezentacje multimedialne – najważniejsze państwa anglojęzyczne ( informacje ogólne, patroni, flagi, symbole, stolice, atrakcje turystyczne)
• Lekcje kulturowe: Londyn – stolica Wielkiej Brytanii i jej zabytki, święta i uroczystości oraz tradycje z nimi związane, słynni artyści i zespoły muzyczne
• English songs – nauka piosenek anglojęzycznych, wprowadzenie nowego słownictwa, tłumaczenia, nauka zwrotów
• Redagowanie listów i emaili do przyjaciół i nauczyciela
• Opis obrazka, miejsca, osoby
• English stories – czytanie krótkich opowieści i historyjek, wykonywanie zadań do tekstów
• Praca z tablicą interaktywną i programem do nauki środków i funkcji językowych

6. Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej.
Ewaluacja będzie prowadzona poprzez rozmowy z uczniami, obserwację pracy i zaangażowania uczestników innowacji podczas zajęć oraz analizę efektów pracy uczniów. Uczniowie napiszą również test z wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

7. Finansowanie innowacji pedagogicznej.
Innowacja nie wymaga finansowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.