X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44368
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ćwiczenia powtórzeniowe

Ćwiczenia powtórzeniowe
Opis dnia
I get up at half past six. I have breakfast, brush my teeth and go to school. At school I have lunch. At school I learn, play with my friends, listen to teachers and take active part in lessons (biorę aktywny udział w lekcjach). I go home at two o’clock. I have dinner. In the afternoon I learn and do my homework. I also play with my friends. I watch TV and listen to music. I play table tennis and ride a bike. I also play football in the park. I have dinner at three o’clock. I often help my parents at home. I clean my room, water the plants and walk the dog. In the evening I read books. I go to bed at half past eight. At night I sleep.
ćwiczenie 1: Na podstawie przykładowego opisu dnia i własnych pomysłów opisz swój dzień.
I get up at........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
ćwiczenie 2: Zaplanuj swój idealny dzień. Napisz o której godzinie wykonujesz dane czynności.
np. 10:00 - I get up.
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Godziny:
five o’clock – 5:00
one o’clock – 1:00
half past six – 6:30
half past seven – 7:30
quarter past three – 3:15
quarter to four – 3:45
ten past seven – 7:10
ten to seven – 6:50

ćwiczenie 3: Uzupełnij godziny np. eight o’clock 8:00
1. seven o’clock ..................
2. ten past seven ..................
3. quarter to three ..................
4. twenty to seven ..................
5. half past three ..................
6. twenty past nine ..................
7. twenty-five past six ..................
8. half past four ..................
9. quarter to ten ..................
10. two o’clock ..................
11. half past two ..................
12. half past nine ..................
13. half past five ..................
14. nine o’clock ..................
15. six o’clock ..................
16. twelve o’clock ..................
17. half past one ..................
18. twenty-three past three ..................
19. five to nine ..................
20. five past five ..................
ćwiczenie 4: Napisz odpowiednie godziny
np. 8:00 – It’s eight o’clock;
7:30 It’s half past seven

1. 2:50 ........................................
2. 7:25 ........................................
3. 8:30 ........................................
4. 4:10 ........................................
5. 9:10 ........................................
6. 10:15 ........................................
7. 1:20 ........................................
8. 3:55 ........................................
9. 8:05 ........................................
10. 7:30 ........................................

zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi:
Do you get up at seven o’clock? Yes, I do / No, I don’t. I get up at half past six.
ćwiczenie 5: Odpowiedz na pytania
np. Do you have lunch at seven o’clock? No, I don’t. I have lunch at eleven o’clock.
Do you get up at sic o’clock? Yes, I do.
1. Do you brush your teeth at ten o’clock?
........................................
2. Do you put on your pyjamas at six o’clock?
........................................
3. Do you have a shower at half past six?
........................................
4. Do you brush your teeth every day (codziennie)?
........................................
5. Do you go to bed at half past eight?
........................................

ćwiczenie 6: O której godzinie Kate wykonuje podane czynności. Uzupełnij zdania.
np. Kate gets up at half past seven (7:30)
1. Kate has breakfast at ........................................ (8:00)
2. Kate has lunch at ........................................ (12:15)
3. Kate goes home at ........................................ (3:05)
Przysłówki częstotliwości:
always – zawsze
usually – zazwyczaj
often – często
sometimes – czasami
never – nigdy

ćwiczenie 7: Uzupełnij zdania odpowiednimi przysłówkami: often usually never sometimes always

1. I ........................................ do my homework. (100%)
2. I am........................................ late for school. (0%)
3. I ........................................clean my room at the weekend. (100%)
4. I am ........................................ on time. (30%)
5. I am....................................... friendly. (85%)
6. I am........................................ rude (0%)

ćwiczenie 7: Napisz krótkie odpowiedzi do pytań.
Użyj zwrotów:
• Yes, I am. No, I’m not.
• Yes, I do. No, I don’t.
• Yes, I have. No, I haven’t

np. Are you always nice? Yes, I am. Do you like chocolate? No, I don’t.

1. Are you a good student? Yes, I .................................
2. Have you got a dog? No, I.................................
3. Do you always help your parents? Yes, I .................................
4. Do you clean your room every day? No, I .................................
5. Have you got your homework? Yes, I ..................................
6. Are you in class 4? Yes, I ..................................
7. Have you got your English homework? Yes, I ..................................
8. Are you friendly? Yes, I ..................................
9. Have you got your English book? No, I..................................
10. Are you a pupil? Yes, I ..................................

Przyimki określające czas: at, in, on
np. at five c’clock

• on Mondays (ON + nazwy dni tygodnia)
• in the morning
(pory dnia takie jak: in the morning, in the afternoon, in the evening)
• at night (at night – w nocy, at midday – w południe)
• in February (IN+ nazwy miesięcy)

ćwiczenie 8: Wstaw: AT, IN, ON
1. . ................. the afternoon
2. ................ quarter to three
3. ................. midnight
4. ................. the evening
5. ................. two o’clock
6. ................. the morning
7. ................. half past one
8. ................. January
9. ................. Wednesday

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.