X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44359
Przesłano:

Droga krzyżowa z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Droga Krzyżowa z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania

Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Jezus przyjął niesprawiedliwy wyrok Piłata. Podburzony tłum domagał się uwolnienia zbrodniarza Barabasza. Dzisiejszy człowiek zagubił poczucie prawdy i sprawiedliwości. Często opowiada się za przemocą i grzechem.
Sakrament bierzmowania jest sakramentem umocnienia naszej wiary. Uczynić to może tylko Ten, który przyjął niesprawiedliwy wyrok – Jezus Chrystus. Do niego zwracamy się jak apostołowie z usilną prośbą: Panie przymnóż nam wiary”, abyśmy odważnie jako Twoi wyznawcy mogli iść przez życie.
Panie Jezu zbliżamy się do Ciebie, abyś obdarzył nas sakramentalnymi darami Ducha Świętego. Umocnij naszą wiarę poprzez sakrament bierzmowania. Chcemy go przyjąć, aby stał się dla nas źródłem chrześcijańskiej mocy i łaski.

Stacja II Pan Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Jezus z miłości do każdego człowieka przyjął znak hańby. Dzięki temu krzyż stał się znakiem nadziei i zwycięstwa.
W naszym życiu spotykamy różne krzyże. Trzeba jednak zapytać samych siebie, czym ten znak jest dla mnie, człowieka wierzącego? Czy tylko wisiorkiem, ozdobą? Czy rzeczywiście znakiem mojej wiary? Czy potrafię stanąć w obronie krzyża? A może wstydzę się tego znaku? Jak często czynię znak krzyża na moim ciele – żegnając się w imię Trójcy Przenajświętszej?
Przygotowując się do bierzmowania pragniemy wziąć na swoje ramiona krzyż odpowiedzialności za wiarę. Panie Jezu daj naszym młodym sercom odwagę, abyśmy przez całe nasze życie pogłębiali ją i umieli jej bronić we wszystkich okolicznościach, w jakich kiedykolwiek się znajdziemy.

Stacja III Pan Jezus upada po raz pierwszy
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Patrząc na Jezusa przygniecionego ciężkim drzewem krzyża, trzeba umieć spojrzeć na siebie. To przecież nasze upadki przygniatają Zbawiciela.
Przystępując do sakramentu bierzmowania, świadomie przyjmujemy zadanie bronienia naszej wiary. W tym miejscu trzeba się zastanowić nad tym, czy podołamy temu zadaniu, bez pogłębiania wiedzy religijnej. Czy chętnie sięgam po lekturę Pisma Świętego, czy pilnie uczestniczę w katechezie, jak często czytam książki lub prasę katolicką?
Wokół nas jest wielu chrześcijan, którzy nigdy nie przeczytali Pisma Świętego, nam młodym wydaje się, że znajomość ewangelicznych opowieści wystarczy. W rzeczywistości tak nie jest.
Jezu upadający pod ciężarem krzyża, daj naszym sercom odwagę poznawania prawd naszej wiary. Prosimy o potrzebne siły, abyśmy systematycznie poznawali treści Pisma Świętego.
Stacja IV Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Matka Zbawiciela zawsze towarzyszyła swojemu Synowi, była także obecna na drodze, którą z ciężkim drzewem krzyża szedł Jezus. Maryja rodząc Jezusa, który założył Kościół, stała się Matką Kościoła. Chrystusowy Kościół nazywamy Matką.
Jakże często wielu chrześcijan nie rozumie tajemnicy Kościoła. Trzeba uświadomić sobie, że Kościół stanowią wszyscy, którzy zostali ochrzczeni. Wszyscy jesteśmy Kościołem, ludem Bożym, owczarnią Chrystusa.
Jezu, który wskazujesz na swoją Matkę, Maryję i przez Nią na Matkę – Kościół naucz nas posłuszeństwa Ojcu świętemu i tym wszystkim, którzy w Twoim imieniu przekazują nam tajemnice wiary.

Stacja V Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Szymona przymuszono do niesienia krzyża. Nas nikt nie zmusza do przyjęcia sakramentu bierzmowania, do sięgania po dar, który ma umocnić naszą wiarę otrzymaną w sakramencie Chrztu świętego.
Szymon pomaga nieść krzyż Chrystusowi. Człowiek bierzmowany ma pomagać drugiemu człowiekowi w przyjmowaniu i poznawaniu prawd wiary. Zanim przyjmiemy sakrament bierzmowania warto zapytać samego siebie: czy chcę być świadkiem i pomocnikiem Chrystusa?
Jezu, aby pomagać innym w drodze do zbawienia, najpierw musimy się zatroszczyć o własne zbawienie. Spraw Panie, abyśmy często korzystali z sakramentalnych darów pojednania i Eucharystii, a własnym życiem przybliżali innych do światła wiary.

Stacja VI Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Weronika przedarła się przez złowrogi i rozkrzyczany tłum, aby otrzeć zabrudzoną i zniekształconą twarz Zbawiciela. Oblicze Jezusa w sakramencie chrztu świętego zostało wyryte w naszych sercach. Sakrament bierzmowania wyciśnie w naszych duszach niezatarte znamię rycerzy i obrońców prawd wiary.
Warto się zastanowić, czy troszczymy się o to, aby Oblicze Jezusa w naszych duszach było wyraźne i czyste. Czy wzorem Weroniki potrafimy częściej od innych korzystać z sakramentu pojednania, aby trwać w łasce uświęcającej? Czy korzystamy z tego daru dla pogłębienia naszej więzi z Bogiem, czy tylko dlatego, bo wymaga tego od nas nasz katecheta i nasi rodzice?

Stacja VII Pan Jezus upada po raz drugi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Drugi upadek Jezusa pod drzewem krzyża każe nam zwrócić uwagę na naszą odpowiedzialność za dary, których Chrystus udziela nam w sakramentach świętych.
Jakże wielu jest ludzi, którzy przyjmują sakramenty święte po to, by później je podeptać. Najczęściej należą do nich ci, którzy swoją religijną edukację zakończyli na przygotowaniu do pierwszej Komunii świętej.
Później pojawiają się tylko po to, by otrzymać sakrament bierzmowania, którego nie chcą zrozumieć i traktują jedynie jako jeszcze jeden etap do zawarcia sakramentu małżeństwa. Przyjmowane bez zrozumienia sakramenty nie zbliżają do Boga, lecz osłabiają wiarę.
Jezu, daj naszym sercom odwagę, abyśmy ochotnie przyjęli Twój program chrześcijańskiego życia i dokładali wszelkich starań aby wypełnić wszystkie powierzone nam przez Ciebie zadania.

Stacja VIII Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Można się użalać nad losem drugiego człowieka. Można się litować nad tym, kto został skrzywdzony, ale tak trudno przeciwdziałać krzywdzie.
Może sami poszliśmy w złym kierunku, a teraz za grzechy trzeba płacić ponosząc ich skutki. Tak trudno jest nam słuchać tych, którzy w prawdziwej trosce o naszą przyszłość nas przestrzegają. Tak trudno posłuchać tych, którzy w niejednej dziedzinie zapalają przed nami czerwone ostrzegawcze światło. Chcielibyśmy być od nich mądrzejsi.
Można śmiać się z ostrzeżeń, można ich nie przyjąć, ale potem nie miejmy żalu do innych, gdy przyjdzie nam płacić , czasem bardzo słono, za owoce naszej głupoty.

Stacja IX Pan Jezus upada po raz trzeci
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Im bliżej celu, tym boleśniejszy upadek. Im dalej idziemy w życie, tych upadków jest więcej. Wśród wielu grzechów, które wymienia Chrystus jest również głupota, do której tak trudno się przyznać młodemu człowiekowi.
To najczęściej z głupoty sięgamy po alkohol, po narkotyki. Przychodzi taki moment, że nie możemy uwolnić się od butelki, najtańszego trunku, by zaspokoić pragnienie, którego nie da się ugasić.
Przemija młodość, a człowiek nie może odnaleźć siebie. A przecież przestrzegano nas przed głupotą. Może leżący w rowie pijak chciałby wykrzyczeć , że na początku jego staczania się leży głupota. Nikt kto młody nie chce dzisiaj słuchać głosu rozpaczy i przestrogi żyjącego na krawędzi wyczerpania narkomana.
O Jezu zechciej nas ochronić przed naszą młodzieńczą głupotą.

Stacja X Pan Jezus z szat obnażony
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Trzeba zrzucić z siebie dawnego człowieka, aby przeoblec się w nowego, umocnionego łaskami sakramentów świętych.
Przyjmując sakrament bierzmowania, kiedy Ksiądz Biskup sprawi, że Duch Święty zstąpi na nas i olejem świętym naznaczy na naszych czołach znak krzyża świętego, pragniemy stać się nowym ludem Bożym i swoim życiem dawać świadectwo żywej świętej wiary.
Spraw Panie Jezu, abyśmy byli prawdziwymi chrześcijanami nie tylko z metryki, ale poprzez świadectwo naszych czynów, które będą dla innych światłem, prowadzącym ich do jedności z Bogiem i człowiekiem.

Stacja XI Pan Jezus przybity do krzyża
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Przybito do krzyża Jezusowe ręce. Ale to On sam pozwolił przybić się do drzewa, aby każdy chrześcijanin stał się przedłużeniem Jego rąk. Od chwili ukrzyżowania Jezus oczekuje naszego współdziałania w dziele zbawienia. Przyjmowanie sakramentów świętych umacnia nas do wypełniania tego zadania.
Abyśmy mogli przemieniać świat musimy rozpocząć od samych siebie, od przemiany swego serca, aby było zawsze czyste i gotowe przyjmować wolę Pana Boga.
Jezu pozwól nam ukrzyżować przy Twoim Sercu nasze serca, aby biły rytmem Twojej miłości, bo tylko wtedy po przyjęciu sakramentu bierzmowania będziemy mogli wypełnić zadania, jakie nam powierzysz.

Stacja XII Pan Jezus umiera na krzyżu
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Jezu umarłeś na krzyżu, abyśmy mieli życie w Bogu i na powrót stali się dziećmi Bożymi. Panie pragniemy należeć do Ciebie i być posłuszni Twojemu Prawu.
Jest to prawo zawarte w Dekalogu, w dziesięciu przykazaniach, przekazanych przez Mojżesza u stóp góry Synaj. Te przykazania są zapewnieniem szczęścia, jakie możemy posiąść zarówno w tym doczesnym życiu, jak i kiedyś w wieczności.
Chryste przez Twoją śmierć na krzyżu wyrwij nas ze śmierci grzechu i wyzwól z obojętności wobec twojej nauki i Bożego Prawa. Naucz nas żyć Twoim życiem, abyśmy po przyjęciu sakramentu bierzmowania stali się Twoimi apostołami i w jedności z Tobą przezwyciężali wszelkie trudności jakie niesie świat.

Stacja XIII Pan Jezus zdjęty z krzyża
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Jezus wykonał zadanie jakie powierzył Mu Bóg Ojciec. Było to zadanie pojednania człowieka z Nim.
Zbliżamy się do momentu w którym chcemy odpowiedzieć Bogu Ojcu „tak”, chcemy podjąć się zadania, którego początek został nam zadany w sakramencie chrztu.
Wiemy, że stać nas na wiele, dlatego chcemy świadomie i dobrowolnie przyjąć sakrament bierzmowania, aby być rycerzami Chrystusa, by być świadkami wiary w dzisiejszym świecie, by bronić Bożego Prawa i swoim życiem ukazywać prawdę o Bożej miłości.
Panie bez Twojej pomocy niewiele zdołamy uczynić, dlatego już dziś prosimy, przypominaj nam przez głos sumienia, że mamy trwać codziennie z Tobą.

Stacja XIV Pan Jezus złożony do grobu
Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie....

Przez grób Jezus wszedł do chwały nieba. Tam oczekuje nas wszystkich, których odkupił swoją Krwią. Od nas zależy, czy nie zmarnujemy otrzymanego od Boga daru.
Panie, umocnij nas swoją łaską, abyśmy mieli odwagę umierać dla grzechu i zmartwychwstawać dla życia w czystości serc. Spraw, byśmy jak najczęściej zbliżali się do Ołtarza, na którym w bezkrwawy sposób ponawiasz swoją krzyżową drogę i dokonujesz naszego pojednania z Ojcem.
Jezu tak bardzo potrzebujemy odwagi, zwłaszcza w zetknięciu z codzienną rzeczywistością. Dlatego dziękujemy za wszystkich, którzy modlili się z nami i przeżywali tę Drogę Krzyżową, która pomoże nam dobrze przygotować się do godnego i świadomego przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.