X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44309
Przesłano:

Moda na czytanie - rozmowa na temat wartości, jakie niesie czytanie książek

Temat: Moda na czytanie - rozmowa na temat wartości, jakie niesie czytanie książek.
Treści kształcenia:
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Świadomość językowa. Uczeń:
7) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, książka)
Dodatkowo:
Język polski
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.
1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:
1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje).
Cele operacyjne:
● Operowanie słownictwem z określonych kręgów tematycznych.
● Określanie cech gatunkowych utworu.
● Rozumienie procesu bogacenia słownictwa.
● Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.
Nabywane umiejętności:
● Stosowania słownictwa z tematyki książek i czytania.
● Czytania i słuchania ze zrozumieniem (wypowiedzi dotycząca wiersza oraz książki)
● Uzasadniania swoich twierdzeń i wypowiedzi (warto/nie warto czytać książki).
● Kulturalnego dyskutowania.
● Przygotowywania notatki na dany temat (mapa myśli).
Kompetencje kluczowe:
● Porozumiewanie się w języku ojczystym.
● Umiejętność uczenia się.
● Świadomość i ekspresja kulturalna.
Środki dydaktyczne:
● Przygotowane przez nauczyciela kartki z tekstem Edwarda Szymańskiego „Książka” .
● Zasób multimedialny: film „Dlaczego warto czytać?”.
Metody nauczania:
● Problemowa: dyskusja,
● Eksponująca: film,
● Praktyczna: praca z tekstem.
Formy pracy:
● Zbiorowa,
● Indywidualna jednolita.

Przebieg zajęć:

Nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza obecność i rozdaje uczniom kartki z tekstem wiersza E. Szymańskiego.

WSTĘP
Zanim odczyta tekst, prosi uczniów, aby podczas prezentacji wiersza starali się zakreślać treści, które mówią o tym, dlaczego warto sięgać po książki.
Po przeczytaniu utworu nauczyciel zapisuje na tablicy hasło: „Warto sięgać po książki, ponieważ...” i prosi dzieci o zacytowanie zakreślonych przez nie fragmentów wraz z wyjaśnieniem: „O czym mówi ten fragment/wers?”, „Jak można go zinterpretować, wyjaśnić?”.

ROZWINIĘCIE
Po wsłuchaniu kilku odpowiedzi, nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Ich zadaniem jest stworzenie metaplanu – na kartkach uczniowie zapisują hasło oraz swoje odpowiedzi dotyczące wiersza.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że za chwilę obejrzą film
http://www.scholaris.pl/resources/run/id/104795, w którym znana polska reżyserka – Agnieszka Holland – opowie o tym, dlaczego warto czytać. Prosi uczniów o wsłuchanie się w jej wypowiedź – pojawi się w niej sformułowanie: „Książka jest nie do zastąpienia”. Uczniowie mają za zadanie zanotować na kartkach uzasadnienie tego twierdzenia.

Po omówieniu filmu uczniowie prezentują książki, które są w ich domach i są dla nich lub dla ich rodziców ważne – prezentacja w kilku zdaniach. Powstaje wystawa pt.”Książka w moim domu”.
*Jeśli wystarczy czasu, nauczyciel przedstawia uczniom ciekawostkę o wizji Stanisława Lema dotyczącej książek oraz wyjaśnia znaczenie słowa „bukinista”.

ZAKOŃCZENIE

Uczniowie prezentują pracę, którą wykonali w grupach – metaplan oraz uzasadnienie twierdzenia „Książka jest nie do zastąpienia”.
Na zakończenie lekcji nauczyciel ponownie nawiązuje do wypowiedzi A. Holland, poddając temat pod dyskusję: „Czy czytanie jest czymś wstydliwym?”.
Prowadząc rozmowę z uczniami, może zadawać pytania typu:
● Czy faktycznie przyznawanie się do tego, że się czytuje książki, to obecnie rodzaj „obciachu”?
● Kto z was z chęcią sięga po książki i nie wstydzi się do tego przyznawać?
Dlaczego warto czytać?

Praca domowa: Napisz kilku zdaniową wypowiedź na temat: Dlaczego czytam książki lub dlaczego nie czytam książek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.