X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44289
Przesłano:
Dział: Świetlica

Inspiracje na cztery pory roku - innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Temat innowacji:

"Inspiracje na cztery pory roku"

Przedmiot : zajęcia świetlicowe

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas PSP i Gimnazjum. Czas realizacji innowacji obejmuje 10 miesięcy z możliwością kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć na świetlicy szkolnej.

Niniejsza innowacja ma na celu ukierunkowanie pracy ucznia na kreatywne i twórcze myślenie z wykorzystywaniem na zajęciach materiałów naturalnych i wtórnych.Rozwijanie zainteresowań, współpracy w grupie o różnych talentach i rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody. Ma motywować i zachęcać uczniów do nietypowego myślenia.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja "Inspiracje na cztery pory roku" jest odpowiedzią na potrzeby uczniów a także podniesieniem atrakcyjności zajęć świetlicowych, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnego myślenia. Na podstawie obserwacji zajęć w świetlicy szkolnej zauważyliśmy, że uczniowie chętniej angażują się w zajęcia skierowane na twórcze działanie.

I. WSTEP

Celem wprowadzenia innowacji na zajęciach świetlicowych w naszej szkole jest podniesienie atrakcyjności tych zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem twórczego myślenie przy wykorzystaniu materiałów wtórnych.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Innowacja Skierowana jest do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęcia:
· Wykorzystanie materiałów wtórnych.
· Zapoznanie z muzyka klasyczna i twórczością znanych poetów, kompozytorów, pisarzy, reżyserów.
· Wdrożenie pracy metodami twórczego myślenia.
· Zajęcia otwarte.
· Zapoznanie z nietypowymi technikami plastycznymi.
· Inscenizacje, konkursy.
· Wystawy prac.

III. CELE INNOWACJI

Cel główny: podniesienie atrakcyjności zajęć świetlicowych

Cele szczegółowe:

· poprawa jakości zajęć świetlicowych
· swobodne posługiwanie się słowem, gestem oraz myślami
· zachęcanie do nieszablonowego myślenia, twórczości, spontaniczności
· kształtowanie u uczniów osobowości odważnej oraz „otwartego umysłu”
· przygotowanie uczniów do współpracy w grupie twórczej
· budzenie szacunku dla dobra wspólnego,
· poszanowania cudzej własności i pracy
· przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego

IV.METODY I FORMY

Wychowawcy świetlicy cyklicznie realizują następujące działania:

1. Realizacja miesiąc IX XI.

„Jesienny zawrót głowy”

DZIAŁANIA:

· Tworzymy świetlicowa rodzinę
· Ćwiczenia twórczego myślenia
· Jesienny spacer po dary ziemi - słuchamy odgłosów lasu
· Konkurs plastyczny - wystawa prac
· Okulary wspomnień - prace plastyczne
· Szyszkowe wariacje - prace techniczne
· Zajęcia otwarte (przedstawienie na podstawie wybranej bajki)

2. Realizacja miesiąc XI - II.

„Zaczarowana zima ”

DZIAŁANIA:

· Ćwiczenia twórczego myślenia
· Zaczarowany tydzień
· Projekcja wybranego filmu
· Prace plastyczne na podstawie filmu - wystawa
· Konkurs pt. „Poszukiwanie skarbu - gra terenowa”
· Akcja pt. „Starsi czytają młodszym” (z rekwizytami)

3. Realizacja miesiąc III - V.

„ Wiosenne inspiracje”

DZIAŁANIA:

· Ćwiczenia twórczego myślenia
· Wariacje z rolkami od papieru
· Malowanie obrazów po wysłuchaniu utworu z muzyki klasycznej - wystawa prac
· Dzień otwarty
· Konkurs recytatorski „Łamańce języków”
· Warsztaty teatralne

4. Realizacja miesiąc VI.

„Letnie motywy ”

DZIAŁANIA:

· Ćwiczenia w czego myślenia
· Warsztaty o bezpiecznych wakacjach - tablica informacyjna
· „Cztery pory roku wariacje guzikami” - wystawa prac
· Rozśpiewane ognisko

V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczniowie:

· Wykorzystują możliwości jakie daje im ich własna wyobraźnia
· Mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach
· Uczą się współpracy w grupie twórczej
· Zdobywają wiedzę na warsztatach teatralnych, muzyczno - plastycznych, twórczego myślenia

Nauczyciel:

· Wykorzystuje metody twórczego myślenia
· Jest przewodnikiem po świecie wyobraźni
· Rozwija swój warsztat pracy

VI.TEMATYKA ZAJEC

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o program zajęć dla świetlicy szkolnej „Laboratorium twórczości” dla I, II i III etapu edukacyjnego.
Przewidziano realizacje czterech bloków tematycznych: 1.Jesienny zawrót głowy 2.Zaczarowana zima 3.Wiosenne Inspiracje 4.Letnie motywy

VII. EWALUACJA

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

· ankietę dotyczącą atrakcyjności przeprowadzonych zajęć
· rozmowy indywidualne, grupowe z uczniami
· ankieta dla rodziców nt. zajęć otwartych

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. SPODZIEWANE EFEKTY

Wpływ na uczniów:

· poprawa jakości zajęć świetlicowych
· swobodne posługiwanie się słowem gestem oraz zmysłami przez uczniów
· nieszablonowe myślenie, odwaga, twórczość, spontaniczność
· umiejętność współpracy w grupie twórczej
· poszanowanie przez uczniów dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy
· właściwe spędzanie czasu wolnego
· zaangażowanie uczniów na zajęciach świetlicowych

Wpływ na prace szkoły:

• podnoszenie jakości pracy i atrakcyjności zajęć na świetlicy szkolnej poprzez cykliczne działania związane z porami roku: warsztaty, konkursy, wystawy prac, wykorzystywanie materiałów wtórnych i naturalnych

IX. PODSUMOWANIE

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wykorzystywania materiałów wtórnych oraz twórczego działania inspirowanego naturą.

Agnieszka Klimek, Lidia Obarzanek - Januszewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.