X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44239
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła wiedzowego dla kl. 7

PROGRAM AUTORSKI KOŁA WIEDZOWEGO
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLASY 7

1.Charakterystyka programu:

Znajomość języka angielskiego w obecnych czasach jest niezwykle ważną umiejętnością,która daje nam wiele rozmaitych możliwości.Dzięki niej możemy zdobyć dobrze płatną pracę, poznawać otaczający nas świat poprzez szukanie informacji w internecie,podróżować do innych krajów, czy poznawać ciekawe osoby. Ważne jest zatem to, aby odpowiednio motywować i angażować uczniów w ich dążeniu do sprawnego komunikowania się i poszerzania swojej wiedzy. Rolą uczniów powinno być aktywne poznawanie świata i czynne uczestnictwo w procesie uczenia się,zaś nauczyciel powinien dążyć do tego, aby we właściwy sposób zorganizować swoim uczniom proces aktywnego uczenia się.
Celem mojego koła jest pogłębienie znajomości języka angielskiego wśród uczniów,którzy prezentują różne poziomy swojej wiedzy. Chcąc zachęcić swoich uczniów do aktywniejszego udziału w zajęciach,wzbogacić ich słownictwo,doskonalić wymowę oraz zastosowanie struktur gramatycznych będę starała się kierować ich zainteresowaniami i potrzebami , gdyż to one w głównej mierze określają cel ich nauki. Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności językowe poprzez czytanie literatury dziecięcej w formie tzw.easy readers (uproszczone i skrócone wersje lektur anglojęzycznych),oglądanie filmów w języku angielskim,słuchanie i uczenie się piosenek anglojęzycznych,korzystanie z gier językowych oraz konwersacje z wolontariuszami z innych krajów w ramach zaplanowanego udziału w międzynarodowych projektach.Pozwoli to dzieciom na kontakt z żywym i autentycznym językiem oraz przyczyni się do doskonalenia wymowy. Podczas zajęć będę starała się przekazać uczniom,że jednym z najważniejszych celów skutecznej nauki języka obcego jest pokonanie bariery i strachu przed mówieniem,co będziemy ćwiczyć poprzez używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach życiowych odgrywając mini dialogi np. u lekarza, na lotnisku, w sklepie itp.Oglądanie oryginalnych programów i filmów,wspólne słuchanie ulubionych piosenek oraz czytanie spowoduje stopniowe osłuchanie się z językiem,następnie zrozumienie i w miarę swobodne posługiwanie się językiem.

Cele ogólne:
1)promowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów,
2)poszerzanie słownictwa i znajomości struktur gramatycznych,
3)rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł,
4)rozwijanie postaw otwartości,ciekawości i tolerancji wobec innych kultur,
5)podnoszenie motywacji w nauce języka poprzez wykorzystanie autentycznego materiału dydaktycznego,
6)rozwijanie kompetencji językowych zwłaszcza na płaszczyźnie komunikacyjnej,
7)podnoszenie samooceny uczniów ,
8)uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się,
9)rozwijanie sprawności językowych.

Cele szczegółowe:(uczeń)
1)rozwija swoje umiejętności językowe poprzez oglądanie oryginalnych wersji filmów i piosenek,
2)zapoznaje się z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka(np.domyślanie się znaczenia słów z kontekstu),
3)poszerza bierny i czynny zakres słownictwa poprzez różnorodne formy (książki,piosenki,filmy,blogi itp.),
4)doskonali swoją umiejętność współpracy w grupie,
5)rozumie teksty słuchane i potrafi zareagować w konkretnej sytuacji językowej,
6)odpowiednio reaguje językowo w prostych sytuacjach dnia codziennego,
7)rozumie ogólny sens tekstu czytanego i potrafi wyszukać w nim konkretne informacje,
8)posługuję się słownikiem dwujęzycznym,
9)ogląda filmy,czyta książki,słucha i tłumaczy piosenki w jęz.obcym,
10)przygotowuje się do udziału w konkursach z jęz.angielskiego,
11)uczeń odkrywa swoje indywidualne predyspozycje językowe poprzez styczność z autentycznymi materiałami,które go szczególnie interesują.

Metody pracy:

1)metoda komunikacyjna(odgrywanie scenek i dialogów),
2)audiolingwalna,
3)tłumaczeniowa,
4)burza mózgów.

Formy pracy:
1)indywidualna,
2)w grupach,
3)w parach,
4)zbiorowa.

Zakres leksykalny:

1)Kultura-ludzie związani z kulturą,korzystanie z kultury,co lubię,czego nie lubię;świat mediów.
2)Rodzina i przyjaciele-opis wyglądu(wygląd i ubrania),cechy charakteru.
3)Świat zwierząt-części ciała,opis charakteru pupila.
4)Nowe technologie-technika,gadżety ,sprzęt komputerowy.
5)Mój dom,moje miasto-wyposażenie domu,pomieszczenia,opis wybranego pomieszczenia.
6)Zdrowie i ciało-części ciała,kontuzje,choroby,utrzymanie dobrej formy,zdrowe odżywianie.
7)Zakupy-sklepy i towary.
8)Praca i zawody.
9)Natura-elementy krajobrazu,sporty uprawiane na świeżym powietrzu.

Zakres gramatyczny:

1)Czasy:Present Simple,Present Continuous,Past Simple,Past Simple,Present Perfect,Future Simple.
2)Struktury gramatyczne:there was/were; przysłówki sposobu,I tryb warunkowy.; to be going to; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne(some/any/much/many).

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Głównym celem programu jest zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez używanie języka w jak najszerszym kontekście oraz nauka prostych wyrażeń i zwrotów przydających się w codziennym życiu. Sukcesem uczniów będzie także zdobycie większej pewności siebie i wiary w swoje możliwości językowe.

Oczekiwane efekty dla szkoły:

1)Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.
2)Podniesienie jakości pracy szkoły.
3)Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Ewaluacja:

Ewaluacja innowacji będzie dokonywana na bieżąco poprzez obserwację pracy zaangażowania i postępów uczniów podczas zajęć i konkursów oraz uczestnictwa w projektach szkolnych.Narzędziem ewaluacji będą zdjęcia i informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz ankieta skierowana do uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.