X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44177
Przesłano:

Opis i analiza przypadku - praca z uczniem zdolnym

Opis i analiza przypadku –praca z uczniem zdolnym.

1. Identyfikacja problemu
Kształtowanie sylwetki ucznia odbywa się poprzez codzienny kontakt ze szkołą, z nauczycielami, a także innymi uczniami. To wyrabianie w nim nawyków, które powinny cechować każdego członka społeczności szkolnej. Dla mnie kształtowanie sylwetki ucznia odbywa się poprzez zwracanie uwagi na mocne strony dziecka, podkreślanie dobrych cech, wyrobienie w nim przekonania o konieczności kierowania własnym rozwojem, wykorzystywania umiejętności, którymi został obdarzony. Wymienione powyżej cechy dostrzegłam w swojej uczennicy Alicji, która od początku współpracy ze mną reprezentuje szkołę w konkursach gminnych i ogólnopolskich.

2. Geneza i dynamika przypadku
Alicja jest uczennicą, która od początku zwracała uwagę swoją systematycznością, pracowitością i zaangażowaniem. Jako jedna z niewielu dziewcząt w swojej klasie wykazywała się konsekwencją w wykonywaniu podejmowanych działań. Mimo wielu obowiązków wynikających z procesu nauki, zwłaszcza w klasie czwartej, Alicja chętnie podejmowała się zadań dodatkowych. Obserwując dziewczynkę na lekcji zauważyłam, że potrafi selekcjonować materiał, nie boi się długofalowych przedsięwzięć. Pracowitość i systematyczność Alicji, skutkowały otrzymywaniem ocen bardzo dobrych i celujących.
Mając na uwadze jak duży potencjał posiada Alicja, postanowiłam indywidualizować pracę z nią aby rozwijać jej zdolności i zainteresowania.

3. Znaczenie problemu
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów jest ważnym elementem pracy szkoły i nauczycieli. Proces ten powinien zacząć się możliwie jak najwcześniej i być kontynuowany w kolejnych etapach kształcenia. Praca z uczniem zdolnym wymaga odpowiedniego zaangażowania nauczyciela, który staje się opiekunem i przewodnikiem ucznia. Narzuca konieczność dostosowania odpowiednich metod i form pracy, które zachęcą dziecko do rozwijania swoich pasji, zainteresowań i uzdolnień.

4. Prognozowanie
Prognoza negatywna
• Spadek zainteresowania przedmiotem,
• Utrata chęci i motywacji do dalszej pracy,
• Zdobywanie wyników poniżej swoich możliwości intelektualnych,

Prognoza pozytywna
• Uzyskiwanie wysokich wyników w nauce,
• Wzrost poczucia własnej wartości,
• Systematyczny, wszechstronny rozwój ucznia,
• Wzrost autorytetu wśród rówieśników

5. Propozycje rozwiązań
• rozmowa z rodzicami na temat dodatkowej pracy z dzieckiem
• Poszerzanie zainteresowań dziewczynki poprzez dodatkowe przedsięwzięcia o charakterze literackim i teatralnym,
• Zaangażowanie i przygotowywanie uczennicy do konkursów,
• Indywidualne konsultacje,
• Dodatkowe zadania, referaty,

6. Wdrażanie oddziaływań
Widząc ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność za podjęte wyzwania ustaliłam z Alicją plan pracy, który zakładał indywidualne konsultacje oraz dodatkowe spotkania. Podczas spotkań przygotowywałam karty pracy, notatki oraz materiały o podwyższonym stopniu trudności. Angażowałam Alicje do różnorodnych przedsięwzięć , aby nauka języka polskiego odbywała się na wielu polach. Uczennica kilkukrotnie podejmowała wyzwania aktorskie w przedstawieniach prezentowanych przed większą publicznością.
Wyznaczałam jej dodatkowe role podczas lekcji, dzięki czemu mogła doskonalić swoje predyspozycje będąc liderem grupy, referentem czy wsparciem koleżeńskim dla uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce.
Zawsze ustalałyśmy terminy wykonywania poszczególnych zadań, aby jej dodatkowa praca ze mną nie kolidowała z innymi obowiązkami szkolnymi.

7. Efekty oddziaływań
W ciągu dwóch lat wspólnej pracy Alicja dała się poznać jako osoba solidna, która doży do wyznaczonych celów. Trzykrotnie zdobyła tytuł laureata w konkursach ogólnopolskich, w których mogła pochwalić się wiedzą z zakresu gramatyki i literatury. Alicja to również bardzo dobry towarzysz działań drużynowych. Zawsze stanowiła ogromne wsparcie dla grup, które rywalizowały w konkursach na szczeblu gminnym. Konkursy pozwalają na zdrowa rywalizację, ale tez umożliwiają rozwijanie warsztatu literackiego. Spotkania młodych literatów stają się okazją do wymiany spostrzeżeń, samorozwoju i zdobycia cennych wskazówek. Cieszę się, że mogłam dołożyć cegiełkę do doświadczeń mojej uczennicy.
Sukcesy uczennicy wzmocniły jej autorytet wśród uczniów, gdzie często jest wymieniana jako osoba odpowiedzialna i godna zaufania. Dzięki osiągnięciom nie tylko z języka polskiego, ale również z historii Alicja otrzymała wyróżnienie na forum gminy Psary oraz stypendium.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.