X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44175
Przesłano:

Działania na potęgach - ćwiczenia.Scenariusz lekcji w kl. 7

Scenariusz lekcji matematyki przygotowany dla klasy VII
Temat: Działania na potęgach - ćwiczenia.
Czas: 45 minut
Cel lekcji w języku ucznia:
Opanuję umiejętność wykonywania działań na potęgach.

Cele lekcji:
• doskonalenie umiejętności stosowania twierdzeń dotyczących potęg,
• doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
• doskonalenie umiejętności dyskutowania.
Cele szczegółowe:
Uczeń po lekcji:
• zna własności działań na potęgach,
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach,
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach,
• umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładniku naturalnym,
• umie obliczyć wartość wyrażenia zawierającego potęgi.
Metody pracy:
• praca w parach,
• ćwiczenia.
Środki dydaktyczne:
• komputer z dostępem do Internetu,
• telefon komórkowy z dostępem do Internetu,
• tablica multimedialna i rzutnik,
• program Thatquiz.org oraz prezentacja multimedialna z platformy Scholaris.
Zakres podstawy programowej:
19.1. umieć zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim;
19.2. umieć mnożyć i dzielić potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich;
19.3. umieć mnożyć potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;
19.4. umieć podnosić potęgę do potęgi;
Uwagi
Lekcję przeprowadzam jako podsumowanie działu o potęgach. Pozwala ona uczniom w atrakcyjny sposób wyćwiczyć umiejętność wykonywania działań na potęgach oraz daje im możliwość ustalenia stopnia trudności przykładów, umożliwia poprawę błędów. Strona, którą wykorzystuję na zajęciach, oferuje mnóstwo ćwiczeń z różnych działów matematyki i nie tylko. Można ją wykorzystać w dowolnym etapie edukacyjnym. Dobrze sprawdza się na zajęciach wyrównawczych lub wspierających uczniów w domu. Dodatkowym atutem lekcji jest możliwość korzystania z telefonu komórkowego.
Plan lekcji:
I. Część wstępna.
1. Przywitanie klasy.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Sprawdzenie pracy domowej.
4. Podanie tematu i celu lekcji.

II. Część zasadnicza.
1. Przypomnienie podstawowych twierdzeń dotyczących potęg.
Z zasobu internetowego portalu Scholaris wyświetlam prezentację multimedialną przedstawiającą podstawowe własności działań na potęgach i pierwiastkach.
2. Na tablicy interaktywnej wyświetlam zasoby strony https://www.thatquiz.org/pl-2/matematyka/potega/. Wyjaśniam jak należy po niej się poruszać i z niej korzystać.

Uczniowie pracują w parach na telefonach komórkowych rozwiązują quiz dotyczący działań na potęgach. Po skończonym ćwiczeniu otrzymują natychmiast informację o liczbie błędów, mają możliwość ich poprawienia. W razie potrzeby mogą wykonać ćwiczenie kilka razy.

Gdy opanują dobrze dany poziom trudności zadania, informują nauczyciela i przechodzą do testu o wyższym stopniu trudności.

3. Po upływie wyznaczonego czasu podsumowujemy z uczniami ich pracę na lekcji. Dzięki temu programowi można wyćwiczyć daną umiejętność skuteczniej niż tradycyjną metodą, ponieważ dzieci wykonują znacznie więcej przykładów, są bardziej zmotywowane, nabierają wiary we własne możliwości, mogą też samodzielnie dobrać długość testu i poziom trudności.
4. Ocena aktywności uczniów na zajęciach.
III. Część końcowa.
1. Zadanie pracy domowej.

2. Ewaluacja zajęć.
ANKIETA JEST ANONIMOWA.
PODKREŚL JEDNĄ ODPOWIEDŹ
1. Czy zespół miał problemy przy rozwiązaniu zadań? TAK NIE
2. Czy na dzisiejszej lekcji taka praca odpowiadała Tobie? TAK NIE
3. Czy zadania dla Ciebie były trudne ? TAK NIE
4. Czy lubisz pracować zespołowo? TAK NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.