X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4417
Przesłano:

Współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez twórczą aktywność kulturalną i obcowanie ze sztuką - opis realizacji innowacji

Cel główny:
-pobudzanie młodzieży do aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym poprzez twórczą aktywność muzyczną i teatralną
Cele szczegółowe:
- uczenie młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności lokalnej
- uczenie współodpowiedzialności za swoje środowisko
- zapoznanie młodzieży z działalnością organizacji samorządowych i pozarządowych działających na terenie Sławięcic
- rozwijanie zainteresowań teatralnych i muzycznych
- rozwijanie wrażliwości artystycznej
- uczenie świadomego odbiory sztuki
- wyzwolenie aktywności twórczej, wrażliwości i ciekawości świata
- wykorzystanie sztuki teatralnej i muzycznej jako instrumentu kształcąco – wychowawczego
- wzmocnienie poczucia więzi z grupą, własną szkoła i środowiskiem lokalnym
- przygotowanie młodzieży do występów na scenie
- udział w konkursach teatralnych i muzycznych
- kształtowanie właściwego stosunku do sztuki i kultury
- wpajanie zasad zachowania się w teatrze, filharmonii i innych miejscach
- prezentowanie przygotowanych spektakli i koncertów poza szkołą (Miejskie Ośrodki Kultury, Domy Seniora, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej itp.)
- animowanie życia muzycznego i teatralnego w szkole
- promocja szkoły
Metody pracy:
- praca z tekstem literackim i muzycznym
- ćwiczenia praktyczne
- działania praktyczne
- metoda oglądowa
- elementy dramy
- rozmowa kierowana
- wykład
- wycieczki do filharmonii, teatru itp.
Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca zespołowa
- praca zróżnicowana

Program działania:

1. Zajęcia kółka muzycznego i teatralnego przygotowujące młodzież do prezentacji - cały rok
2. Wycieczki na przedstawienia i koncerty do teatru, filharmonii itp. – cały rok
3. Organizowanie imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej:
a) Sławiecickie Spotkania Adwentowe – grudzień 2008
b) Dzień Rodziny – kwiecień 2009
4. Czynne uczestnictwo w imprezach kulturalnych organizowanych przez organizacje samorządowe i pozarządowe z terenu Sławięcic – cały rok
5. Poznanie funkcjonowania organizacji samorządowych i pozarządowych, m.in.:
a) Rady Osiedla
b) Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic
c) Caritas
d) Domu Pomocy Społecznej
e) Mniejszości Niemieckiej
6. Spotkanie młodzieży z przedstawicielami wyżej wymienionych organizacji.
7. Czynne uczestnictwo młodzieży w działaniach:
a) Sławięcickiej Orkiestry Dętej
b) Scholi Parafii św. Katarzyny w Sławięcicach
c) Ochotniczej Straży Pożarnej
Sposób oceniania
Nauczyciel kontroluje i ocenia zaangażowanie ucznia w prace na rzecz środowiska lokalnego. W czasie lekcji sprawdza wiedzę teoretyczna na temat literatury, sztuki teatralnej i muzycznej oraz wiadomości o funkcjonowaniu organizacji samorządowych i pozarządowych.
Po zakończeniu działań dokonuje oceny punktowej poszczególnych osób, przyjmując następujące kryteria:
a) Zasób wiedzy teoretycznej
b) Zaangażowanie w prace zespołu teatralnego, czy muzycznego
c) Zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej
d) Udział w koncertach i przedstawieniach
e) Udział w konkursach i przeglądach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.