X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44108
Przesłano:
Dział: Języki obce

Dołącz do gry! Gamifikacja na lekcjach matematyki i języka angielskiego

Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego Dorota Strzelecka, Monika Studzińska
Imię i nazwisko osoby/osób wdrażających innowację Dorota Strzelecka, Monika Studzińska
Czas trwania innowacji październik 2019 - maj 2020
Informacje dotyczące innowacji
Rodzaj innowacji pedagogicznej
(właściwe podkreślić) Osoby objęte działaniami (właściwe podkreślić) Zajęcia edukacyjne objęte innowacją (właściwe podkreślić)
• programowa,
• organizacyjna,
• metodyczna,
• mieszana.
• jeden oddział lub grupa uczniów,
• więcej oddziałów,
• wszystkie oddziały
• wybrane zajęcia edukacyjne,
• wszystkie zajęcia edukacyjne,
• jeden przedmiot nauczania,
• więcej przedmiotów nauczania.
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej
• wzmocnienie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego i matematyki
• rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej
• wspieranie potencjału i zainteresowań uczniów, stwarzanie warunków do ich rozwoju

Cele ogólne innowacji pedagogicznej
• podnoszenie umiejętności językowych, matematycznych i komunikacyjnych uczniów,
• rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego i matematyki,
• motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, podejmowania działań przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania,
• wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej,
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe, matematyczne i cyfrowe.

Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznej Innowacja ma za zadanie uświadomić uczniom, że poprzez stosowanie różnych form i metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnej można zapamiętać więcej, łatwiej a także powtórzyć i utrwalić nowy materiał.

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej Dla ucznia:
• utrwalenie poznanego materiału,
• wzrost pewności siebie oraz satysfakcji z pogłębiania znajomości języka angielskiego i matematyki,
• większe zaangażowanie całej grupy dzięki wykorzystaniu narzędzi wizualnych
Dla szkoły:
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
• podniesienie jakości pracy szkoły.

Opis innowacji pedagogicznej

Uczniowie niechętnie wykonują dodatkowe ćwiczenia w celu utrwalenia poznanego materiału. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów należy ułatwić im proces nauki poprzez wprowadzenie metod innowacyjnych. Obecnie nowe technologie wiążą się z każdą dziedziną życia codziennego, dlatego również w szkole niezbędne jest wprowadzenie technologii cyfrowej. Uczniowie chętnie korzystają z nowoczesnej technologii, a co jest ważne obsługują narzędzia cyfrowe intuicyjnie. Dzięki urządzeniom interaktywnym, uczniowie biorą w lekcji czynny udział oraz z entuzjazmem wykonują kolejne zadania. Tematyka zajęć pokrywa się z wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.
Nowy materiał będzie wprowadzany za pomocą źródeł audio (nagrania) oraz video (filmy) dołączonych do podręcznika. Uczniowie po wysłuchaniu bądź obejrzeniu danego materiału będą mieli za zadanie sami bądź z pomocą nauczyciela utworzyć regułę bądź podać przykłady na wskazany przez nauczyciela temat.
W celu utrwalenia poznanego materiału na zakończenie zajęć uczniowie będą korzystać z narzędzi ICT (telefon komórkowy z dostępem do internetu, komputer, tablica interaktywna, rzutnik). Do przygotowania zadań utrwalających służyły strony internetowe:
https://kahoot.com/
https://quizlet.com/pl
https://learningapps.org/
https://www.matzoo.pl/
https://gwo.pl/
Zaletą ćwiczeń interaktywnych wykonywanych w tym samym czasie przez grupę osób jest pozytywne współzawodnictwo ponieważ na bieżąco wyświetlany jest ranking osób wykonujących zadania. Pod uwagę brana jest nie tylko poprawność ale również czas udzielania odpowiedzi dzięki czemu uczniowie uczą się pracy pod presją czasu.
W trakcie wykonywania ćwiczeń utrwalających nauczyciel na bieżąco tłumaczy sposoby wykonywania danych przykładów i koryguje błędy.

Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej
• ankieta skierowana do uczniów ( styczeń 2020),
• rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami (cały okres trwania innowacji),
• rozmowy z rodzicami (cały okres trwania innowacji),
• ankieta skierowana do uczniów ( maj 2020),

Finansowanie innowacji pedagogicznej Innowacja odbywa się bez wkładu dodatkowych środków finansowych, uczniowie korzystają z własnych telefonów komórkowych a nauczyciel ze sprzętu szkolnego (komputer, rzutnik, tablica interaktywna).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.