X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44055
Przesłano:
Dział: Języki obce

Clothes - wprowadzenie słownictwa związanego z ubraniami. Konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego

Klasa: I
Data: 16.11.2017r.

Temat: Clothes – wprowadzenie słownictwa związanego z ubraniami.

Cele ogólne lekcji:
- doskonalenie sprawności językowych (słuchania ze zrozumieniem, czytania, mówienia i pisania)

Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna słownictwo związane z pogodą,
- zna wybrane nazwy ubrań: shorts, T-shirt, skirt, hat, sweater, jeans,
- umie ponumerować obrazki zgodnie z nagraniem,
- potrafi pokolorować ubrania zgodnie z nagraniem,
- globalnie odczytuje poznane wyrazy.

"Nacobezu" – "na co będę zwracać uwagę":
1. znajomość i poprawną wymowę poznanych słów,
2. zrozumienie słuchanego tekstu,
3. poprawne czytanie.

Metody prowadzenia lekcji:
- słowne: podająca – objaśnianie poleceń, zadawanie pytań, odpowiedzi uczniów;
- zadań praktycznych: praca z tekstem – słuchanie ze zrozumieniem, czytanie, wykonywanie ćwiczeń, zabawa.

Techniki pracy (aktywności uczniów):
- podejście komunikacyjne (Com. Approach),
- TPR – posłuchaj i powtórz, posłuchaj i napisz, napisz i powiedz,
- uczenie się słów i poprawne ich wymawianie,
- ćwiczenia utrwalające.
Umiejętności: słuchanie ze zrozumieniem tekstu, czytanie, pisanie, mówienie

Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: pytania, ćwiczenia, gra językowa

Formy pracy: z całą klasą, indywidualna,

Środki dydaktyczne: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, karty obrazkowe i wyrazowe, karteczki do gry bingo z wycinanki.

Przebieg lekcji:
I. Część wprowadzająca:
1. Powitanie uczniów.
2. Rozgrzewka językowa w formie piosenki powitalnej.
3. Krótkie przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji – poznanego słownictwa związanego z pogodą: cold, hot, snow, rain, sun, wind oraz cyfr 1-6.
4. Podanie tematu i określenie zakresu lekcji.
II. Część zasadnicza:
1. Prezentacja nowego słownictwa – nazw ubrań: shorts, T-shirt, skirt, hat, sweater, jeans,
a) zademonstrowanie kart obrazkowych z ubraniami i podanie ich nazw po angielsku,
b) globalne powtarzanie nazw ubrań w różnych kombinacjach trójek słów.
2. Słuchanie nagrania i powtarzanie usłyszanego słownictwa.
3. Pokazanie kart wyrazowych z nazwami ubrań i głośne odczytywanie tych nazw z dziećmi w sposób globalny.
4. Ćwiczenia utrwalające:
a) wskazywanie nazw wymienionych przez nauczyciela ubrań na zdjęciach,
b) wyszukiwanie opisywanych postaci w wysłuchanym tekście,
c) kolorowanie ubrań zgodnie z wysłuchanym nagraniem,
III. Część podsumowująca:
a) zabawy utrwalające słownictwo – rysowanie własnych portretów w ubraniach odpowiednich do pogody i opisywanie według wzoru, np: I've got a T-shirt and...
b) gra utrwalająca Bingo.
IV. Zadanie pracy domowej - wykonać ćw. 1 ze str. 54 w zeszycie ćwiczeń.
V. Zakończenie – udzielenie pochwał za pracę na lekcji i zaśpiewanie piosenki na pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.