X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44050
Przesłano:
Dział: Świetlica

Mój dom, moja rodzina. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

TEMAT DNIA: Mój dom – moja rodzina.
PROWADZĄCY: Targosz Elżbieta
CZAS TRWANIA: 60 minut
GRUPA: I klasa

CEL GŁÓWNY:

- utrwalenie i sprawdzenie posiadanych przez dzieci wiadomości o rodzinie i domu,
- tworzenie pozytywnych kontaktów w grupie, integracja.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- uświadomią sobie potrzeby miłości rodzinnej w życiu każdego człowieka,
- uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;
- słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści;
- doskonali umiejętności językowe;
- dokonuje analizy i syntezy sylabowej prostych wyrazów;
- stosuje się do zasad bezpieczeństwa
- usprawnianie umiejętności przeliczania;
- dziecko zna stosunki pokrewieństwa w rodzinie,
- wymienia członków swojej najbliższej rodziny.
- wykazuje się empatią w kontaktach międzyludzkich,
Kompetencje kluczowe realizowane w czasie zajęć:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym – zdolność dzieci do wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii, rozumienie ze słuchu, odpowiadanie na pytania do wiersza, mówienie pełnymi zdaniami, wzbogacanie słownictwa, czytanie.
2. Porozumiewanie się w językach obcych – zdolność do rozumienia wyrazów, rozumienie
ze słuchu, mówienie.
3. Kompetencje matematyczne - umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Wykonywanie obliczeń w zakresie 10 (dodawanie i odejmowanie). Prędkość prawidłowego obliczenia warunkuje sukces grupy.
4. Kompetencje informatyczne – obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w nauce dziecka. Wykorzystywanie aplikacji Learning Apps do zadań wykonywanych przez dzieci. Dzieci nabywają umiejętność realnego wykorzystywania w nauce technologii informatycznych.
5. Umiejętność uczenia się - zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się dzieci poprzez zabawę, efektywnego zarządzania czasem i informacjami, zarówno indywidualnie,
jak i w grupach. Umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu
się i ogólnych doświadczeń życiowych, w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy
i umiejętności w różnorodnych kontekstach.
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie – umiejętność współdziałania w grupie, rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w sposób pożądany społecznie.
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość - zdolność uczniów do realizowania swoich pomysłów przy budowie domu. Kreatywne i innowacyjne podejście do tematu.
8. Świadomość i ekspresja kulturalna – odwoływanie się do uczuć, relacji panujących
w rodzinie dziecka, umiejętność budowy domu – wyraz ekspresji twórczej.
METODY PRACY:
• pogadanka,
• podające,
• ,,burza mózgów”,
• aktywne, praktycznego działania.
FORMY PRACY:
- indywidualna,
- zbiorowa
- grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartony, klej, rzutnik, komputer, pudełko z lusterkiem, pary rodzin – karty, zdjęcia zwierząt i ich mieszkań, chusta animacyjna, kartoniki z działaniami, krzesełka, teksty wierszy, sznurek, karty pokazowe, karteczki, plansze, tamburyn.

Przebieg zajęć:
Część wstępna

1. Nauczyciel wita wszystkich, którzy:
– kochają swoją mamę i tatę – dzieci robią krok do przodu,
– lubią bawić się z rodzeństwem
Zabawa trwa do momentu, kiedy wszystkie dzieci zostaną powitane.

2. Nauka wiersza.
Dom to przede wszystkim rodzina, a więc uczymy się krótkiego wierszyka o rodzinie wykorzystując palce dłoni: ten pierwszy to dziadziuś, (kciuk) tuż obok babunia. (wskazujący). Największy to tatuś, (środkowy) a przy nim mamusia. (serdeczny).
A to ja dziecina mała, (mały) i to jest rodzinka, moja ręka cała.
Dzieci zgadują jaki jest temat zajęć.

Część zasadnicza:
1. Zabawa matematyczna.
Dzieci podzielone są na trzy rodziny. Przydział do rodziny zależy od wyniku działania matematycznego, które dzieci mają wykonać. Wynik 6 to jedna rodzina - brzęczących trzmieli, wynik 8 druga rodzina - wysuszonych bębniarzy, wynik 10 to trzecia rodzina – strzykających żarłoków. Wygrywa ta grupa, która jak najszybciej obliczy i siądzie na krzesło swojej rodziny.

2. Czytanie wierszy tematycznych.
Agnieszka Karcz
Domek

Mały domek daszek ma,
a na daszku ptaszki dwa.
Duże okna, z przodu drzwi,
a przed domem schody trzy.
Obok domku buda psa,
który długi ogon ma.
Wokół domku stary płot,
a na płocie czarny kot.
http://wierszykidladzieci.pl/karcz/domek.php

Maria Konopnicka
Nasz domek

Naznosimy piasku, nazwozim kamieni
Zbudujemy domek z drzwiczkami do sieni
Zbudujemy domek z jasnymi oknami,
Żeby złote słonko świeciło nad nami
A nad naszym domkiem będzie dach słomiany,
Z pięknych żytnich snopków równo poszywany.
A na dachu będzie gniazdo dla bociana,
Żeby nam klekotał od samego rana.
A w tym naszym domku będą białe ściany,
A na nich obrazek ślicznie malowany:
Jedzie rycerz, jedzie, brząka ostrogami,
Siostrzyczka go żegna, zalewa się łzami.
A przed naszym domkiem będą niskie progi,
Żeby do nas zaszedł ten dziaduś ubogi,
Żeby do nas zaszedł, przed kominkiem siadał,
O tych dawnych czasach dziwy rozpowiadał.
A za naszym domkiem będzie sad zielony,
Ślicznymi kwiatkami pięknie zasadzony,
A za sadem pole z żytem, jak potrzeba,
Żeby żaden głodny nie odszedł bez chleba.

http://wierszykidladzieci.pl/konopnicka/nasz-domek.php

3. Po wysłuchaniu obu wierszy uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.
– o czym były wiersze?
– kto był bohaterem pierwszego wiersza?
- jak wygląda domek?
Jakie zwierzęta występowały w wierszach?

4. Sylabizowanie w czasie zabawy, rozwijanie słuchu fonetycznego dzieci.
Ma-ma, ta-ta, cio-cia, wuj-ek itd.
Wprowadzenie angielskich słów mama, tata, rodzina, dom.
W języku angielskim mama to mother, tata, father, dom – home, rodzina – family.

5. Odkrywanie znaczeń słowa „dom” (jak to zapisano w słowniku języka polskiego).
Dom to:
- budynek, mieszkanie, pomieszczenie, w którym się mieszka
- rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami
- ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem
- ród, rodzina, dynastia
- pochodzenie
- instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle w oddzielnym lokalu lub budynku; też: budynek, w którym się ona znajduje

6. Pajączek.
„Dom to....” – skojarzenia: w kręgu, kolejno, wypowiedzi uczestników. Dzieci odpowiadając podając sobie nitkę i tworząc pajęczynę.
Podsumowanie: Dom to... miejsce, w którym człowiek powinien czuć się dobrze, bezpiecznie. Dom to... wspólnota ludzi życzliwych sobie, kochających i rozumiejących się. Dom to... dach nad głową, bezpieczeństwo, ciepło rodzinne,. miła atmosfera, przyjaźń, wzajemna pomoc, zrozumienie, wspólne święta).
7. Drzewo genealogiczne
Prezentacja przykładowego drzewa genealogicznego.
Należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
– rodzina dalsza i bliższa,
– tradycje i zwyczaje rodzinne,
– sposoby kontaktowania się z członkami mieszkającymi daleko (telefony, odwiedziny, listy),
– poczucie więzi i przynależności do rodziny,
– wspieranie się i wzajemna pomoc.
Dom tworzy rodzina.

8. Praktyczne działanie: członkowie mojej rodziny.
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki (dla każdego po jednej). Zadaniem uczniów jest namalowanie ołówkiem domu z tyloma oknami, ilu jest członków jego rodziny. W każde z tych okien uczeń wpisuje imię członka rodziny.

9. "Kto tutaj mieszka?"
dzieci dopasowują fotografię domu do zwierzęcia, poznając mieszkania zwierząt

10. Zabawa; „Zaginione rodziny”.
Zadaniem dzieci jest połączenie ilustracji z bajkowymi rysunkami, które tworzą „rodzinę”, należy połączy pary np. „Smerfy”. Dzieci chodzą po sali i szukają swojej pary. Zabawa kończy się gdy wszystkie dzieci odnajdą parę.
11. Drama - Odgrywanie ról.
Dzieci biegają w sali i słuchają poleceń nauczyciela. Naśladują tatę, mamę, dzieci, babcię, dziadka. Na sygnał dźwiękowy dzieci zmieniają rolę.

13. Chusta animacyjna.
Zabawa w plastelinę, ukazująca silne więzi rodzinne. Dzieci muszą się tak mocno trzymać
za ręce na chuście, żeby nie dało się ich rozerwać. Ważna jest współpraca wszystkich dzieci, aby osiągnąć cel.

14. Niespodzianka – tajemnicze pudełko z lusterkiem.
Dzieci przekazują sobie pudełko z lusterkiem wiedząc, że skrywa ono tajemną wiedzę.
W pudełku jest co jest najważniejsze w rodzinie i kto należy do rodziny. Dzieci widzą siebie.

15. Zaproszenie do cyrku - zabawa integracyjna (ewentualność - gdy starczy czasu).
Uczniowie siedzą w kręgu na dywanie, na środku ustawione są krzesła. Prowadzący wyznacza dzieci, którym wyznacza role: mamy, taty, córki, syna, psa i kota, które siadają dywanie. Prowadzący czyta tekst. Zabawa polega na szybkim reagowaniu na słowa(mama, tata, rodzice, dzieci itd.) poprzez powstanie z dywanu, obiegnięcie ich wokół i powrót na swoje miejsce.
Tekst czytany przez nauczyciela:
Pewnego dnia do domu wpadł TATA. Krzyknął: DZIECI- do naszego miasta przyjechał cyrk. Trzeba będzie kupić bilety-powiedziała MAMA. I wtedy zaczął szczekać PIES. KOT zjeżył sierść-ktoś pukał do drzwi-to przyszła CÓRKA. Kiedy dowiedziała się o pomyśle TATY, ucieszyła się bardzo i ucałowała MAMĘ. Punktualnie o godzinie 19-ej rozpoczęło
się przedstawienie. RODZINA bawiła się doskonale, nawet PIES, którego zabrała CÓRKA szczekał z radością i skakał MAMIE na kolana. Występ był wspaniały. Wracając RODZINA opowiadała o tym, co komu podobało się najbardziej. TACIE podobały się występy akrobatów, MAMIE klauni, CÓRKA zachwyciła się iluzjonistą, SYNOWI szkoda było KOTA, który sam został w domu. RODZICE pocieszyli SYNA i mówili, że kiedy wrócą do domu, KOT dostanie miseczkę wody. Ogólnie cała RODZINA była zadowolona.

14. Dom – budowanie domu z kartonów.

Część końcowa
1. Milionerzy.
Podsumowanie zajęć – gra multimedialna dotycząca zajęć.
https://learningapps.org/watch?v=py406dsba19
2. Ewaluacja.
Czy zajęcia się podobały, kciuk w górę, były takie sobie – kciuk w bok, nie podobały
się – kciuk w dół.
3. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.