X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43994
Przesłano:
Dział: Języki obce

Budowa i zastosowanie czasu past continuous. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZYCIEL: mgr Katarzyna Sztul
KLASA: I a gimnazjum (grupa zaawansowana)
DATA: 28.02.2017 r.
TEMAT: Budowa i zastosowanie czasu past continuous.

Cel dydaktyczny:
Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• relacjonuje wydarzenia z przeszłości z użyciem czasu past continuous;
• relacjonuje wydarzenia z przeszłości używając spójnika while (podczas gdy);
• zna i stosuje słownictwo z tekstu o wodospadzie Niagara.

Środki językowe:
- czas przeszły past continuous, np.: I was reading a book yesterday at seven. (Czytałam książkę wczoraj o siódmej.), The baby was crying while the man was watching TV. (Dziecko płakało, podczas gdy mężczyzna oglądał telewizję.)
- słownictwo z tekstu o wodospadzie Niagara.

Metody i techniki pracy:
- gra dydaktyczna;
- ćwiczenia przedmiotowe.

Formy interakcji:
- praca samodzielna;
- praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela;
- praca w parach/ małych grupach.

Pomoce dydaktyczne:
- karteczki do losowania zawierające zdania z lukami (przypomnienie słownictwa z tekstu omawianego na poprzedniej lekcji) - (zał.1);
- prezentacja multimedialna (przedstawienie czasu past continuous) - (zał.2);
- piłeczka;
- podkład muzyczny;
- karta pracy - (zał.3);
- karty obrazkowe przedstawiające różne czynności;
- karta ewaluacyjna (zał.4).

Fazy lekcji:
I. Wprowadzenie:
1) Powitanie uczniów. Sprawdzenie obecności. (1 min.)
2) Rozgrzewka językowa (rekapitulacja): Każdy uczeń losuje ze słoika karteczkę zawierającą zdanie z luką (zał.1). Należy je uzupełnić używając słownictwa występującego w tekście omówionym podczas ostatniej lekcji. Uczniowie odczytują głośno wylosowane zdania. (5 min.)

II. Faza właściwa:
1) Przedstawienie tematu i celu lekcji (2 min.):
Subject: Ben was reading a book while his cat was sleeping.
Aim: Potrafię relacjonować wydarzenia z przeszłości używając czasu past continuous.

2) Prezentacja: Nauczyciel wyjaśnia zastosowanie czasu past continuous, prezentuje przykłady budowy tego czasu i jego zastosowania. Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu. (prezentacja multimedialna) (10 min.)

3) Ćwiczenia utrwalające: Nauczyciel wyświetla serię ilustracji. Wskazani uczniowie opowiadają, co robiły postacie przedstawione na tych zdjęciach używając czasu past continuous oraz spójnika „while”. (8 min.)

4) Gra dydaktyczna: Nauczyciel włącza muzykę. Uczniowie rzucają do siebie piłeczkę. W pewnym momencie nauczyciel zatrzymuje muzykę. Osoba, która trzyma piłkę musi powiedzieć całym zdaniem, co robiły postacie na pokazywanych przez nauczyciela obrazkach. (6 min.)

5) Produkcja: Nauczyciel rozdaje karty pracy zawierające ilustrację przedstawiającą ulicę pełną ludzi wykonujących różne czynności. Uczniowie w parach opowiadają, co robiły osoby na ilustracji. Nauczyciel przysłuchuje się rozmowom uczniów. Następnie, wskazane osoby głośno na forum klasy opisują obrazek.(5 min.)

III. Faza podsumowująca:
1) Nauczyciel zadaje pytania sprawdzające opanowanie przez uczniów wiadomości z tej lekcji: Kiedy używamy czasu past continuous? Jaką budowę ma zdanie w czasie past continuous? Co oznacza słowo: "while"? ( 2 min.)
2) Praca domowa: Zadaniem uczniów jest opisać ilustrację, używając czasu past continuous. (1 min.)
3) Ewaluacja lekcji: Uczniowie uzupełniają zdania na karcie ewaluacyjnej. (3 min.) (zał.2)

Zał.1.
1. Bolesław Chrobry was the first .......................... of Poland.

2. My friends ................................ playing the guitar every day.

3. Look! John is ............................ing a heavy bag!

4. My grandparents ..............................d the war (wojna).

5. When you go swimming, you need: goggles, a towel and a .......................

6. Niagara Falls is on the ....................... of the USA and Canada.

7. Justin Bieber is a ........................... pop star.

8. A .................. came to see the match yesterday.

9. Molly didn’t know about the party. It was a ...............................

10. Do you know who ........................ed the telephone?

11. Mike likes extreme sports like bungee jumping. He’s a real ....................

12. Ben saved three people from the fire. He’s a real ........................
Klucz odpowiedzi: 1. king, 2. practice (AmE)/ practise (BrE), 3. carry, 4. survive, 5. bathing suita, 6. border, 7. famous, 8. crowd, 9. surprise, 10. invent, 11. daredevil, 12. hero

zał.2.
Dokończ zdania:

Najtrudniejsze podczas dzisiejszej lekcji było dla mnie ...

Najciekawsze podczas dzisiejszej lekcji było dla mnie ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.