X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43986
Przesłano:

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie IV - Co to jest stres?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul
KLASA: IV b
DATA: 20.05.2014 r.
TEMAT: Co to jest stres?

CELE:
Uczeń:
• wie, co to jest stres;
• zna oznaki stresu;
• potrafi wymienić sytuacje wywołujące stres;
• potrafi współpracować w grupie.

UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE:
- Umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.

Uczeń:
• umie segregować i analizować informacje.

- Umiejętność efektywnego działania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

Uczeń:
• umie się znaleźć w różnych zespołach;
• umie podejmować decyzje;
• jest świadomy odpowiedzialności za pracę grupy;
• umie negocjować z kolegami.

METODY PRACY:
• pogadanka;
• wizualizacja;
• problemowa.

FORMY INTERAKCJI:
• praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela;
• praca w grupach.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
• nagranie audio treningu relaksacyjnego Schultza;
• odtwarzacz CD;
• karty z zapisanymi oznakami stresu;
• „Słownik języka polskiego”;
• karty pracy sprawdzające stopień opanowania wiadomości z lekcji;
• karta ewaluacyjna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie i sprawdzenie obecności. (1 min.)

2. Przedstawienie tematu lekcji: Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji w postaci hasła, które klasa musi odgadnąć podając litery:
HASŁO: ___ ____ ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ?
(odp. Co to jest stres?) (5 min.)
Nauczyciel przedstawia cele lekcji.

3. Wprowadzenie do tematu: (10 min.)
• Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że za chwilę wysłuchają nagrania, które pomoże im się zrelaksować. Nauczyciel zachęca uczniów do wyciszenia się i wykonywania poleceń, które usłyszą w nagraniu. Uczniowie odbywają krótki trening relaksacyjny Schultza, który nauczyciel odtwarza z płyty.
• Po zakończeniu seansu relaksacyjnego nauczyciel pyta dzieci o ich reakcje w trakcie i po wysłuchaniu treningu.

4. Faza właściwa:
• Nauczyciel prosi, aby chętni uczniowie spróbowali zdefiniować pojęcie: stres. (3 min.)
• Wyznaczona osoba wyszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie słowa: stres. (2 min.)
• Nauczyciel prosi dzieci o odliczenie od 1 do 4. Uczniowie tworzą zespoły: wspólnie siadają kolejno uczniowie z numerem 1, 2, 3 oraz 4. Nauczyciel przypomina zasady pracy w grupie. (2 min.)
• Uczniowie w grupach wypisują na kartkach odpowiedzi na pytanie: W jakich sytuacjach ludzie przeżywają stres? Wychowawca monitoruje pracę poszczególnych drużyn. Grupy kolejno prezentują swoje pomysły. (5 min.)
• Nauczyciel umieszcza na tablicy hasła - kategorie: REAKCJE FIZJOLOGICZNE (kolor czerwony), WPŁYW NA MYŚLENIE (kolor zielony), EMOCJE (kolor niebieski), ZACHOWANIE (kolor żółty). Nauczyciel tłumaczy, że stres ma wpływ na nasz organizm, myślenie, emocje i zachowanie. Każdy uczeń otrzymuje kartkę z oznaką stresu. Uczniowie podchodzą pojedynczo do tablicy i umieszczają swoje karty przy odpowiednich kategoriach. Wybrani uczniowie odczytują głośno wszystkie oznaki według kategorii. (7 min. – zał.1 – 2.)

5. Podsumowanie:
• Nauczyciel sprawdza, w jakim stopniu uczniowie zapamiętali definicję stresu i jego oznaki – Uczniowie wypełniają samodzielnie kartę pracy. Wyznaczone osoby odczytują swoje odpowiedzi. (5 min.)
• Ewaluacja lekcji: Uczniowie kończą zdania: Najbardziej na lekcji podobało mi się..., Podczas lekcji czułem/am się ... (2 min. – zał.3.)
• Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.