X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43966
Przesłano:
Dział: Języki obce

Food and drink - rozpoznawanie i nazywanie żywności i napojów. Konspekt lekcji

Klasa:
II „a” SP
Temat: Food and drink- rozpoznawanie i nazywanie żywności i napojów.
Powiązanie z wcześniejszymi lekcjami lub innym przedmiotem:
• przypomnienie nazw członków rodziny
• przypomnienie słownictwa związanego z zimą
• przypomnienie zwrotów I like/ I don’t like

Cele lekcji (nauczyciela):
1. uczeń utrwala słownictwo i zwroty z poprzednich lekcji
2. uczeń poznaje i poprawnie wymawia nazwy żywności oraz napojów
3. uczeń wypowiada się na temat swoich upodobań kulinarnych

Cele sformułowane w języku ucznia

Na dzisiejszej lekcji:
• opiszesz obrazek
• nauczysz się znaczenia i wymowy nowopoznanych słów
• zapoznasz się z zapisem produktów żywnościowych
• powiesz co lubisz jeść

„Nacobezu”- „na co będę zwracał uwagę”
1. Prawidłowa wymowa poznanego słownictwa
2. Spójne i logiczne tworzenie wypowiedzi ustnych (poprawna wymowa)

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów:
• praca z podręcznikiem
• praca indywidualna
• praca w parach
• aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach

Forma sprawdzania osiągnięcia celu:
• wypowiedzi ustne uczniów
• praca domowa

Kluczowe pytanie do uczniów:
What do you like to eat? (Co lubisz jeść?)

Dodatkowe ćwiczenia:
1. Ćwiczenie na kartach pracy.
2. Ćwiczenie z włóczką.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
• karty obrazkowe + podpisy
• karty pracy
• nagranie na płycie CD
• podręcznik
• zeszyt ćwiczeń

Praca domowa:
• Ćw. 1 str.19 ( zeszyt ćwiczeń) (DLA WSZYSTKICH)
Narysuj swoją ulubioną potrawę i podpisz ją (DLA CHĘTNYCH)

Przebieg lekcji:
I. Czynności wstępne
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Nawiązanie kontaktu z uczniami- pytanie o samopoczucie w języku angielskim.
4. Przedstawienie celów lekcji w języku ucznia i „nacobezu”
5. Sprawdzenie pracy domowej

II. Faza wprowadzająca
6. Uczniowie opisują obrazek za pomocą znanego już im słownictwa- kim są osoby przedstawione na obrazku, gdzie się znajdują, jaka jest pora roku.
7. Uczniowie mówią jakie nazwy produktów żywnościowych pamiętają z kl. I SP
8. Nauczyciel prosi o przypomnienie zwrotów „I like”, „I don’t like”

III. Część zasadnicza
9. Nauczyciel stawia pytania kluczowe – „What do you like to eat?” Zostaje ono zapisane na tablicy i towarzyszy uczniom całą lekcję.
10. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo z pomocą kart obrazkowych
11. Poprzez powtarzanie uczniowie przyswajają sobie wymowę produktów żywnościowych.
12. Pod każdą z kart obrazkowych nauczyciel przyczepia podpis- uczniowie zapoznają się z formą zapisu nowopoznanego słownictwa.
13. Uczniowie dostają tabelę z nazwami produktów żywnościowych w języku polskim i angielskim, ich zadaniem jest narysować każdy produkt.
14. Uczniowie ponownie patrzą na obrazek. Nauczyciel mówi nazwy produktów a uczniowie pokazują je na obrazku.
15. Wyliczanka. Nauczyciel odtwarza nagranie, uczniowie słuchają oraz powtarzają
Informacja zwrotna – czy każdy z was zrozumiał polecenie i wie co ma wykonać? Uczniowie, gdy zrozumieli polecenie odpowiadają „Yes”

IV. Podsumowanie lekcji:
16. Praca w parach:
• odpowiedź na pytanie kluczowe postawione na początku lekcji. Nauczyciel prosi dwóch uczniów o przeprowadzenie dialogu. Jeden uczeń pyta „What do you like to eat?” , drugi uczeń odpowiada. Następuje zamiana ról.
17. Zabawa z włóczką (ocena koleżeńska: uczniowie, którzy podają polską nazwę produktu, słuchają jaka padnie odpowiedź i w razie konieczności poprawiają ją.)
18. Praca domowa:
1. Ćw. 1 str.19 ( zeszyt ćwiczeń),
2. Narysuj swoją ulubioną potrawę i podpisz ją. (DLA CHĘTNYCH)

Opracowała: Monika Studzińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.