X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43862
Przesłano:

Papierosy - nie dziękuję! Konspekt lekcji

Konspekt lekcji
Imię i nazwisko

Temat Papierosy – nie dziękuję!
Klasa: VI Data przeprowadzenia zajęć:

Cele lekcji:
Cel ogólny: Uświadomienie przyczyn, dla których młodzi ludzie palą papierosy. Przekazywanie wiedzy na temat skutków zdrowotnych palenia tytoniu.

Cele operacyjne
Uczniowie będą
• mieli świadomość, dlaczego młodzi ludzie palą papierosy,
• rozumieli, na czym polega uzależnienie od tytoniu,
• wiedzieli, do jakich negatywnych dla zdrowia konsekwencji (bezpośrednich i odległych) może prowadzić palenie tytoniu,
• rozumieli, dlaczego palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia osób palących czynnie i biernie

Metody: burza mózgów, dyskusja, praca w grupie.
Środki dydaktyczne: arkusze papieru, kredki, wycięte z gazety reklamy środków uzależniających - papierosów

Formy pracy: zajęcia z klasą , praca grupowa.

Ogniwa lekcji Treść lekcji Metoda Pomoce

1.Część organizacyjna
Powitanie uczniów
Sprawdzenie obecności
Przygotowanie do zajęć
Słowna
Dziennik lekcyjny, tablica

2.Przypomnienie, sprawdzenie wiadomości
Co to jest zdrowie?
Dyskusja, burza mózgów

3.Wprowadzenie nowego tematu Wprowadzenie poprzez niedokończone zdania
1.Gdy jestem w lesie i czuje świeże powietrze, to.....
2.Gdy przebywam w pomieszczeniu, w którym jest duszno, to...
Wyjaśnienie celu zajęć.
Dyskusja
Tablica, kreda

4.Podanie treści nowego tematu
Uświadomienie uczniom przebiegu uzależnienia, chorób z tym związanych oraz biernego palenia. Odniesienie się również do e-papierosa
Pogadanka wprowadzająca,

5.Ćwiczenie – analiza reklam
Prezentacja uczniom reklam środków uzależniających. Uczniowie opisują rzeczywistość przedstawiona w reklamach.
Burza mózgów
Wycięte z gazet reklamy środków uzależniających - papierosów

6. Ćwiczenie – praca plastyczna Uczniowie mają za zadanie narysować osoby uzależnione od palenia w grupach wiekowych
• Grupa I - rysuje 15-letnią dziewczynę
• Grupa II - rysuje 30- letnią kobietę
• Grupa III - rysuje 60- letnią kobietę
Gdy uczniowie skończą pracą ich kolejnym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi zadanych przez nauczyciela
• Ile papierosów dzienne wypala ta osoba?
• Kiedy zazwyczaj pali?
• Z kim pali?
• Dlaczego pali?
Praca w grupach
Arkusze papieru , kredki

7.Podsumowanie lekcji
Zaprezentowanie rysunku przez grupy , omówienie zebranych informacji

Dyskusja
Prace wykonane przez uczniów w grupach tablica , kreda

8.Zadanie końcowe
Przekazanie uczniom informacji, kto może udzielić pomocy osobom pragnącym rzucić palenie papierosów
Objaśnienia

Przebieg lekcji:

Ad 2.
Co to jest zdrowie wg WHO
Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).
Na utrzymanie zdrowia jednostki ma wpływ kilka aspektów:
• kondycja, aktywność fizyczna,
• właściwe, racjonalne odżywianie,
• odporność na stres,
• utrzymywanie czystości ciała i otoczenia,
• prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
• poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym.

Ad 3.
Wprowadzenie nowego tematu
Zapisz na tablicy dwa niedokończone zdania:

1.Gdy jestem w lesie i czuje świeże powietrze, to.....
2.Gdy przebywam w pomieszczeniu, w którym jest duszno, to...

Poproś chętnych uczniów o dokończenie pierwszego zdania, a potem drugiego zdania. Nawiązując do odpowiedzi uczniów, wyjaśnij, co będzie celem i tematem dzisiejszych zajęć, podkreślając związek pomiędzy jakością wdychanego powietrza samopoczuciem człowieka.

Ad 4
Podanie treści nowego tematu

Dym tytoniowy powstaje w czasie niecałkowitego spalania tytoniu. Dym tytoniowy jest źródłem około 4 tys. Związków chemicznych, w tym ponad 40 spośród nich ma działanie rakotwórcze. Dym tytoniowy wprowadzany przez układ oddechowy dostaje się do płuc, a następnie wraz z krwią zostaje rozprowadzony po całym organizmie, w tym do mózgu. Choć najbardziej na działanie dymu tytoniowego narażony jest układ oddechowy, to składniki dymu praktycznie docierają do wszystkich części naszego ciała. Palenie zwiększa ryzyko występowania zawału serca i udaru mózgu. Najczęściej nowotwory związane z paleniem tytoniu rozwijają się w układzie oddechowym płucach, krtani, tchawicy, przełyku, jamie ustnej.
Negatywne skutki palenia nie dotyczą tylko palaczy. Osoby niepalące, które wdychają dum tytoniowy(tzw. bierne palenie), również narażone są na negatywne skutki zdrowotne. Dym tytoniowy wdychany bezwolnie z otoczenia zawiera wiele substancji o działaniu rakotwórczym. Ekspozycja na dym tytoniowy u osób niepalących może być przyczyna złego samopoczucia, kłopotów z koncentracja i snem, podrażnienia oczu, błony śluzowej nosa, kaszlu, nawracającego zakażania układu oddechowego, a u dzieci problemów z uczeniem się. Może być tez czynnikiem przyczyniającym się do nieżytu oskrzeli, zapalenia płuc, zapalenia migdałków, zapalenia zatok nosa, astmy oskrzelowej oraz rozwoju raka płuc.

Nauczyciel przekazuje uczniowi przebieg uzależnienia, tłumaczy dlaczego jest tak trudno przestać palić. Informuje, że za uzależnienie odpowiada nikotyna, która równie mocno uzależnia jak narkotyk(heroina, kokaina) lub alkohol. Choć nie jest substancja rakotwórczą, może stać się przyczyną chorób układu krwionośnego zawału serca, wylewu krwi do mózgu. Informuje również uczniów o negatywnych skutkach palenia e-papierosa ponieważ, gdzie uważany jest za ZDROWĄ alternatywę tradycyjnego palenia, a przecież jego głównym składnikiem jest właśnie nikotyna.

Ad 5
Ćwiczenie – analiza reklam
Nauczyciel prezentuje uczniom wcześniej przygotowane reklamy środków uzależniających-papierosów. Uczniowie opisuje przedstawione reklamy.
Propozycje pytań do uczniów
• Jaki e wrażenie sprawiają bohaterowie reklam?
• W jaki sposób przedstawiono rzeczywistość w reklamie?
• czy reklama nie mówi?
• Jakim i odbiorcami reklam powinniśmy być?

Ad 6.
Ćwiczenie – praca plastyczna
Nauczyciel dzieli dzieci na trzy grupy, rozdaje arkusze papieru i kredki. Prosi uczniów o narysowanie osób uzależnionych od palenia papierosów
Grupa I - rysuje 15-letnią dziewczynę
Grupa II - rysuje 30- letnią kobietę
Grupa III - rysuje 60- letnią kobietę
Gdy uczniowie skończą swoje prace, są proszeni aby zapisali przy namalowanych postaciach odpowiedzi na następujące pytania
1. Ile papierosów dzienne wypala ta osoba?
2. Kiedy zazwyczaj pali?
3. Z kim pali?
4. Dlaczego pali?
Poproszeni przedstawiciela danej grupy reprezentują swoje rysunki i odczytują odpowiedzi. Udzielane informacje zapisujemy na tablicy w formie tabelki

ILE? GDZIE? Z KIM? DLACZEGO?
15
30
60

Ad 7
Podsumowanie lekcji
Nauczyciel omawia zebrane informacje. Pyta uczniów czy dostrzegają pomiędzy postaciami pewne podobieństwa lub różnice.
Nauczyciel uświadamia uczniów, ze narysowane postacie to ta sama osoba w różnym okresie swojego zżycia. Jej wygląd zmienia się na przestrzeni lat. Na rysunkach widać , jak wpłynęło na nią uzależnienie.

Ad 8
Zadanie końcowe
Nauczyciel pyta uczestników zajęć o ich refleksje po zajęciach, udziela informacji o stronach internetowych na temat palenia tytoniu:
www.jakrzucicpalenie.pl/szkodliwosc
www.jakrzucicpalenie.pl/fakty-i-mity
www.jakrzucicpalenie.pl/korzysci
www.jakrzucicpalenie.pl/mechanizm-uzaleznienia
Istnieje również strona www.jakrzucicpalenie.pl oraz Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym( 801-108-108), których celem jest pomoc osobom pragnącym rzucić palenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.