X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43858
Przesłano:

Las i jego tajemnice

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Osoba prowadząca:
Data:
Klasa:
Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Czas trwania: 45 min.
Temat: Las i jego tajemnice

Cel główny: Poszerzenie wiadomości uczniów na temat flory leśnej i innych darów lasu
oraz produktów, które można z nich wytworzyć.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• wie, jakie charakterystyczne rośliny występują w lesie;
• potrafi nazwać wskazane przedmioty;
• rozumie, że dary lasu wykorzystywane są do produkcji różnych przedmiotów codziennego użytku;
• tworzy opis omawianego przedmiotu;
• odczytuje treść zadania i nazwy przedmiotów.
Metody pracy wg Cz. Kupisiewicza:
• metody oparte na słowie: pogadanka, dyskusja, opis;
• metody oparte na obserwacji: pokaz;
• metody oparte na praktycznej działalności uczniów: metoda zajęć praktycznych.
Formy pracy:
• zbiorowa jednolita;
• indywidualna jednolita;
• indywidualna zróżnicowana.
Środki dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna;
• komputer, projektor, ekran;
• ilustracje przedstawiające dary lasu i gotowe produkty z obróbki drewna;
• etykiety z nazwami produktów;
• naturalne eksponaty: gałązki choinki, szyszki, kawałek drewna;
• Karty Pracy Pewny Start. Mój dobry rok. Lubię jesień. PWN, Karta 43;
• odtwarzacz CD, płyta z piosenkami dla dzieci.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Projekcja prezentacji multimedialnej Las i jego skarby.
Dzieci siadają na dywanie.
Nauczyciel wyświetla poszczególne slajdy prezentacji, dodając do każdego odpowiedni komentarz. Zadaje dzieciom pytania (np. czy wiedzą, co jest na obrazku).
2. Oglądanie naturalnych zasobów: kawałek drewna, gałązki, szyszki i inne.
Dzieci siadają w kole na dywanie.
Nauczyciel pokazuje uczniom naturalne eksponaty i inne produkty (kredki, papier). Dzieci odbierają je zmysłami. Prowadzący opisuje pokazywane przedmioty, zadaje pytania związane z omawianą tematyką (Czy dzieci wiedzą, co to jest? Co można z tego zrobić? Jak wygląda? Skąd pochodzi? ). Dzieci swobodnie wypowiadają się.
3. Co daje nam las?
Nauczyciel przedstawia dzieciom ilustracje z różnymi przedmiotami.
Dzieci nazywają przedmioty z obrazka, szukają etykiety z nazwą, głośno ją odczytują; następnie przyklejają pod obrazkiem i całość przytwierdzają do tablicy. Mogą też najpierw znaleźć nazwę, odczytać ją i przyporządkować do odpowiedniej ilustracji.
4. Rozwiązywanie karty pracy.
Dzieci siadają do ławek.
Uczeń pełniący dyżur klasowy rozdaje kredki i zeszyty. Nauczyciel rozdaje karty pracy.
Osoba wskazana przez nauczyciela głośno czyta polecenie - nauczyciel wspomaga ucznia podczas czytania polecenia. Następnie wyjaśnia, co należy zrobić. Pyta, czy dzieci wiedzą jak wykonać zadanie.
Dzieci rozwiązują kartę pracy - liczą grzyby przypisane do odpowiedniej postaci na rysunku
i zaznaczają cyfrę odpowiadającą ilości zebranych przez nie grzybów. Prowadzący cały czas monitoruje pracę dzieci, wspierając je i motywując do działań.
Gdy dzieci skończą zadanie, nauczyciel ocenia ich pracę (pieczątka).
Dzieci chowają zeszyty i przybory (każde dziecko odkłada swoje).
5. Czynności organizacyjno - porządkowe. Przygotowanie do śniadania.
Uczeń pełniący dyżur, rozdaje dzieciom podkładki śniadaniowe. Dzieci idą umyć ręce.
Wracają do klasy i konsumują śniadanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.