X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43844
Przesłano:

Hektorek poznaje różnice. Scenariusz do zajęć koła czytelniczego dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Scenariusz do zajęć koła czytelniczego dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Temat: Hektorek poznaje różnice.
CELE OGÓLNE:
• Kształtowanie postaw moralnych i społecznych
• Wypełnianie czasu wolnego wartościowymi treściami
• Zwrócenie uwagi na potrzebę akceptacji różnic społecznych
• Doskonalenie nauki pisania
CELE OPERACYJNE:
• Wychowanek potrafi wyjaśnić dlaczego powinniśmy akceptować różnice społeczne
• Wychowanek potrafi wykonać kolaż na temat Wymarzony pokój
• Wychowanek umie odwzorować tekst / pisać po śladzie
• Wychowanek zna znaczenie słowa akceptacja
Czas trwania zajęć:
45 minut
Rodzaj zajęć:
zajęcia czytelnicze
Forma zajęć:
zajęcia w grupie
Metody zajęć:
• Praca z tekstem
• Metoda analizy wychowawczej
• Metoda dyskusji
• Metoda zajęć praktycznych, ekspresja twórcza
Pomoce i materiały:
• Opowiadanie Hektorek poznaje różnice, [w:] F. Lelord, Hektor i tajemnice życia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s.156
• Kartoniki i kartki
• Flamastry
• Wycinki z gazet
• Nożyczki, klej
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Zajęcia wstępne:
1. Przygotowanie sali do zajęć
2. Wprowadzenie do tematu zajęć krótką pogadanką na temat akceptacji, wyjaśnienie pojęcia akceptacja
3. Zaproszenie wychowanków do wysłuchania kolejnych przygód Hektorka

II. Zajęcia właściwe:
1. Nauczyciel głośno odczytuje opowiadanie.
2. Swobodna rozmowa o utworze - pytania dotyczące treści:
• O czym było to opowiadanie?
• Jakie różnice były opisane w tekście?
• Na czy polegają różnice społeczne? (podajcie przykłady z tekstu)
• Co oznacza słowo akceptacja?
• Dlaczego powinniśmy akceptować różnice społeczne?
• Jak ważna jest dla was akceptacja innych ludzi – kolegów, rodziców?
3. Wypisanie na dużym arkuszu złotych myśli Hektorka, będących podsumowaniem rozdziału, tj.:
• Różnice są smutne
• Trzeba nauczyć się akceptować różnice społeczne
• Czasem nawet jeśli robimy wszystko co w naszej mocy, to nie wychodzi
4. Przepisanie powyższych rad na małych kartonikach (wychowankowie w zależności od predyspozycji przepisują samodzielnie bądź piszą po śladzie)
5. Wykonanie kolażu „Wymarzony pokój”, rozmowa na temat tego, jak wgląda nasza rzeczywistość, a jak chcielibyśmy, żeby wyglądała

III. Zajęcia końcowe
1. Rozmowa o tym czego nauczyło nas to opowiadanie
2. Pochwała wychowanków za udział w dyskusji, podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
3. Ekspozycja prac w świetlicy, umieszczenie zapisanych kart w swoich kopertach

Opracowanie scenariusza i realizacja zajęć:
mgr Ewelina Piasecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.