X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43842
Przesłano:

Dwie dżdżownice. Scenariusz do zajęć koła czytelniczego dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Scenariusz do zajęć koła czytelniczego dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
Temat: Dwie Dżdżownice.
CELE OGÓLNE:
• Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
• Uświadomienie wychowankom, do czego prowadzi buntownicza postawa
• Uświadomienie wychowankom negatywnych stron wszczynania konfliktów
• Zachęcanie do tworzenia pozytywnej atmosfery
• Rozwijanie postawy tolerancji i szacunku do innych
CELE OPERACYJNE:
• Wychowanek potrafi stworzyć ilustrację do bajki
• Wychowanek umie aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz samodzielnie się wypowiadać
• Wychowanek wie jakie są negatywne strony wszczynania konfliktów
Czas trwania zajęć:
45 minut
Rodzaj zajęć:
zajęcia czytelnicze
Forma zajęć:
• Praca w grupach
• Praca indywidualna
Metody zajęć:
• Praca z tekstem
• Metoda analizy wychowawczej
• Metoda dyskusji
• Metoda ekspresji twórczej
Pomoce i materiały:
• Bajka pt. Dwie Dżdżownice [w:] Łaba A., Bajki rymowane w biblioterapii, Impuls, Kraków 2008, s. 43
• Dwa duże arkusz papieru
• Paski z gotowymi hasłami dotyczącymi zachowania dwóch dżdżownic
• Szablony zwierzątek – bohaterów opowiadania
• Kredki, klej
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Zajęcia wstępne:
1. Przygotowanie sali do zajęć
2. Nauczyciel kładzie na stole dwie duże koperty (w pierwszej są obrazki z postaciami, w drugiej znajdują się paski z gotowymi hasłami dotyczącymi zachowania dwóch dżdżownic)
3. Zaproszenie dzieci do wysłuchania opowieści o przygodzie dwóch dżdżownic
II. Zajęcia właściwe:
1. Nauczyciel głośno odczytuje bajkę.
2. Po jej przeczytaniu zadaje pytania dotyczące treści:
• Kto jest głównym bohaterem tej bajki?
• Jak postępowała dżdżownica Zuzia?
• Jakie było zachowanie dżdżownicy Heli?
• Co pewnego dnia zdarzyło się dżdżownicy Zuzi?
• Kto przyszedł jej z pomocą?
3. Swobodna rozmowa na temat emocji jakie wzbudziła w wychowankach przed chwilą przeczytana bajka; dochodzimy do wspólnych wniosków, że:
• buntowniczy charakter i negatywne nastawienie do otoczenia prowadzą do konfliktów
• tolerancja i szacunek wzmacniają więzi w grupie
• nigdy nie wiemy, co nas spotka w życiu, dlatego należy tak postępować, by potem nie żałować swojego zachowania
4. Nauczyciel dzieli wychowanków na dwie grupy i wręcza im koperty z materiałami i zadaniami do wykonania:
a) Grupa I (niepiśmienna) otrzymuje obrazki z postaciami z bajki, ich zadanie polega na stworzeniu z pomocą tych postaci ilustracji do bajki (technika i kolorystyka dowolna)
b) Grupa II (czytająca) otrzymuje kopertę w której znajdują się paski z gotowymi hasłami dotyczącymi zachowania dwóch dżdżownic, zadaniem wychowanek jest stworzyć tabelę obrazującą dobre i złe zachowania (zachowania: Zuzi-złe, Heli-dobre)
W trakcie zadań rozmawiamy o wydarzeniach z bajki, podkreślamy, że energię lepiej zużyć na pomoc innym i życzliwość wobec sąsiadów a nie na głupie kłótnie, które do niczego dobrego nie prowadzą.
5. Wyeksponowanie wspólnej pracy w świetlicy
III. Zajęcia końcowe
1. Rozmowa o tym czego nauczyła nas ta bajka, wychowankowie sami opowiadają, czego nauczyli się na zajęciach.
2. Pochwała wychowanek za udział w zajęciach, za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
3. Uprzątnięcie sali.

Opracowanie scenariusza i realizacja zajęć:
mgr Ewelina Piasecka

ANEKS:
Zwroty grzecznościowe: Dzień dobry, Do widzenia, Na zdrowie, Dobranoc, Jak się czujesz

Każdy powinien zwracać się do innych z należytym szacunkiem

Należy pomagać innym

Dzięki naszej uprzejmości i uśmiechowi zyskujemy przyjaciół

Człowiek dobry często się uśmiecha

Człowiek dobry, gdy popełni błąd, stara się przeprosić za swoje zachowanie

Taki człowiek pragnie żyć w zgodzie z innymi

Zło nikomu nie popłaca

Przez złe zachowania tracimy przyjaciół

Człowiek zły rzadko się uśmiecha

Brzydkie wysławianie się sprawia smutek innym

Czynienie zła popoluje niepokój i lęk

Taka osoba nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swego zachowania

Taki człowiek szuka okazji do sporów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.