X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43840
Przesłano:

Byzio i Gizio. Scenariusz do zajęć koła czytelniczego dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym

Scenariusz do zajęć koła czytelniczego dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
Temat: Byzio i Gizio.
CELE OGÓLNE:
• Zachęcenie do tworzenia pozytywnej atmosfery
• Rozwijanie postawy tolerancji i szacunku do innych
• Kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie
• Integrowanie grupy
CELE OPERACYJNE:
• Wychowanek potrafi zgodnie pracować w grupie
• Wychowanek umie stworzyć plakat przedstawiający wspólną zabawę zwierząt
• Wychowanek wie, że jeśli się chce być lubianym i szanowanym przez grupę, trzeba ją samemu szanować i traktować jej członków z sympatią
Czas trwania zajęć:
45 minut
Rodzaj zajęć:
zajęcia czytelnicze
Forma zajęć:
• Praca w grupach
• Praca indywidualna
Metody zajęć:
• Praca z tekstem
• Metoda analizy wychowawczej
• Metoda dyskusji
• Metoda ekspresji twórczej
Pomoce i materiały:
• Bajka pt. Byzio i Gizio, [w:] Łaba A., Bajki rymowane w biblioterapii, Impuls, Kraków 2008, s.46
• Duży arkusz papieru
• Szablony zwierzątek – bohaterów opowiadania
• Kredki
• Klej

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Zajęcia wstępne:
1. Przygotowanie sali do zajęć
2. Zaproszenie dzieci do wysłuchania opowieści o przygodzie dwóch niesfornych kotków
II. Zajęcia właściwe:
1. Nauczyciel głośno odczytuje bajkę.
2. Po jej przeczytaniu zadaje pytania dotyczące treści:
• Kto jest głównym bohaterem tej bajki?
• Jak dwa koty się zachowywały?
• Co robili Byzio i Gizio na przerwach?
• Dlaczego inne zwierzęta nie przyjaźniły się z nimi?
• Co przydarzyło się Byziowi?
• Jak wtedy zachowywał się Gizio?
• Kto zaprosił Gizia do zabawy i jak się zwierzęta bawiły?
3. Swobodna rozmowa na temat emocji jakie wzbudziła w wychowankach przed chwilą przeczytana bajka; dochodzimy do wspólnych wniosków, że:
• Jeśli chcesz być lubiany i szanowany przez grupę, sam ją szanuj i traktuj jej członków z sympatią
• Głupie żarty, złośliwości, niszczenie czyichś rzeczy, sprawiają, że taka osoba jest odrzucana przez grupę, dlatego też warto żyć z wszystkimi w zgodzie
• Żeby być zrozumianym i zaakceptowanym, trzeba zrozumieć innych
• Tolerancja i szacunek wzmacniają więzi w grupie
• Nigdy nie wiemy, co nas spotka w życiu, dlatego należy tak postępować, by potem nie żałować swojego zachowania
4. Nauczyciel wręcza wychowankom duży arkusz papieru i szablony zwierząt występujących w bajce, ich zadaniem jest stworzenie plakatu, przedstawiającego wspólną zabawę zwierząt; W trakcie zadań rozmawiamy o wydarzeniach z bajki, podkreślamy, że głupie żarty, złośliwości, niszczenie czyichś rzeczy sprawiają, że taka osoba jest odrzucana przez grupę, dlatego też warto żyć z wszystkimi w zgodzie.
5. Wyeksponowanie wspólnej pracy w świetlicy
III. Zajęcia końcowe
1. Rozmowa o tym czego nauczyła nas ta bajka, wychowankowie sami opowiadają, czego nauczyli się na zajęciach.
2. Pochwała wychowanek za udział w zajęciach, za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
3. Uprzątnięcie sali.

Opracowanie scenariusza i realizacja zajęć:
mgr Ewelina Piasecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.