X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43786
Przesłano:

Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi. Geografia - scenariusz klasa 7

SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII
Klasa 7
Rok szkolny:2017/2018
Przygotowała” Marlena Borowska

TEMAT: WPŁYW MIGRACJI NA STRUKTURĘ DEMOGRAFICZNĄ WSI

Cele lekcji
• Ogólne:
• zapoznanie uczniów z zagadnieniem przemian demograficznych obszarów wiejskich wywołanych odpływem ludności do miast
• Szczegółowe:
Uczeń :
• podaje przykładowe czynniki skłaniające ludzi do migracji ze wsi do miast;
• na wybranych przykładach ukazuje zróżnicowanie salda migracji wewnętrznych w Polsce.
Uczeń rozumie:
• ciągi przyczynowo-skutkowe zdarzeń;
• zależność pomiędzy ujemnym saldem migracji a wyludnianiem się wsi oraz zmianą struktury wiekowej ludności;
• podaje przykłady i uzasadnia konsekwencje społeczne i ekonomiczne wywoływane przez ujemne saldo migracji.
Uczeń umie:
• korzysta z różnorodnych źródeł informacji (map, tekstów, danych liczbowych) w celu podania merytorycznych argumentów w dyskusji;

Metody kształcenia: drama, studium przykładowe, pogadanka.
Formy pracy: grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: podręcznik Geografia 7 (WSiP), tematy 17., 40. i 41, zeszyt ćwiczeń, temat 41, Geografia. Atlas. Szkoła podstawowa. Klasy 7–8 – strona 16;
Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne.
2. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.
3. Nawiązanie do tematyki poprzedniej lekcji. Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia model migracji miasto-wieś/wieś- -miasto.
4. Realizacja:
- Nauczyciel dzieli klasę na 2-3 osobowe grupy.
- Uczniowie przygotowują krótkie dialogi pomiędzy członkami rodziny zamieszkującej wieś (na przykład na Podlasiu). Najlepiej jest podać konkretną nazwę wsi, aby urealnić sytuację. W każdej grupie część uczniów wcielają się w role 18–20-letnich dzieci, a pozo- stali aktorzy grają ich rodziców. Zadaniem uczniów jest zainscenizowanie dyskusji na temat planów opuszczenia rodzinnej miejscowości przez dorosłe dzieci. Motywem wyjazdu jest poszukiwanie lepszej przyszłości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych, ale przede wszystkim szanse na lepiej płatną pracę. Rodzice próbują przekonywać swoje potomstwo do pozostania i przejęcia po nich gospodarstwa rolnego. Uczniowie przeprowadzają wewnątrz grup małą burzę mózgów w celu znalezienia najbardziej przekonujących argumentów za lub przeciw opuszczeniu wsi. Przygotowanie dialogów powinno zająć nie więcej niż kilkanaście minut.
- Następnie grupy odgrywają przygotowane scenki przed całą klasą.
- Uczniowie wypełniają karty pracy.
- Podsumowanie merytoryczne – wspólne ustalenie najczęściej pojawiających się argumentów ze strony rodziców i dzieci.
- Nauczyciel pyta kilkoro uczniów, która strona w ich odczuciu zwyciężyła w dyskusjach.
5. Praca domowa:
• dla wszystkich: z podręcznika – polecenie 1 i 2, z zeszytu ćwiczeń – zadanie 1-2 ;
• dla zainteresowanych: z podręcznika – Polecenie 3, z zeszytu ćwiczeń – zadanie 3.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.