X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43737
Przesłano:

Konspekt sesji terapii ruchem

GRUPA: pięcioosobowa grupa dzieci w wieku 3 lat

CZAS TRWANIA: 45 minut

CEL GŁÓWNY:
Stymulowanie pełnego rozwoju dziecka przy pomocy muzyki i ruchu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zintegrowanie grupy;
- usprawnianie motoryki małej i dużej;
- pobudzenie różnych sfer aktywności dziecka;
- kształtowanie świadomości poczucia własnego ciała;
- wyzwalanie poczucia satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym;
- rozwijanie koordynacji;

FORMA PRACY:
- indywidualna;
- grupowa.

METODY PRACY:
- Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
- Elementy metody pracy z ciałem Rudolfa von Labana.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Powitanie:
- Powitanie dzieci: dzień do-bry (uderzamy dłońmi o podłogę), dzień do-bry (uderzamy dłońmi o kolana), dzień do-bry (klaszczemy), dzień do-bry (klaszczemy nad głową).

- Przywitanie się w parach (dzieci dobierają się w pary): witają się nasze dłonie, witają się nasze łokcie, witają się nasze głowy, witają się nasze stopy, witają się nasze kolana, witają się nasze plecy, itd.

Rozgrzewka:
- Marsz po obwodzie koła w rytm muzyki. Ćwiczenia ramion, wznoszenie rąk do góry i w dół, w bok, krążenie ramion do przodu i do tyłu.

Akademia dziwnych kroków (do muzyki):
- Taniec inicjujący spotkanie i ośmielający uczestniczące w nim osoby. Wszyscy stoją na planie koła. Ochotnik rozpoczyna taniec, wykonuje 2 sekwencje ruchów, które wszyscy powtarzają. Kiedy wykona zadanie, wskazuje koleją osobę.

Wierszyk o baloniku:
- Uczestnicy ustawieni w ciasnym kole stopniowo rozchodzą się w rytm recytowanego wierszyka naśladując balon. Na słowa „no i trach!” dzieci puszczają się za ręce i przykucają lub padają na maty. Tekst wierszyka: „Baloniku nasz malutki, rośnij duży okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę no i trach!”

Chodzenie (ĆWICZENIE DO MUZYKI: Yann Tiersen - J'y Suis Jamais Alle)
- Improwizacja kierowana, która bazuje na spontanicznym reagowaniu na komendy. Prowadzący mówi: ”Poruszaj się jak np. robot, słoń, motylek, żołnierz, itp.”.

Pająk i muszki
- Zabawa usprawniająca orientację i szybkość reakcji na polecenie. Ćwiczenie rozpoczyna się od wybrania jednego dziecka pełniącego rolę pająka. Zadaniem pozostałych dzieci jest bieganie w luźnej gromadce naśladując odgłosy much. Na umówiony sygnał i zapowiedź „pająk” zastygają w bezruchu. Wówczas wcześniej wskazane dziecko, będące pająkiem „wyrusza na łowy” i wskazuje dziecko, które się poruszyło. Wskazane odpada z zabawy lub zostaje drugim pająkiem.

Tańczące kwiaty (ĆWICZENIE DO MUZYKI: Celtic Woman- True Colors)
- Ćwiczenie rozwijające kreatywność, oddziałujące relaksująco. Uczestnicy zabawy poruszają się w rytm słyszanej – wolnej – melodii. Wykorzystując własną inwencję dzieci wykonują ruchy, które w tym czasie czują.

Magnesy na lodówce
- Ćwiczenie usprawniające świadomość własnego ciała. Uczestnicy położeni na matach czołgają się do wyznaczonego punktu bez odrywania brzucha oraz kończyn od podłoża.

Promyczek
- Ćwiczenie rozwijające więź emocjonalną i doskonalące komunikację czuciową. Uczestnicy stoją lub siedzą na obwodzie koła twarzą do środka, trzymając się za dłonie. Prowadzący wysyła promyczek ściskając dłoń swojego sąsiada po lewej lub po prawej stronie. Każdy kto otrzymał promyczek zobowiązany jest do przekazania go dalej, tak aby promyczek obiegł całe koło i trafił do osoby, która go wysłała. Po powrocie promyczka do prowadzącego każda osoba przekazuje sąsiadowi po lewej i po prawej stronie komunikat: „Dobrze, że jesteś”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.