X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43686
Przesłano:

Konspekt zajęć świetlicowych. Zimowy pejzaż - malowanie farbą z proszkiem

Konspekt zajęć świetlicowych.

Data: 17.01.2019
Czas trwania zajęć: 2 godziny
Miejsce: świetlica.
Ilość uczniów: 10 (klasy IV) z niepełnosprawnością intelektualną.

Temat: Zimowy pejzaż – malowanie farbą z proszkiem.

Cel główny: Wykonanie pracy plastycznej „Zimowy pejzaż”.

Cela szczegółowe:
- poznanie nowych technik plastycznych
- rozwijanie sfery sensorycznej uczniów
- rozwijanie zainteresowań plastycznych
- kształtowanie umiejętności pracy społecznej
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
- rozwijanie wyobraźni uczniów
- rozwijanie kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
- doskonalenie motoryki małej i dużej
- wyrabianie wrażliwości estetycznej.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna, wymienia pory roku
- odpowiada na pytania związane z treścią wysłuchanego wiersza
- potrafi odczytać zadania na karcie pracy
- potrafi przygotować masę plastyczną zgodnie z instrukcja słowną
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywania pracy
-potrafi współpracować w grupie
-potrafi estetycznie wykonać pracę plastyczną

Metody pracy:
- słowna – rozmowa kierowana, pogadanka
- praktycznego działania – praca zespołowa, praca własna dziecka
- zabawa integracyjna przy muzyce
-
Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca zespołowa (z całą grupą)

Środki dydaktyczne:
Brystol, farby akrylowe w tubkach, proszek, klej, miseczki na wodę, pędzle, ceraty, fartuchy ochronne, płyta CD, Vivaldi „Zima”, magnetofon podkład muzyczny do piosenki „Mróz, mróz”, tekst wiersza, „Mróz” E. Szymańskiego, karty pracy.

Przebieg zajęć.

I. Zajęcia wstępne.

1. Powitanie uczniów.
2. Rozmowa kierowana na temat pór roku.
3. Omówienie charakterystycznych zjawisk zachodzących zimą.
4. Odczytanie przez nauczyciela wiersz „Mróz”. E. Szymańskiego.
5. Analiza treści wiersza – odpowiedzi uczniów na pytania.

II. Zajęcia właściwe.

1. Zapoznanie z tematem zajęć – Wykonanie pracy plastycznej „Zimowy pejzaż”.
2. Ustalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wykonania pracy – przestrzeganie zasad ostrożności podczas obchodzenia się z farbą i proszkiem.
3. Przygotowanie masy z farby i proszku:
- przygotowanie materiałów dydaktycznych – rozdanie brystolu, farb, pędzli, proszku, cerat, miseczek na wodę, fartuchów ochronnych, kart pracy.
- odczytanie zadań przygotowanych na kartach pracy
- przygotowanie pracy plastycznej- mieszanie farby akrylowej z proszkiem
- malowanie pędzlem z klejem tła, elementów przygotowaną masą.

4. Zabawa integracyjna „Lepienie bałwana” w rytm muzyki Vivaldiego „Zima”:
- toczenie kul śniegowych
- układanie kul jedna na drugiej
- dekorowanie bałwana (oczy, usta, guziki)
- taniec wokół bałwana w rytm muzyki.

5. Malowanie pejzażu zimowego:
- rozmowa na temat wybranego projektu pracy,
- podkreślenie pracy zespołowej i bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac,
- malowanie farbami akrylowymi pejzażu na przygotowanym podkładzie,
- omówienie prac.

III. Zajęcia końcowe.

1.Podsumowanie zajęć.
2.Uporządkowanie miejsca prac.
3.Prezentacja wykonanych prac.
4.Ocena pracy uczniów.
5.Wspólny śpiew piosenki „Mróz, mróz!”
6.Pożegnanie uczniów.

Opracowała: Ewa Mazur
nauczyciel świetlicy
Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Kielcach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.