X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43556
Przesłano:
Dział: Świetlica

Znane nam piosenki inspiracją do działania. Scenariusz zajęć świetlicowych

Agata Opiatowska
Czas trwania: w zależności od grupy od 1 do 1,5 godziny.
Scenariusz: Znane nam piosenki inspiracją do działania. Klasy II lub III nauczania wczesnoszkolnego.
Cele ogólne:
• aktywacja potencjału jednostki,
• integracja grupy,
• kształtowanie pozytywnej atmosfery w grupie,
• kształtowanie kompetencji komunikacyjnych,
• kształtowanie więzi emocjonalnych w grupie,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• rozwijanie spostrzegawczości.
Cele szczegółowe:
• uczeń podaje tytuł poznanej piosenki na zajęciach świetlicowych,
• uczeń przytacza słowa ulubionej piosenki świetlicowej,
• uczeń bierze udział w dyskusji i uzasadnia własny wybór,
• uczeń podaje propozycje gestów związanych z treścią piosenki,
• uczeń potrafi zaśpiewać wybraną przez siebie piosenkę,
• uczeń potrafi skorygować błędny zapis słów (wybranej) piosenki,
• uczeń wyraża własne odczucia związane z treścią piosenki za pomocą rysunku plastycznego dowolną techniką.
METODY:
- słowna,
- oglądowa,
- pogadanka,
- praktyczna.
FORMY:
- indywidualna,
- praca w grupie,
- plenum.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- słowa i linia melodyczna do piosenek „Piosenka o prawach dziecka”, „Piosenka o przyjaźń”(wyk. Mała Orkiestra Dni Naszych,słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński,)
- źródło: Internet (www.youtube.com/watch?v=SJgGFpxh6kY, www.youtube.com/watch?v=-XiVsJYw5EU),
-karty pracy nr 1, nr 2,
- kartka z bloku technicznego,
- kredki, farby, pędzel, kubek, woda, papier kolorowy, nożyczki, klej,
- tablica interaktywna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie, sprawdzenie listy obecności i zapoznanie z tematem zajęć świetlicowych.
2. Rozmowa wprowadzająca. Przypomnicie sobie jakie piosenki poznaliśmy na zajęciach świetlicowych?
3. Wspólny śpiew zaproponowanych przez uczniów piosenek: („Piosenka o prawach dziecka”, „ Piosenka o przyjaźń”).
Która z wymienionych piosenek jest twoją ulubioną? Uzasadnij swój wybór, podając co najmniej dwa argumenty. Indywidualne prezentowanie i uzasadnienie wyboru na forum klasy.
4. Uzupełnianie karty pracy. Nauczyciel wybiera dwóch koordynatorów, którzy rozdają karty pracy. W zależności od wyboru piosenki uczeń koryguje zapis jej słów, nanosi właściwy zapis na karcie pracy. Ochotnicy odczytują poprawiony tekst piosenki.
Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej poprawny zapis słów wybranej piosenki. Wspólny śpiew grupy uczniów, zgodny z wyborem ulubionej piosenki.
5. Uczniowie dobierają się w czteroosobowe grypy. Podejmują próbę zaprezentowania na forum gestów powiązanych z treścią wybranej piosenki. Zwycięża grupa, która wykazała się większą inwencją twórczą.
6. Praca plastyczna - W jaki sposób przedstawisz obraz jaki kojarzy ci się z wybranym fragmentem piosenki? Inspiracją może być prezentacja gestów prezentowanych przez uczniów.( Np.)Jaki gest przyjaźni narysowałbyś i chciałbyś przesłać koleżance, koledze?
7. Podsumowanie zajęć. Jak oceniasz atmosferę w trakcie zajęć? Która część zajęć była najatrakcyjniejsza?
8. Podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciach.

Karta pracy nr 1
Tekst piosenki z błędnym zapisem
Piosenka o prawach dziecka

I. Mam prawo żyć
Mam prawo być sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i wyśmiewać.
Ref.:
Dziecka prawa poważna sprawa
Dziecka prawa to nie jest zabawa

II. Mogę się śmiać
Może się dziać pięknie
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

III. Mam prawo marzyć
Mam prawo być z innymi
Mogę być nieśmiały lecz nie czuć się winny.
Mam prawo nucić głośno kiedy chcę
Mam prawo wylewać łzy cicho, gdy mi źle.

Karta pracy nr 2

Tekst piosenki z błędnym zapisem
Piosenka o przyjaźni

Przyjaźń to wielkie drzewo
Co chroni nas przed ulewą.
Przyjaźń roślinka mała
Co bez opieki nie działa.

I. Jednych lubimy mało, a innych bardziej
A jeszcze innych na świecie najbardziej.
Jest jeszcze ktoś przez los nam dany
To nasz przyjaciel kochany.
Ref.:
Przyjaźń to wielkie drzewo
Co chroni nas przed deszczem.
Przyjaźń roślinka mała
Co bez opieki nie działa.

II. Bo z przyjacielem ciężkie chwile przetrzymasz
On cię przytuli, za rękę potrzyma
On jest lekarstwem na wszelkie kłopoty
Kruszy bariery, tęsknoty.

Zazdroszczą ludzie, koledzy, sąsiedzi
Tej jednej duszy, co w ciałach dwóch siedzi
Bo to jest anioł, do nieba drabina
Przyjaciel jest tak jak rodzina.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.