X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4354
Przesłano:

Regulamin konkursu informatycznego dla uczniów klas 1 i 4 szkół podstawowych

§1
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki w szkołach i pomoc w rozwijaniu
talentów uczniów najbardziej uzdolnionych.
§2
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 74 w Szczecinie
§3
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych zainteresowanych
informatyką.
2. Etap szkolny przeprowadza kaŜda szkoła we własny zakresie, w wyniku tych eliminacje zgłasza po jednym
laureacie na poziomie klas pierwszych i czwartych.
3. Każda ze szkól ma obowiązek dostarczyć protokół z etapu szkolnego.
4. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestników konkursu,( załącznik 1) do dnia 08 kwietnia 2009 na adres organizatora:
5. Zgłoszenie uczestników klas I i IV jest niezależne od siebie.
6. Termin konkursu: 17 kwiecień 2009 rok; godz.12.00; w Szkoła Podstawowa Nr 74 w Szczecinie.
§4
Międzyszkolny Konkursu Informatycznego odbędzie się w SP 74, składa się on z dwóch etapów:
1) etapu kwalifikacyjnego i 2) etapu finałowego odpowiednio dla uczniów klas pierwszych i czwartych.
§5
1. Zadanie uczestników na etapie 1) - poziom klas pierwszych: polegać będzie na wykonaniu zestawu zadań -liczenie na czas.
2. Warunkiem przejścia do etapu finałowego jest wykonanie zadań w określanym czasie z jak najmniejszą liczbą błędów. Liczbę błędów wskazuje komputer.
3. Etap finałowy to zestaw zadań matematycznych do wykonania przy komputerze – karta pracy w programie
WordPad. Zwycięzcą zostaje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wykonał zadanie w określonym czasie.
4. Zadanie uczestników na etapie 1) - poziom klas czwartych polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru z zakresu podstaw obsługi komputera. Warunkiem przejścia do etapu finałowego jest otrzymanie powyżej 75% poprawnych odpowiedzi. Czas rozwiązania testu jest ograniczony.
5. Etap finałowy to praca z programem Unfreeze i wykonanie animacji komputerowej na zadany temat.
§6
6. Oceny prac etapu finałowego na poziomie klas pierwszych i czwartych dokona Komisja Konkursowa powołana przez nauczycieli odpowiedzialnych za organizację konkursu.
7. O wynikach konkursu oraz terminie rozdania nagród organizator poinformuje szkołę drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 2 tygodni od daty odbycia się konkursu.
8. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród organizator poinformuje szkołę drogą elektroniczną lub telefonicznie.
§7
1. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani ciekawymi nagrodami.
2. Informacje o konkursie wraz ze zdjęciami zostaną umieszczone na stronie Internetowej SP 74
3. Uczestnicy mogą sobie zastrzec prawo do nie umieszczania ich zdjęć w Internecie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Międzyszkolny Konkurs Informatyczny
dla uczniów klas 1 i/ lub 4 szkół podstawowych
Zgłoszenia należy dostarczyć do organizatorów
do dnia 08 kwietnia 2009 roku
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Telefon / e- mail
Nazwiska laureatów
etapu szkolnego
klasy 1
klasy 4
Nazwisko opiekuna

PROTOKÓŁ Z ETAPU SZKOLNEGO
I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO
dla uczniów klas 1 i/lub 4 szkół podstawowych
organizowany przez Szkołę Podstawowa nr 74

Pełna nazwa i numer szkoły:.......................
Telefon........................................
Adres........................................
Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych:
klasy I........................
klasy IV.......................

Podpisy członków Komisji Konkursowej:
Przewodniczący...................................
Członek komisji:.................................
Członek komisji:.................................

Dyrektor szkoły ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.