X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43471
Przesłano:
Dział: Logopedia

Doskonalenie prawidłowej wymowy głosek [c], [cz] w mowie

Czas trwania zajęć: 60 min

Wiek dziecka: 6 lat
Diagnoza: Niesamoistny opóźniony rozwój mowy spowodowany obustronnym niedosłuchem.
Temat: Doskonalenie prawidłowej głosek [c], [cz] w mowie.
Cel główny: Utrwalanie prawidłowej wymowy głosek [c], [cz] w nagłosie, śródgłosie, wygłosie w izolacji, sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.

Cele szczegółowe, dziecko:
-różnicuje słuchowo głoski [c], [cz] w izolacji, sylabach, wyrazach, zwrotach i zdaniach;
- usprawnia aparat artykulacyjny;
-rozwija słuch fonemowy;
-rozpoznaje i dobiera obrazek do usłyszanego dźwięku;
- wskazuje wyrazy, w których występuje głoski [c], [cz];
-ćwiczy analizę słuchową ;
-doskonali koordynację wzrokowo – ruchową.
-rozwija słownictwo i doskonali określone formy wypowiedzi;

Metody:
- oglądowa
- słowna
-słuchowa
- ćwiczeń praktycznych

Forma pracy:
- indywidualna.

Środki dydaktyczne: historyjki słuchowe i dźwięki-materiał ilustracyjno-dźwiękowy do usprawniania percepcji i pamięci słuchowej dla dzieci i młodzieży wyd. Harmonia, karty Memo z obrazkami, które w swojej nazwie zawierają ćwiczone głoski, karta pracy- ćwiczenia artykulacyjne ; różnicowanie trzech szeregów- Senkowska Bożena.
Przebieg zajęć:
1.„Co słyszysz?” Logopeda rozkłada przed dzieckiem kilka obrazków następnie odtwarza z płyty CD odpowiadające im odgłosy. Dziecko do usłyszanego dźwięku dobiera właściwy obrazek.
2.Historyjka słuchowa pt. „Obiad”. Logopeda rozkłada przed dzieckiem pięć obrazków, a następnie odtwarza z płyty opowiadające im dźwięki. Dziecko układa obrazki we właściwej kolejności już w trakcie słuchania nagrania. W trakcie ponownego odtworzenia nagrania prowadzący wspólnie z dzieckiem sprawdzają poprawną kolejność.
3. Ćwiczenia uprawniające artykulatory:
-wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej.
-dotykanie czubkiem języka górnych zębów po stronie wewnętrznej, podczas szerokiego otwierania jamy ustnej - zabawa Liczenie ząbków.
-oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych, a następnie otwartych ustach - naśladowanie mycia zębów językiem.
-przytrzymanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu przy szeroko otwartych ustach
-cofanie języka w głąb jamy ustnej, zaczynając od górnych zębów, a kończąc na podniebieniu miękkim - zabawa Krasnoludek zagląda do gardła.

4. „Posłuchaj i zaznacz”. Logopeda czyta zdania, w których występują słowa zawierające głoski [c], [cz]. Zadaniem dziecka jest zaznaczenie usłyszanego dźwięku za pomocą strzałek – strzałka ↓ dźwięk [c] strzałka ↑ dźwięk [cz].
5. „Posłuchaj i powtórz? Dziecko starannie powtarza sylaby za prowadzącym:
Acz-ac cza-ca acza-ace
Ocz-oc czo-co oczo-oce
Ecz-ec czu-cu uczu-uce
Ycz-yc cze-ce ycze-yc
Icz-ic czy-cy icze-ic

6.„Logopedyczne memory”. Różnicowanie głosek [c], [cz]. w wyrazach.
Dziecko na przemian z logopedą odkrywają kolejne kartoniki poszukując takich samych par obrazków, po odkryciu każdego kartonika należy prawidłowo wypowiedzieć nazwę wybranego obrazka.

7.Ćwiczenia w różnicowaniu głosek [c], [cz] w wyrazach.
-dziecko nazywa kolejne przedmioty przedstawione na rysunku,
-obrazki mające w nazwie głoskę [cz] dziecko łączy z czapką, a te z głoską [c] w nazwie z cylindrem.

8. „Co słyszysz?” Obok wyrazów, których nazwy zawierają głoskę [c] dziecko rysuje zielone kółeczko a obok tych z [cz] czerwone.
9. Podziękowanie za udział w zajęciach, pochwała dziecka.
Marzena Kołodziej, Krzeczów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.