X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43467
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin konkursu międzyszkolnego "Omnibusik"

Pan/Pani
Dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ogólnej organizowanym przez Szkołę Podstawową w Mrzezinie. Konkurs skierowany jest do uczniów III klas szkół podstawowych.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ
„OMNIBUSIK” DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Postanowienia ogólne:
Konkurs „ Omnibusik” przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

2. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa w Mrzezinie.

3. Miejsce i termin konkursu:
Konkurs „ Omnibusik” odbędzie się 27 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Mrzezinie, przy ul..........

4. Cele konkursu:
Motywowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;
Rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowań z dziedziny edukacji językowej, matematycznej, społecznej, środowiskowej i ekologicznej;
Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności oraz uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody;
Promowanie osiągnięć najlepszych uczniów klas III oraz wyłanianie talentów.

1. Zakres tematyczny:
Zagadnienia z zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej dotyczącej edukacji językowej, matematycznej, społecznej, ekologicznej i przyrodniczej z zakresu wymagań ponadpodstawowych, objętych programem nauczania klas I - III szkół podstawowych.
2. Zasady przeprowadzenia konkursu:
Do konkursu może przystąpić dwóch reprezentantów klas trzecich z danej szkoły, wyłonionych np. w konkursie szkolnym lub według uznania wychowawcy klasy.
Przewidujemy jeden etap konkursu.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch uczniów przewidziana jest dogrywka.
W dogrywce punktowana jest poprawność wykonania zadania i najkrótszy czas jego wykonania.
Uczniowie, którzy przystąpią do konkursu będą rozwiązywać zadania w formie pisemnej, w czasie 60 minut pod nadzorem komisji.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wszystkie zadania konkursowe będą punktowane według wcześniej ustalonego klucza.
Zwycięzcą zostanie uczeń, który osiągnie najwyższą liczbę punktów.

1. Sposób zgłaszania uczestników:
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić dołączone do regulaminu zgłoszenie uczestnika konkursu i przesłać je do dnia 15 marca 2020r. na adres: Szkoła Podstawowa
w Mrzezinie, ul. ......., 84-123 Mrzezino, z dopiskiem KONKURS „OMNIBUSIK” lub faxem na numer ............

2. Nagrody i wyróżnienia:
Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

3. Uczestnicy proszeni są o wzięcie na konkurs długopisów.

Organizator bardzo gorąco zaprasza i zachęca wszystkie szkoły podstawowe
do wzięcia udziału w konkursie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.