X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43428
Przesłano:

Program dla dzieci i młodzieży z autyzmem "Poznaję zawody"

PROGRAM „POZNAJĘ ZAWODY’
NA ROK SZKOLNY .......

Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „.....

Opracowała :...............
PLAN PROGRAMU:

1. WSTĘP
2. CELE PROGRAMU
3. ADRESACI PROGRAMU
4. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
5. MODUŁY PROGRAMU
6. NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU

WSTĘP:
Ważnym zadaniem naszej placówki jest usamodzielnienie się wychowanków oraz zapoznawanie ich z najbliższym otoczeniem społeczno - kulturowym. W Programie „Poznaję zawody” na rok szkolny .... dzieci poznają podstawowe terminy oraz czynności związane z wykonywaniem poszczególnych zawodów . Ponadto, będą rozwijać umiejętność współpracy w grupie.
Program „Poznaje zawody” na rok szkolny ....... podzielono na VI modułów, a realizowany będzie na terenie placówki oraz w najbliższym środowisku lokalnym.
Program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć edukacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną – autyzmem i upośledzeniem umysłowym w stopniu: lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy...... już od najmłodszych lat uczy dzieci samodzielności oraz zapoznawania się z najbliższym środowiskiem społeczno – kulturalnym.. W miarę możliwości psychofizycznych oraz potrzeb każdego dziecka, terapeuci umożliwiają swoim wychowankom coraz większą swobodę w rozwiązywaniu codziennych problemów, podejmowanie decyzji dotyczących ich osoby, a także rozwijanie własnych zainteresowań.
W celu realizacji programu konieczna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, wycieczki do instytucji publicznie użytecznych i obserwowanie ekspertów
w dziedzinie konkretnego zawodu zapewni dzieciom bezpośrednią możliwość obserwowania pracy przedstawicieli danego zawodu. Poznawanie otaczającej rzeczywistości społecznej dokonuje się nie tylko przez przyswajanie, ale także przez odkrywanie i przeżywanie. To właśnie podczas zajęć terenowych dzieci mają okazję poznać określone miejsce i pogłębić wiedzę na temat poszczególnych zawodów.
W niniejszym programie zawarte są następujące zagadnienia: zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów-profesji, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania
w instytucjach, rozpoznawanie po stroju osób pełniących ważne funkcje społeczne, wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów.

Zajęcia te organizowane i prowadzone będą zgodnie z poniższymi zasadami ortodydaktyki:
• Zasada życzliwej pomocy,
• Zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy,
• Zasada aktywności w nauce,
• Zasada dominacji wychowania,
• Zasada indywidualizacji,
• Zasada treści kształcących (dostosowanie treści do możliwości i potrzeb dzieci).

1. Cele programu:
Głównym celem Programu „Poznaję zawody” jest wdrażanie do samodzielności, aktywności i gospodarności poza Ośrodkiem oraz rozwijanie zainteresowań dziecka.

2. Cele szczegółowe Programu:

Poprzez uczestnictwo w Programie „Poznaję zawody” dziecko:
• czerpie radość z zajęć grupowych,
• współdziała w grupie,
• czeka na swoją kolej,
• integruje się z rówieśnikami i otoczeniem,
• poznaje i nazywa atrybuty poszczególnych zawodów,
• wzmacnia poczucie własnej wartości oraz kształtuje poczucie sprawstwa,
• zna zasady kulturalnego zachowania się w instytucjach
• rozpoznaje i nazywa wybrane zawody

• zna zasady bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach pracy

3. Adresaci Programu
Program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć edukacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną – autyzmem i upośledzeniem umysłowym w stopniu: lekkim, umiarkowanym oraz znacznym w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym........ Adresatami Programu są również nauczyciele zatrudnieni w placówce.

4. Metody i formy realizacji programu

Metody wykorzystywane do realizacji Programu „Poznaje zawody”:
słowna,
oglądowa,
praktycznego działania.

Formy wykorzystywane do realizacji Programu „Poznaje zawody”:
indywidualna,
grupowa.

5. Moduły programu
Blok tematyczny
Miejsce
Termin realizacji

7. NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu „Poznaje zawody” realizowanego w Ośrodku. Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy.

1. Czy zna Pani program „Poznaje zawody” ?

• TAK
• NIE
• SŁABO

2. Czy realizacja programu przynosi efekty?
• TAK
• NIE

DLACZEGO TAK?
........................................
........................................
DLACZEGO NIE?
........................................
........................................

3. Czy ofertę programu uważa Pani za atrakcyjną?

• TAK
• NIE

DLACZEGO TAK?
........................................
........................................
DLACZEGO NIE?
........................................
........................................

4. Czy uważa Pani, że program był dostosowany do możliwości i potrzeb wychowanków?
• TAK
• NIE

DLACZEGO TAK?
........................................
........................................
DLACZEGO NIE?
........................................
........................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety.
ANKIETA DLA RODZICÓW

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu „Poznaje zawody” realizowanego w Ośrodku. Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy.

1. Czy zna Pan/i program „Poznaje zawody”?

• TAK
• NIE
• SŁABO

2. Czy realizacja programu przynosi efekty?

• TAK
• NIE

DLACZEGO TAK?
........................................
........................................
DLACZEGO NIE?
........................................
........................................

3. Czy ofertę programu uważa Pan/i za atrakcyjną?

• TAK
• NIE

DLACZEGO TAK?
........................................
........................................
DLACZEGO NIE?
........................................
........................................

4. Czy uważa Pan/i, że program był dostosowany do możliwości i potrzeb wychowanków?

• TAK
• NIE

DLACZEGO TAK?
........................................
........................................
DLACZEGO NIE?
........................................
........................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.