X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43409
Przesłano:

Muffiny. Konspekt zajęć praktycznych

Konspekt lekcji

Przedmiot: zajęcia praktyczne
Klasa: 2c cukiernik
Czas trwania: 6 godzin
Nauczyciel: Małgorzata Ługowska

Temat: Sporządzanie wyrobów z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego – muffiny.
.
Cele lekcji:
a) ogólny:
Utrwalenie umiejętności sporządzania wyrobów z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego
b) operacyjny:
 na poziomie kształcenia wiadomości – uczeń:
* wymienia podstawowe i uzupełniające składniki ciasta biszkoptowo-tłuszczowego,
* opisuje technikę wykonania ciasta piaskowego oraz różne sposoby formowania wyrobów,
* określa temperaturę pieczenia wyrobów z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego,
* przedstawia asortyment wyrobów z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego,
* objaśnia przyczyny otrzymywania wadliwych wyrobów z biszkoptowo-tłuszczowego,
* dobiera narzędzia potrzebne do wykonania ciasta piaskowego,
 na podstawie kształcenia umiejętności – uczeń :
* przygotowuje surowce do produkcji ciasta biszkoptowo-tłuszczowego,
* organizuje stanowisko pracy,
* sporządza ciasto piaskowe,
* przygotowuje elementy dekoracyjne i wykańcza muffiny.

Metody nauczania:
- wykład
metoda tekstu przewodniego
- ćwiczenia praktyczne
Formy organizacyjne pracy uczniów:
część teoretyczna (faza I i faza II) praca w grupach dwuosobowych
część praktyczna – praca w grupach czteroosobowych.
Środki dydaktyczne:
prezentacja multimedialna
receptura na wykonanie muf finek z kremem russell i czekoladowych muffinek z kremem
surowce potrzebne do otrzymywania ciasta biszkoptowo-tłuszczowego,
sprzęt potrzebny do wykonania zadania,
materiały i przybory do pisania,
literatura fachowa.
Przebieg zajęć:
1. Sprawdzenie obecności
2.Wprowadzenie do tematu lekcji i przedstawienie celów lekcji.
3. Wykład w formie prezentacji dotyczący produkcji muffinek
4. Rozdanie tekstu przewodniego.
Sporządzanie ciasta biszkoptowo-tłuszczowego
5. Realizowanie fazy I „Informacje” oraz fazy II „Planowanie” – uczniowie odpowiadają
pisemnie. Aby prawidłowo wykonać zadanie uczniowie otrzymują niezbędne materiały:
- charakterystyka ciasta biszkoptowo-tłuszczowego
- receptury muffinek
6. Realizacja wykonania zadania – produkcja muffinek.
7. Przedstawienie przez uczniów wykonanego ciasta.
8. Analiza jakości otrzymanego ciasta oraz czynności sprawiających trudność podczas
realizacji zadania.

FAZA I – Informacje
1. Jakie surowce potrzebne są do produkcji ciasta biszkoptowo-tłuszczowego?
2. Jaką metodą spulchniane jest ciasto biszkoptowo-tłuszczowe?
3. Dlaczego należy przesiewać mąkę?
4. Jakie surowce wykorzystasz do sporządzenia kremu czekoladowego?
5. Jakie elementy dekoracyjne można wykorzystać do wykańczania muffinek?
6. Jakbyś podała wykonany przez ciebie wyrób cukierniczy?

FAZA II – Planowanie – uczniowie w grupach dwuosobowych wykonują harmonogram
czynności, jakie muszą wykonać podczas produkcji muf finek.
Zaplanuj kolejność wykonywanych czynności podczas produkcji ciasta biszkoptowo-tłuszczowego

FAZA III – Realizacja
Przypomnienie zasad bhp
Wykonaj muffinki zgodnie z otrzymaną instrukcją

FAZA IV – Sprawdzenie
Czy wykonany wyrób jest dobrze wypieczony i posiada odpowiednią strukturę
Sprawdzanie czystości stanowisk pracy w trakcie ćwiczenia praktycznego i po jego zakończeniu.

FAZA V – Analiza
Analiza jakości otrzymanego wyrobu i estetyki dekoracji
Wykaz czynności sprawiających trudność podczas realizacji zadania
i wyciągnięcie z nich wniosków.
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach:
Ankieta ewaluacyjna:
1. Jaka czynność sprawiła Ci największą trudność?
2. Czy wyposażenie stanowiska pracy pozwoliło na wykonanie zadania?
3.Czy zdobyte wcześniej wiadomości dotyczące sporządzania ciasta biszkoptowo-tłuszczowego wystarczyły do wykonania zadania?
4. Czy jesteście zadowoleni z efektu własnej pracy?
5. Czy taka metoda pracy na lekcji Wam odpowiada?
6. Czy grupa była zgodna w ustalaniu rozwiązań?
Zakończenie zajęć
Po wysłuchaniu opinii uczniów, nauczyciel podsumowuje lekcję i dokonuje oceny.
Praca domowa
Z dostępnych źródeł (Internet, fachowa literatura) wyszukaj i przynieś na następną lekcję recepturę na Stefankę z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.