X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43393
Przesłano:

Program Szkolnego Koła Fotograficznego

PROGRAM SZKOLNEGO KÓŁKA FOTOGRAFICZNEGO

‘W obiektywie- najpiękniesze zakątki naszego regionu’

Program przeznaczony dla uczniów klas 4 – 6
Realizacja programu : Rok szkolny 2019/2020

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w wymiarze 1 bądz 2 godzin w tygodniu:7 godz. lekcyjna (13.30 – 14.15) , 8 godz. lekcyjna (14.15 – 15.00) (bez przerwy) oraz w zapowiedziane wcześniej inne dni - wybór i termin zajęć uzależniony od warunków pogodowych .
Pierwsze spotkanie będzie ogranizacyjne :
Zaplanowanie działań kółka fotograficznego. Zapisy uczniów. Podanie celu zajęć i form motywacji (wystawy). Utworzenie kont komputerowych dla uczestników kółka, stworzenie folderów do przechowywania zdjęć. Przypomnienie zasad korzystania z pracowni komputerowej.

Wstęp
Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów oraz promowanie najpiękniejszych zakątków naszego regionu.
We współczesnej szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, która powinna być ciągle rozszerzana. Zajęcia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo ważny.
Dokumentowanie historii, przyrody czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością.
Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości na otaczający nas świat. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się techniką cyfrową, kreatywności oraz rozwijania zainteresowań. Na kółku uczniowie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzanie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka czy historia:

1. Informatyka

· sposoby zgrywania zdjęć z aparatu do komputera,
· poznanie komputerowych programów do obróbki zdjęć,
· przygotowywanie prezentacji multimedialnych,

2. Plastyka

· plastyczna oprawa zdjęć,
· poznanie cech uchwycienia odpowiedniego momentu,
· rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno otaczającego nas świata,
· dobór odpowiednich kolorów i wzorów przy dodawaniu elementów dekoracyjnych.

3. Historia

· zapoznanie uczniów z rysem historycznym fotografii,
· zapoznanie ze starymi modelami aparatów fotograficznych oraz z pozostałym sprzętem fotograficznym- odwedziny w salonie fotograficznym,
· spotkania z profesjolanym fotografem, pasjonatami fotografii.

Priorytetem we wszystkich działaniach będzie pokazanie innego spojrzenia na otaczający świat. Treści zawarte w programie w zakresie zdobywania informacji o fotografii i fotografowaniu pozwolą na zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń. Uczniowie będą mogli zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny.
Kółko planuje zorganizować wystawę prac, stanowiącą opis działań oraz pokazanie efektów pracy uczniów. Kółko rozpocznie swoją działalność we wrześniu 2019 roku. Na kółko uczęszczać będą chętni uczniowie klas 4-6, którzy posiadają własne aparaty fotograficzne, ale także ci, którzy ich nie mają.

Cele
Cel ogólny:
· Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania.
Cel ogólny:
· Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii – Poznanie historii fotografii i jej największych twórców.
· Poznanie różnych rodzajów aparatów fotograficznych i ich budowy.
· Poznanie miejsca pracy zawodowego fotografa.
· Nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym.
· Poznanie sposobów ciekawego ujmowania obserwowanego przedmiotu.
· Poznanie prostych programów komputerowych służących do obróbki zdjęć.
· Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów.
· Rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania ważnej roli w dokumentowaniu życia.
· Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji fotograficznej, umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich prac w postaci internetowej galerii zdjęć.
· Nabycie umiejętności organizacji wystaw, gazetek ściennych związanych z pracą kołka fotograficznego.
· Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.
· Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych.

Formy pracy
Pokaz ilustracji oraz wykorzystanie dostępnych książek na temat wiadomości teoretycznych z zakresu budowy aparatów fotograficznych, historii fotografowania, podstawowych pojęć fotograficznych, technik fotografowania.
Spotkanie z fotografem w zakładzie fotograficznym.
Spotkanie z pasjonatami fotografii.
Warsztaty plenerowe – zorganizowanie cyklu wycieczek, spacerów w różnych porach roku – stworzenie okazji umożliwiających dziecku rozwijanie zainteresowań pięknem najbliższego środowiska przyrodniczego, pobudzenie do poznawania, zrozumienia i uczenia się prawd o nimi oraz samodzielnego jej fotografowania.
Zajęcia studyjne – wykonywanie zdjęć portretowych, kompozycji z martwej natury,
Wycieczka rowerowa i zajęcia plenerowe
Praca przy komputerze – obróbka zdjęć, tworzenie galerii, skanowanie fotografii, poznawanie nowych programów komputerowych, przesyłanie zdjęć przy pomocy poczty elektronicznej.
„Nasze fotografie” – oglądanie, rozpoznawanie przez siebie wykonanych zdjęć
i samoocena własnych fotografii. Tworzenie tematycznych albumów, nadanie
im tytułów.
Korzystanie z książek, albumów o tematyce szeroko pojmowanej fotografii.
Pokaz prezentacji multimedialnych prezentujących osiągnięcia kółka fotograficznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.