X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43364
Przesłano:

Budowa komórki zwierzęcej

Temat : Budowa komórki zwierzęcej.

Cel ogólny
Określenie funkcji podstawowych elementów budowy komórki zwierzęcej.

Cele szczegółowe
Uczeń: • rozpoznaje podstawowe elementy budowy komórki zwierzęcej;
• wykazuje zróżnicowanie budowy i funkcji komórek zwierzęcych;
• dokonuje obserwacji mikroskopowych komórek zwierzęcych na preparatach trwałych;

Metody pracy:
•dyskusja kierowana
•metoda problemowa
•praca z podręcznikiem i kartą pracy;

Środki dydaktyczne:
• podręcznik – lekcja 5, s. 26 – 29
• zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji 5, s. 12-13, karta pracy;
• mikroskop; preparaty mikroskopowe tkanek zwierzęcych;
• Biologia : plansze

Przebieg lekcji
I. Faza wstępna
1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od określenia celów lekcji i przypomnienia wiadomości z lekcji 1, dotyczących hierarchicznej budowy organizmów. W tym celu rozdaje uczniom karteczki z pojęciami. Zadaniem uczniów jest uporządkowanie karteczek- od pojęcia najprostszego do najbardziej złożonego.
2. Następnie nauczyciel wyjaśnia, że hierarchia nie zamyka się na poziomie komórek, że są one zbudowane z elementów niższego poziomu organizacji- struktur komórkowych, które są odpowiedzialne za czynności życiowe komórki.

II. Faza wykonawcza
1. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z tekstem w podręczniku: Budowa komórki zwierzęcej. - wskazuje położenie opisywanych struktur i podaje ich funkcje. Uczniowie wykonują zadania 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń.
2.W dalszej części lekcji nauczyciel przypomina uczniom o zasadach mikroskopowania, poleca zapoznanie się z tekstem z podręcznika: Obserwacja mikroskopowa komórek zwierzęcych na preparacie trwałym. Chętni uczniowie odczytują głośno zamieszczony tekst. Następnie pod kierunkiem nauczyciela przystępują do obserwacji mikroskop
3. Po zakończeniu obserwacji samodzielnie wykonują zadania 1 i 2 w karcie pracy. Wykorzystują materiał źródłowy w postaci plansz, a także rysunków w podręczniku, przedstawiających komórki zwierzęce. Po wykonaniu zadania chętni uczniowie prezentują wyniki swojej pracy.

III. Faza podsumowująca
1. Tę część lekcji nauczyciel rozpoczyna krótką dyskusją, na podstawie formułują następujące wnioski:
- organizmy są zbudowane z komórek;
- wewnątrz komórek zwierzęcych występują różne struktury : jądro komórkowe, cytoplazma, błona komórkowa, mitochondria, wodniczki.
- komórki różnią się wielkością, kształtem i budową.
2. Uczniowie zapisują wnioski w zeszycie.
3. Na zakończenie nauczyciel ocenia pracę najaktywniejszych uczniów na lekcji.
Praca domowa
• Dla wszystkich uczniów:
1. Wykonaj zadania 1 i 2 w karcie pracy .

Opracowała Beata Stypułkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.