X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43343
Przesłano:

Jaka jest wartość czasu i cierpienia w obliczu przemijania? - scenariusz godziny wychowawczej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W RAMACH GODZINY WYCHOWAWCZEJ
Dorota Bukowska
Temat: Jaka jest wartość czasu i cierpienia w obliczu przemijania?
Nie można zatrzymać żadnego dnia, ale czy można go nie stracić?

Cele lekcji:
Odpowiadam na pytanie kluczowe zawarte w temacie.

Kryteria sukcesu:
- wskażę na przykładach wartość sekundy, minuty, godziny, tygodnia, miesiąca, roku i wartość życia;
- podam powody radości i smutku ludzi oraz opiszę miejsca pobytu ludzi cierpiących;
- wymienię przykłady pomocy ludziom cierpiącym;
- uzasadnię prawdziwość słów Ajschylosa ,,Cierpienie jest nauczycielem’’;
- zredaguję dekalog : Jak żyć, by uszanować wartość życia, czasu i cierpienia?

Metody pracy: metody aktywizujące: pytania na dobry początek, burza mózgów, mapa pamięci, metoda słoneczka, metoda zdań niedokończonych; metoda problemowa, ćwiczeń praktycznych.
Formy: indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne: karty pracy, patyczki, metodniki, utwór muzyczny ,, Sens cierpienia’’, ilustracje, tablica interaktywna, cytat z książki Bernarda Werbera ,,Imperium Aniołów’’.

Podsumowanie zajęć: ( metoda zdań niedokończonych )
Co zabieram z dzisiejszej lekcji......

Tok lekcji:
I. Czynności organizacyjne.
II. Wprowadzenie do lekcji:
- Określenie tematu, celu lekcji i kryteriów sukcesu:
W Księdze Koheleta czytamy: ,, Wszystko w życiu ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: jest czas rodzenia i czas umierania (...), czas płaczu i czas śmiechu (...), czas milczenia i czas mówienia (...), wszystko w życiu ma swój czas.’’ Podczas zajęć będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie kluczowe zawarte w temacie: Jaka jest wartość czasu i cierpienia w obliczu przemijania?
Nie można zatrzymać żadnego dnia, ale czy można go nie stracić?

(Pokaz poszczególnych kryteriów sukcesu na tablicy interaktywnej).
Na dzisiejszej lekcji:
- wskażę na przykładach wartość sekundy, minuty, godziny, tygodnia, miesiąca, roku i wartość życia;
Czas niesie jednak człowiekowi zarówno radości jak i smutki. Co sprawia człowiekowi radość, a co niesie smutek? – to drugie kryterium sukcesu:
- podam powody radości i smutku ludzi oraz opiszę miejsca pobytu ludzi cierpiących;
Jak można pomóc ludziom , którzy przeżywają smutek i ból? To kolejne kryterium:
- wymienię przykłady pomocy ludziom cierpiącym;
Każde cierpienie czegoś uczy, dlatego
- uzasadnię prawdziwość słów Ajschylosa ,,Cierpienie jest nauczycielem’’;
- oraz zredaguję dekalog : Jak żyć, by uszanować wartość życia, czasu i cierpienia?

A zatem zaczynamy.
Pytania na dobry początek: Odpowiedź tak bądź nie ( rundka bez przymusu )
*Czy przeżywałaś/eś takie chwile, w których nie wykonałeś na czas tego, co chciałaś/eś?
* Czy były takie sytuacje, że żałowałaś/eś swoich decyzji i chciałaś/eś cofnąć czas?
* Czy młody człowiek zastanawia się nad wartością czasu ?

III. Lekcja właściwa
- Uzupełnianie kart pracy lub wykonanie zadania na tablicy interaktywnej. ( Uczniowie mogą wykonać to ćwiczenie na tablicy interaktywnej z wykorzystaniem animacji przygotowanej w oprogramowaniu Smart: przesuwanie wersów, dopieranie wyrazów.)

1.Jaka jest wartość czasu? Dopisz w odpowiednie miejsca wyjaśnienia znajdujące się pod tekstem pochodzące z książki Bernarda Werbera ,,Imperium Aniołów’’
- Jeśli chcesz poznać wartość ułamka sekundy, zapytaj ........................................
- Jeśli chcesz poznać wartość sekundy, zapytaj ........................................
-Jeśli chcesz poznać wartość minuty, zapytaj........................................
- Jeśli chcesz poznać wartość godziny, zapytaj........................................
- Jeśli chcesz poznać wartość tygodnia, zapytaj........................................
- Jeśli chcesz poznać wartość miesiąca, zapytaj ........................................
- Jeśli chcesz poznać wartość roku, zapytaj ........................................
-Jeśli chcesz poznać wartość życia, zapytaj ........................................

studenta, który powtarza rok; tego, kto stracił ukochaną osobę w wypadku samochodowym; człowieka umierającego; srebrnego medalistę olimpijskiego; zakochanych, którzy czekają na spotkanie; matki, która wydała na świat wcześniaka; tego, który spóźnił się na autobus; wydawcę tygodnika;
Prezentacja slajdów z ilustracjami i odpowiedziami na tablicy interaktywnej.
Wartość czasu (Bernard Werber ,,Imperium Aniołów’’)
-Jeśli chcesz poznać wartość ułamka sekundy, zapytaj srebrnego medalistę olimpijskiego;
-Jeśli chcesz poznać wartość sekundy, zapytaj tego, kto stracił ukochaną osobę w wypadku samochodowym;
- Jeśli chcesz poznać wartość minuty, zapytaj człowieka, który właśnie spóźnił się na autobus;
- Jeśli chcesz poznać wartość godziny, zapytaj zakochanego, który czeka na spotkanie;
- Jeśli chcesz poznać wartość tygodnia, zapytaj wydawcę tygodnika
- Jeśli chcesz poznać wartość miesiąca, zapytaj matkę, która wydała na świat wcześniaka;
- Jeśli chcesz poznać wartość roku, zapytaj studenta, który powtarza rok.

- Jeśli chcesz zrozumieć wartość życia, zapytaj człowieka umierającego.
2. Każdy kolejny dzień to czas, który już się nie powtórzy. Wisława Szymborska pisała: ,,Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.’’ Przypomnij sobie, co ludziom niesie czas, czyli co sprawia nam szczęście, a co cierpienie?
radość --------------------------- smutek ( cierpienie )
3. Wymień miejsca pobytu ludzi cierpiących: ( mapa pamięci lub metoda słoneczka )
-
-
-
Hospicjum- to instytucja zajmująca się opieką nad pacjentem w terminalnym (czyli nieuleczalnym ) okresie choroby. Działania mające na celu złagodzenie objawów takiej choroby i poprawę jakości życia chorego określa się mianem leczenia paliatywnego. Obejmuje ono:
- złagodzenie objawów choroby i bólu;
- oraz wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych.

4. Zespół Golden Life śpiewa: ,,Życie choć piękne tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila by zgasić je. Życie choć piękne tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.’’ Wymień przykładowe sposoby pomocy ludziom cierpiącym: ( mapa pamięci lub metoda słoneczka )
-
-
-

Empatia to - ........................................
„Cierpienie jest nauczycielem” –Ajschylos
( To jeden z najwybitniejszych starożytnych dramatopisarzy; twórców tragedii greckiej).
Czego uczy człowieka cierpienie? Dokończ zdanie:
Dzięki cierpieniu człowiek ........................................

WNIOSEK: ,, Nie można zatrzymać żadnego dnia, ale można go nie stracić.’’
Przysłowie chińskie

PRZESŁANIE LEKCJI (slajdy wyświetlone na tablicy interaktywnej )
* Nie rezygnuj nigdy z celu, którego osiągnięcie wymaga czasu. Czas i tak płynie.
* Wykorzystaj swój czas.
* Pamiętaj, że każde nowe doświadczenie, nawet ból i łzy, czegoś nas uczą.
* Nie zapominaj, że człowiek nigdy nie powinien zostać sam ze swoim smutkiem i cierpieniem.
* Uwierz w to, że człowiek nie przegrywa wtedy, gdy inni uznają go za przegranego, ale dopiero wtedy, gdy sam się poddaje.
* Dlatego kiedy w życiu spotka Cię niekiedy smutek, żal czy nawet cierpienie, pamiętaj, że to nie jest ,,jakaś beznadzieja, ale w sumie Twój najlepszy czas.’’
* Przekazuj te prawdy wszystkim tym, w których oczach widzisz łzy, oni potrzebują Twego wsparcia, a Ty masz taką szansę, którą daje Ci czas.

Jak żyć, by uszanować wartość życia, czasu i cierpienia? – nasz dekalog ( praca w grupach )
1........................................
2........................................
3........................................
4........................................
5........................................
6........................................
7........................................
8........................................
9........................................
10........................................
IV. Podsumowanie lekcji
- prezentacja prac
- wysłuchanie utworu muzycznego ,, Sens cierpienia’’
https://www.youtube.com/watch?v=EQYYYy4Dbz4
- sprawdzenie realizacji celów lekcji ( metoda zdań niedokończonych )
Co zabieram z dzisiejszej lekcji?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.