X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43287
Przesłano:
Dział: Świetlica

Lawendowy zakątek - innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
,, Lawendowy zakątek”

Rodzaj innowacji: metodyczna
Miejsce: świetlica szkolna
Uczestnicy: uczniowie klas I – III korzystający z zajęć świetlicy szkolnej
Termin realizacji: wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Artykuły i przedmioty potrzebne do innowacji :
- artykuły spożywcze ,
- narzędzia pracy (noże, widelce, talerzyki),
-wszelkiego rodzaju nasiona i zioła do wysiewu,
- sadzonki roślin,
-ziemia (ilość w zależności od wybranych doniczek), - podłoże kompostowe,
-drenaż,
- sprzęt i akcesoria ogrodnicze ( doniczki, konewka),
- deski drewnane, palety EURO,
- suche łodygi czosnków ozdobnych i kwiatów host (lub innych bylin), które są puste w środku,
-suche łodygi hortensji lub inne patyki,
-plastry drewna,
-kawałki konarów,
-szyszki modrzewia lub innych drzew iglastych,
-różne patyki bez kory,
- niepotrzebne bambusowe tyczki przycięte na wymiar,
- farby, lakierobejce.

Koszty innowacji w całości pokryją Rodzice poprzez dobrowolne składki świetlicowe.
Adresatami innowacji są uczniowie klas I – III Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mostach uczęszczający do świetlicy szkolnej.
Realizowana jest w oparciu o cele i zadania,roczny plan pracy świetlicy szkolnej oraz ogółnopolskie programy ,, Dobrze jemy- ze szkołą na widelcu” i ,, Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?''.
Wstęp i uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji :
W edukacji wczesnoszkolnej zagadnienia przyrodnicze, proekologiczne i prozdrowotne poruszane są w trakcie realizacji materiału programowego, jednak przekazywane treści tylko za pomocą „suchej” wiedzy książkowej, obrazków i ilustracji są dla dzieci mało ciekawe, a wiedza zdobyta tą drogą – ulotna i nietrwała. O wiele bardziej atrakcyjne i interesujące dla uczniów są zajęcia praktyczne, które posiadają większe walory edukacyjne. Dzieci najlepiej poznają przyrodę poprzez własne działania i eksperymentowanie, a samodzielnie odkrywając i zastosowując tajniki przyrody gromadzą nowe doświadczenia. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza. Pragnąc wzbogacić ofertę zajęć o tematykę przyrodniczo – ekologiczno- prozdrowotną
i uprzyjemnić dzieciom pobyt w świetlicy ,postanowiliśmy zanteresować dzieci ogrodnictwem i zdrowym sposobem odżywania. Chciałybyśmy, aby nasz lawendowy ogródek stał się miejscem, gdzie dzieci nie tylko świetlicowe ale z całej szkoły, będą mogły podziwiać piękno przyrody, a przede wszystkim mogły wykorzystać uprawy do własnoręcznie wykonanych kolorwych kanapek, sałatek oraz przetworów.
Umożliwimy dzieciom wcielenie się w małych ogrodników. Stworzymy lawendowy zakątek , w którym będą mogły uprawiać warzywa i zioła. Zajęcia i prace ogrodnicze będą dla dzieci najciekawszą lekcją przyrody. Poznają potrzeby roślin i ich rozwój od nasiona do owocu. Pielęgnacja roślin nauczy dzieci odpowiedzialności i szacunku do świata przyrody i ich własnej pracy, a stworzenie z dziećmi podczas zajęć domków dla owadów uświadomi ich jak te małe stwożonka są pożyteczne w przyrodzie.
Naszym celem będzie również włączenie rodziców w innowacje poprzez zajęcia otwarte, na których wraz z dziećmi będziemy zbijać z desek – skrzynie na nasze uprawy.

Cel ogólny :
Innowacja ma na celu kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania oraz postawy badawczej wobec otaczajcego świata przyrody. Tym samym rozbudzania w dzieciach chęci poznawania, poszerzania wiedzy. Wykorzystuje naturalną zdolność dzieci do nabywania nowych umiejętności.Włączenie rodziców w działania przyrodniczne, prozdrowotne i proekologiczne.
Innowacja będzie realizowana raz miesiącu podczas tygodnia tematycznego w formie prelekcji i zajęć praktycznych.

Cele szczegółowe:
uwrażliwienie na piękno przyrody,
poznanie klasyfikacji wybranych roślin,
poznanie znaczenia warzyw, ziół, przypraw,
wzbogacenie czynnego słownika o słownictwo związane z tematem,
kształtowanie postaw proekologicznych, prozdowotnych,
kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i dzielenia się nimi z innymi,
odzwierciedlenie spostrzeżeń w formie plastycznej,
rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności,
kształtowanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności młodszych i starszych,
nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowania myślenia przyczynowo-skutkowego.

Bloki tematyczne mają charakter otwarty – jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci.

Działania w ramach innowacji:
Zorganizowanie kącików projektu i gromadzenie w nim ziołowych eksponatów przynoszonych z domu, zbieranych w ogrodzie (przygotowanie materiałów pozwalających na podjęcie aktywności badawczej i zabawowej,
Organizacja hodowli roślin i ziół , na parapetach okiennych (samodzielne sianie lub sadzenie, oznakowanie , pielęgnacja, wykorzystywanie podczas zajęć, degustowanie ich).
Wielozmysłowa obserwacja eksponatów w kąciku projektu i aktywności badawczej,
Warsztaty kulinarne - przygotowanie potraw z wykorzystaniem ziół,przypraw i warzyw (sałatka jarzynowa, sałatka owocowa, serek z ziołami, pesto z bazylii, masło ziołowe, wykonanie własnej przyprawy ziołowej, soli ziołowej do przyprawiania kanapek podczas śniadania.
Zajęcia artystyczno- plastyczne - wykonanie prac plastycznych o tematyce związanej z ziołami, przyprawami oraz warzywami (w tym tworzenie obrazków z wykorzystaniem ziół i przypraw jako materiału plastycznego.
Oglądanie albumów i różnych publikacji o ziołach, przyprawach i warzywach.
Stworzenie domków dla owadów.
Zagospodarowanie terenu na ,, Lawedowy zakątek”.
Zajęcia otwarte z udziałem dzieci i rodziców- Tworzenie skrzyń drewnianych do upraw.
Torzystanie oraz gromadzenie z bibliotecznych zasobów informacji-na temat ziół i przypraw.

Oczekiwane efekty :
po zakończonej innowacji, dziecko:
wie w jaki sposób dbać o zdrowie
rozpoznaje i nazywa owoce, warzywa, zioła, przyprawy
rozpoznaje i nazywa podstawowe sprzęty i narzędzia wykorzystywane w kuchni, ogrodzie
wykonuje surówki, sałatki i przetwory z warzyw i owoców,
potrafi wykorzystać przyrządy optyczne do obserwacji świata przyrody,
potrafi pracować z materiałem przyrodniczym, wykonywać prace konstrukcyjno – techniczne i plastyczne,
wyraża piękno przyrody i własnych przeżyć z kontaktów z nią za pomocą ruchu, gestu, różnych technik plastycznych,
okazuje szacunek dla wszelkich przejawów życia w przyrodzie,
podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody i poprawy ochrony środowiska,
wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, obserwacji, eksperymentów przyrodniczych,
zdobywa doświadczenie w zakresie percepcji zmysłów (dotyku, wzroku, węchu, smaku, równowagi),
korzysta z czasopism i albumów przyrodniczych,

Ewaluacja:
Głównym celem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy założenia i cele innowacji zostały osiągnięte.
Ewaluacja dokonana zostanie poprzez:
-obserwacje dzieci w warunkach naturalnych,
-prowadzenie dokumentacji i notatek prowadzącego innowację,
-analizę wytworów pracy dzieci: rysunki, twórczość dziecięcą,
-przygotowanie wystawy fotograficznej i wyeksponowanie jej na wystawie szkolnej oraz stronie internetowej szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.