X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4325
Przesłano:

Metoda czytania globalnego wg J. Domana stosowana w zajęciach indywidualnych

Praca tą metodą polega na dostarczaniu uszkodzonemu mózgowi bodźców, które cechują się dużą intensywnością, częstotliwością, długim czasem trwania, a także na wymuszaniu określonych reakcji ze strony dziecka.
Usprawnianiu i stymulacji podlegają sfery:
- ruchowa
- fizyczna
- intelektualna
- emocjonalna

UWAGI

1. Metoda nadaje się dla dzieci: nadpobudliwych ruchowo (krótkie prezentacje), dzieci, które nie współpracują, bez kontaktu (autystyczne, niemówiące), mających trudności z łączeniem liter (dzieci z uszkodzeniami O.U.N., z upośledzonymi, z Zespołem Downa)
2. Metoda polega na krótkotrwałym pokazywaniu dziecku zestawów plansz ze słowami, wyrażeniami, zdaniami; wielokrotnie powtarzanym.
3. Metoda ćwiczy pamięć i percepcję wzrokową, może być stosowana od wieku przedszkolnego.
4. Nauka przebiega wg uporządkowanych zasad.

ZASADY

1. Napisy są wykonane na białych kartkach – o wymiarach 60 cm na 10 cm, litery są w kolorze czerwonym o wysokości 8 cm
2. Napisy pokazujemy na białej ścianie, dobrze oświetlonej
3. Każdy napis pokazujemy tyle czasu, ile trwa jego wypowiedzenie
4. Dziecko nie może czytać głośno napisów, tylko patrzeć
5. Czytamy jednorazowo jeden zestaw wyrazów, lub wyrażeń
6. Przerwa między czytanymi zestawami powinna wynosić co najmniej 15 minut.


ETAPY NAUKI

1. SŁOWA

- pokazujemy dziecku zestaw pojedynczych słów ( 10 słów) 3 razy dziennie przez 5 dni, za każdym razem w innej kolejności. Unikamy kolejnego pokazywania słów zaczynających się od tej samej litery;
- od 6 – dnia codziennie zabieramy po jednym wyrazie z zestawu i na jego miejsce wkładamy inny z tego samego tematu. Prowadź listę pokazywanych wyrazów i zaznaczaj datę ich wprowadzenia;
- wykorzystaj zestawy tematyczne: nazwy owoców, imiona członków rodziny, dni tygodnia, kolory;
- po wyczerpaniu tematu wprowadzamy nowy zestaw.
- u dzieci o słabej koncentracji zaczynamy od 5 wyrazów.


1. WYRAŻENIA 2 – WYRAZOWE

- uczymy dziecko czytać wyrażeń 2 – wyrazowych ( rzeczownik + przymiotnik: czerwony szalik, przeciwieństw: duży – mały);
- w wyrażeniach zawieramy wyrazy znane dziecku;
- przygotowujemy zestawy po 5 wyrażeń;
- każdy zestaw pokazujemy 3 razy dziennie przez 5 dni. Po 5 dniach zaczynamy wycofywać po jednym wyrażeniu, a na jego miejsce wprowadzamy nowe;
- nauka wyrażeń nie przerywa ciągłej nauki nowych wyrazów (1 – etap).

2. PROSTE ZDANIA

- w zdaniach zawieramy znane wyrażenia i słowa;
- do znanych wyrażeń dodajemy słowo jest: Szalik jest czerwony;
- układamy razem z dzieckiem ok. 5 zdań;
- można ułożyć też nowe zdania, które czytamy dziecku 3 razy dziennie przez 5 dni;
- w 6 – tym dniu wycofujemy po 2 zdania, zastępując je nowymi.

3. ROZBUDOWANE ZDANIA

- w prezentowanych zdaniach powinno być powyżej 3 wyrazów;
- wprowadzamy przyimki w postaci wyrażeń 2 – wyrazowych, np. na stole;
- używamy tych samych wyrazów w różnych zdaniach, oswajając dziecko z ich odmianą, np. Świeci żółte słońce na niebie. Kasia ma żółty kubeczek na mleko;
W miarę toku nauki:
- zmniejszamy wielkość liter do 2 cm;
- zwiększamy ilość wyrazów;
- zmieniamy kolor liter z czerwonego na czarny.

4. TWORZENIE KSIĄŻECZEK

Na tym etapie tworzymy dla dziecka książeczki:

- temat książeczki związany jest bezpośrednio z przeżyciami dziecka ( książeczki emocjonalne);
- wymiary książeczki to 20 – 45 cm, litery czerwone o wysokości 5 cm.;
- książeczka składa się z 5 zdań, każde zdanie jest na osobnej stronie;
- zapisana strona poprzedza obrazek, który jest na osobnej stronie;
- prezentujemy dziecku 2 książeczki dziennie, każdą czytamy 2 – 3 razy dziennie przez okres 3 dni.
Dziecko nabiera tu doświadczeń bitów obrazkowo – wyrazowych, prezentowanych w różnych kategoriach: zwierząt, owoców. Teraz możemy to wykorzystać tworząc dla dziecka książeczki o kategorii udramatyzowanej, np. przygody zwierząt.

• Książeczki maja wygląd jak w pkt 4
• Ilość zdań zależy od ilości obrazków w kategorii
• Każde zdanie jest na osobnej stronie, które poprzedza obrazek na osobnej stronie
• Prezentujemy 1 – 2 książeczki dziennie
• Każdą czytamy 2 – 3 razy dziennie przez 3 dni
Książeczki zawierające wiedzę na określony temat to książeczki encyklopedyczne
• Książeczki te mogą zawierać po kilka zdań na stronie ( do 10 słów na stronie)
• Litery można zmniejszyć do 2,5 cm
• Kolor można zmienić na czarny
• Tekst nie musi być oddzielony od obrazka
• Pokazujemy dziecku 1 -2 książeczki dziennie
• Czytamy 2 – 3 razy dziennie przez okres 3 dni

Do tych książeczek możemy dziecku zadawać pytania

a) Pytania do tekstu: np. Warszawa leży nad Wisłą. Pytamy:, Nad jaką rzeką leży Warszawa?
Dajemy dziecku do wyboru 3 karty z 3 różnymi odpowiedziami.
b) Pytania o konstrukcji, aby odpowiedzią było TAK, NIE.: np. Czy Warszawa leży nad Wisłą?
c) Pytania, do których odpowiedź nie był jasno zwerbalizowana w tekście. Warszawa to:
1. miasto 2. wieś 3. gmina
Dziecko wybiera właściwą odpowiedź.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.