X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43241
Przesłano:
Dział: Języki obce

Was machst du in deiner Freizeit? - scenariusz lekcji

TEMAT: Was machst du in deiner Freizeit? (Co robisz w swoim czasie wolnym?)
CELE OGÓLNE:
• poszerzenie i utrwalenie słownictwa z zakresu: sposoby spędzania czasu wolnego, rozkład dnia, podawanie godziny
• kształtowanie poprawnej wymowy, umiejętności mówienia,
• doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego
CELE OPERACYJNE:
• potrafi powiedzieć co robi w swoim czasie wolnym,
• potrafi odmienić czasowniki nieregularne i zna ich znaczenie,
• utrwala odmianę czasowników rozdzielnie złożonych
• utrwala podawanie godziny
METODY PRACY:
• programowa z wykorzystaniem podręcznika programowego
• praca pod kierunkiem nauczyciela, z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych
• aktywizująca – „burza mózgów”
FORMY:
• frontalna
• praca indywidualna, zbiorowa oraz w parach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• tablica multimedialna, płyta CD
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Meine Deutschtour” 7

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Faza organizacyjna:
Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu.

2. Faza wprowadzająca:
Rozgrzewka językowa - uczniowie otrzymują na karteczkach zestaw zadań – odpowiedź na pytanie typu: Was machst du am Morgen/am Mittag/am Nachmittag/am Abend? (Co robisz rano/w południe/po południu/ wieczorem?) oraz jedno zdanie do przetłumaczenia, po czym następuje sprawdzenie wykonanego zadania.
Nauczyciel na tablicy zapisuje nazwy czynności, które uczniowie wykonują w swoim czasie wolnym – „burza mózgów”.

3. Faza główna
- Prezentacja nowego materiału leksykalnego oraz utrwalanie tego materiału (podr. zad. 1 na str. 72) oraz prezentacja odmiany czasowników nieregularnych (podr. zad.2, 3, 4 i 5 na str. 72 i 73)
- ćwiczenia utrwalające nowy materiał leksykalno – gramatyczny – zad. 6 na str 73 w podręczniku – praca w parach oraz zadania 1,2,3, i w zeszycie ćwiczeń na str. 46.

5. Faza podsumowująca:
- Uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela, stosując materiał leksykalny i gramatyczny poznany na dzisiejszej lekcji:
Was machst du in deiner Freizeit?
- zadanie domowe – karta pracy – zadanie 1 – dla wszystkich –posegregowanie zwrotów w zależności od pory dnia, zadanie 2 – dla chętnych – opis własnego przebiegu dnia według podanych godzin,
- ocena aktywności uczniów,
- pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.