X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43218
Przesłano:

Tematy do podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Tematy do PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGODLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Funkcjonowanie społeczne

Wspomnienia z wakacji – Praca z mapą {II.4}
Wspomnienia z wakacji - Czytanie etykiet (góry, morze, jeziora, rzeki, wieś) {II.4}
Wspomnienia z wakacji - Pisanie po wzorze {III.10}
Wspomnienia z wakacji - Układanie prostych zdań {III.10}
Wspomnienia z wakacji - Układanie szeregów, rytmów
Wspomnienia z wakacji - Tworzenie zbiorów, przeliczanie
Powrót do szkoły - Utrwalenie pojęć czasowych {II.5}
Powrót do szkoły - Utrwalenie pojęć przestrzennych
Powrót do szkoły - Układanie prostych zdań. Koleżanki i koledzy. {2.II.1}
Powrót do szkoły - Przepisywanie krótkich tekstów – zasady klasowe {II.2.1}
Powrót do szkoły - Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
Powrót do szkoły - Czytanie zdań. Nazwa i adres szkoły. {II.2.2}
Mój dzień w szkole – Uczę się funkcjonować z własnym planem zajęć {II.2.1}
Mój dzień w szkole – Zbiory: klasyfikowanie według cech jakościowych i wielkościowych
Mój dzień w szkole – Rodzaje i funkcje pomieszczeń szkolnych. {II.2.2}
Mój dzień w szkole – Zapoznanie z wyposażeniem sali, szkoły {II.2.2}
Mój dzień w szkole – Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu bliższego i dalszego otoczenia dziecka – Normy współżycia w grupie {II.2.1}
Mój dzień w szkole – Osoby pracujące w szkole – Dopasowywanie etykiet {II.2.2}
Bezpieczna droga do szkoły – Czytanie etykiet – Miejsca użyteczności publicznej {II.3}
Bezpieczna droga do szkoły – Układanie prostych zdań {III.10}
Bezpieczna droga do szkoły – Przepisywanie zdań {III.10}
Bezpieczna droga do szkoły - Ćwiczenia w orientacji w schemacie własnego ciała {I.1}
Bezpieczna droga do szkoły - Ćwiczenia w orientacji w przestrzeni {I.1}
Bezpieczna droga do szkoły – Zasady poruszania się po chodniku
Jesień w parku – Czytanie etykiet
Jesień w parku – Przepisywanie zdań
Jesień w parku - Utrwalanie pojęć przestrzennych
Jesień w parku – Utrwalanie nazw pór roku {II.5}
Jesień w parku – Zjawiska atmosferyczne {II.5}
Jesień w parku - Utrwalenie pojęć ilościowych: dużo, mało, więcej, mniej {III.10}
Jesień w lesie – Czytanie krótkiego tekstu – Grzyby jadalne i trujące {I.2}
Jesień w lesie – Przepisywanie zdań {I.2}
Jesień w lesie – Układanie zdań z rozsypani wyrazowej {I.2}
Jesień w lesie – Układanie odpowiedzi do pytań {I.2}
Jesień w lesie – Utrwalanie pojęć przestrzennych {I.1}
Jesień w lesie – Poznawanie aspektu porządkowego liczby {III.10}
Jesień w sadzie – Utrwalenie pojęć czasowych {III.10}
Jesień w sadzie – Utrwalanie aspektu porządkowego liczby {III.10}
Jesień w sadzie – Szukanie odpowiedzi na pytania: Który? Który z kolei? {III.10}
Jesień w sadzie – Układanie zdań obrazkowo-wyrazowych {I.2}
Jesień w sadzie – Układanie historyjki obrazkowej {I.2}
Jesień w sadzie - Nadawanie tytułów ilustracjom {III.10}
Jesienny ogród – Czytanie etykiet, tekstu {I.2}
Jesienny ogród – Przepisywanie tekstu {I.2}
Jesienny ogród – Próby pisania sylab i prostych wyrazów ze słuchu {III.10}
Jesienny ogród – Utrwalanie aspektu porządkowego liczby {III.10}
Jesienny ogród – Doskonalenie wykonywania działań i rozwiązywania zadań tekstowych w zakresie 10 {III.10}
Jesienny ogród – Szeregowanie i klasyfikowanie {III.7}
Jesień – Pogoda {II.5}
Jesień – Dobór odzieży w zależności od pogody. Samodzielny wybór ubrania. {I.4}
Jesień – Pory roku i zjawiska im towarzyszące {II.5}
Jesień – Rozpoznawanie pierwszych objawów przeziębienia {II.7}
Jesień – Przestrzeganie zasad higieny podczas zachorowania {II.7}
Jesień – Zachowanie się podczas wizyty u lekarza oraz podczas pobytu w szpitalu {II.7}
Dzień Edukacji Narodowej – Osoby pracujące w szkole {II.2.2}
Dzień Edukacji Narodowej – Uroczystości i zwyczaje szkolne {II.2.2}
Dzień Edukacji Narodowej – Utrwalenie pojęć czasowych – Praca z kalendarzem {III.10}
Dzień Edukacji Narodowej – Czytanie tekstu - Podpisywanie zdjęć {I.2}
Dzień Edukacji Narodowej – Doskonalenie dodawania i odejmowania na liczydle w zakresie 100 {III.10}
Dzień Edukacji Narodowej - Rozkładanie liczby na dwa składniki {III.10}
Dzień Wszystkich Świętych – Czytanie tekstu {I.2}
Dzień Wszystkich Świętych – Podpisywanie zdjęć {I.2}
Dzień Wszystkich Świętych – Utrwalenie pojęć czasowych – Praca z kalendarzem {III.10}
Dzień Wszystkich Świętych – Utrwalenie liczebników głównych i porządkowych {III.10}
Dzień Wszystkich Świętych – Doskonalenie dodawania i odejmowania na liczydle w zakresie 100 {III.10}
Dzień Wszystkich Świętych – Układanie zdań z rozsypani wyrazowej {I.2}
Narodowe Święto Niepodległości – Przynależność do kraju, regionu, narodu {II.4}
Narodowe Święto Niepodległości – Utrwalenie pojęć czasowych – Praca z kalendarzem {III.10}
Narodowe Święto Niepodległości – Określanie czasu {III.10}
Narodowe Święto Niepodległości – Dopasowywanie zdań do obrazków – Podpisywanie obrazków {I.2}
Narodowe Święto Niepodległości – Czytanie i przepisywanie zdań {I.2}
Narodowe Święto Niepodległości – Rozkładanie liczby na dwa składniki {III.10}
Andrzejki – Utrwalenie pojęć czasowych – Praca z kalendarzem {III.10}
Andrzejki – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych {III.10}
Andrzejki – Czytanie tekstu {I.2}
Andrzejki – Podpisywanie zdjęć {I.2}
Andrzejki – Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek {III.10}
Andrzejki – Pisanie sylab i wyrazów ze słuchu {III.10}
Mikołajki – List do Świętego Mikołaja - Rozsypanka zdaniowa {I.2}
Mikołajki – Przepisywanie tekstu {I.2}
Mikołajki – Adresowanie kopert {I.2}
Mikołajki – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych {III.10}
Mikołajki – Liczenie pieniędzy {III.10}
Mikołajki – Liczenie pieniędzy {III.10}
Święta Bożego Narodzenia - Czytanie tekstu – „Mikołaj”
Święta Bożego Narodzenia – Utrwalanie pojęć czasowych – praca z kalendarzem
Święta Bożego Narodzenia – Określenia czasu
Święta Bożego Narodzenia –Układanie wyrazów z rozsypanki literowej według wzoru
Święta Bożego Narodzenia – Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe –układanie zdań
Święta Bożego Narodzenia – Udział w różnych formach twórczości – Jasełka {II.2.11}
Nowy Rok – Utrwalanie liczebników głównych i porządkowych
Nowy Rok – Praca z kalendarzem – 12 miesięcy
Nowy Rok – Przepisywanie zdań {III.10}
Nowy Rok – Podział roku kalendarzowego
Nowy Rok – Układanie prostych zdań {III.10}
Nowy Rok – Doskonalenie technik czytania {III.10}
Karnawał – Swobodne wypowiedzi uczniów
Karnawał – Czytanie zdań {III.10}
Karnawał – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
Karnawał – Układanie zdań wyrazowo - obrazkowych
Karnawał – Praca z tekstem – wyszukiwanie odpowiednich wyrazów
Karnawał – Liczenie – dodawanie i odejmowanie w zakresie 30 {III.10}
Zima – nowa pora roku – Tworzenie par {III.5}
Zima – nowa pora roku – układanie szeregów {III.7}
Zima – nowa pora roku – Pisanie w zeszycie {III.10}
Zima – nowa pora roku – Nadawanie tytułów obrazkom {III.7}
Zima – nowa pora roku – Układanie całości z części
Zima – nowa pora roku – Opisywanie zdjęć {III.10}
Odzież i obuwie zimowe – Dopasowywanie etykiet do zdjęć
Odzież i obuwie zimowe – Układanie zdań obrazkowo - wyrazowych
Odzież i obuwie zimowe – Utrwalanie liczebników głównych i porządkowych
Odzież i obuwie zimowe – Czytanie zdań {III.10}
Odzież i obuwie zimowe – Odejmowanie w zakresie 20 {III.10}
Odzież i obuwie zimowe – Utrwalanie pojęć czasowych – praca z kalendarzem
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Swobodne wypowiedzi uczniów

Dzień Babci i Dzień Dziadka – Utrwalanie form grzecznościowych – życzenia dla Dziadków {I.2}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Pisanie zdań w zeszycie {III.10}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych {III.7}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Utrwalanie pojęć przestrzennych {I.1}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Odpowiadanie na pytania
Ptaki i zwierzęta zimą – Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
Ptaki i zwierzęta zimą – Dopasowywanie etykiet do zdjęć {III.7}
Ptaki i zwierzęta zimą – Czytanie krótkich tekstów {III.10}
Ptaki i zwierzęta zimą – Dopasowywanie fragmentów do całości {III.7}
Ptaki i zwierzęta zimą – Wyszukiwanie takich samych elementów
Ptaki i zwierzęta zimą – Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
Gry i zabawy zimowe – Układanie hasła z rozsypanki literowej {III.5}
Gry i zabawy zimowe – Pisanie w zeszycie {III.10}
Gry i zabawy zimowe – Nadawanie tytułów ilustracjom
Gry i zabawy zimowe – Liczby parzyste i nieparzyste {III.10}
Gry i zabawy zimowe – Lekkie, ciężkie, mało, dużo - porównywanie
Gry i zabawy zimowe – Utrwalanie pojęć przestrzennych {I.1}
Zwiastuny wiosny – Układanie historyjki obrazkowej
Zwiastuny wiosny – Dopasowywanie zdań do zdjęć
Zwiastuny wiosny – Uzupełnianie luk w zdaniach o wiośnie
Zwiastuny wiosny – Układanie rytmów
Zwiastuny wiosny – Utrwalanie liczebników głównych i porządkowych
Zwiastuny wiosny – Magiczne kwadraty
Święta Wielkanocne – Kalendarz Świąt Wielkanocnych – Utrwalenie pojęć czasowych {III.10}
Święta Wielkanocne – Układanie rytmów – Utrwalenie liczebników głównych i porządkowych {III.10}
Święta Wielkanocne – Utrwalenie form grzecznościowych – Układanie życzeń świątecznych {I.2}
Święta Wielkanocne – Czytanie tekstu {I.2,II.1.1}
Święta Wielkanocne – Pisanie w zeszycie {I.2}
Święta Wielkanocne – Czas odmierzany kalendarzem – Znaki rzymskie {III.10}
Wiosna – nowa pora roku – Utrwalenie pojęć czasowych {III.10,II.5}
Wiosna – nowa pora roku – Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 100 {III.10}
Wiosna – nowa pora roku – Dopełnianie liczb do dziesięciu {III.10}
Wiosna – nowa pora roku – Czytanie tekstu {I.2}
Wiosna – nowa pora roku – Rozpoznawanie homonimów {I.2}
Wiosna – nowa pora roku – Dziewczynka /chłopiec – Identyfikacja z płcią {I.1}
Wiosenny ogród – Czytanie tekstu – Prace ogrodnicze {I.2,II.5}
Wiosenny ogród – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych {III.10}
Wiosenny ogród – Pisanie ze słuchu prostych wyrazów {III.10}
Wiosenny ogród – Układanie zdań z rozsypani wyrazowej {I.2}
Wiosenny ogród – Przeliczanie pieniędzy {II.8}
Wiosenny ogród – Proste obliczenia pieniężne {II.8}
Kwiecień plecień – Dopasowywanie zdań do zdjęć {I.2}
Kwiecień plecień – Układanie przysłowia z rozsypani literowej według wzoru {III.10}
Kwiecień plecień – Układanie zdań według wzoru i przepisywanie tekstu do zeszytu {III.10}
Kwiecień plecień – Utrwalenie pojęć czasowych {III.10}
Kwiecień plecień – Utrwalenie liczebników głównych i porządkowych {III.10}
Kwiecień plecień – Odczytywanie pełnych godzin na zegarze {III.6}
Zwierzęta i ich młode – Odczytywanie pełnych godzin na zegarze {III.6}
Zwierzęta i ich młode – Czytanie i dopasowywanie etykiet {II.5}
Zwierzęta i ich młode – Dopasowywanie wyrazów dźwiękonaśladowczych {III.10}
Zwierzęta i ich młode – Pisanie w zeszycie {II.5}
Zwierzęta i ich młode – Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 100 {III.10}
Zwierzęta i ich młode – Odczytywanie godzin na zegarze {III.6}
Zdrowa żywność – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych według instrukcji {III.10}
Zdrowa żywność – Określanie czasu {III.6}
Zdrowa żywność – Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych {III.7}
Zdrowa żywność – Praca z tekstem czytanym – Zasady zdrowego trybu życia {I.2,II.6}
Zdrowa żywność – Praca z tekstem pisanym – Dbałość o zdrowie – Różnicowanie pojęć: człowiek zdrowy/chory {I.2,II.6}
Zdrowa żywność – Dobieranie produktów spożywczych do poszczególnych posiłków {II.6}
Majowe święta – Praca z tekstem czytanym {I.2}
Majowe święta – Układanie haseł z rozsypanek sylabowych i zapisywanie ich w zeszycie {III.10}
Majowe święta – Praca i zajęcia członków rodziny {II.1.1}
Majowe święta – Utrwalenie pojęć czasowych – Praca z kalendarzem {III.6}
Majowe święta – Określanie czasu {III.6}
Majowe święta – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 na liczydle i na kalkulatorze {III.10}
Polska w Europie – Czytanie tekstu – Odpowiadanie na pytania {I.2}
Polska w Europie – Określanie czasu {III.6}
Polska w Europie – Uzupełnianie mapy – Pisanie nazw państw {III.10}
Polska w Europie - Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 na liczydle i na kalkulatorze {III.10,III.6}
Polska w Europie – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych {III.10,III.7}
Polska w Europie – Ważne, ciekawe miejsca w Polsce – Wyszukiwanie informacji w przewodnikach {II.4}
Łąka – Nauka posługiwania się linijką i miarą {III.6}
Łąka – Praca z tekstem czytanym {I.2}
Łąka – Praca z tekstem pisanym {I.2}
Łąka – Utrwalenie liczebników głównych i porządkowych {III.10}
Łąka – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych {III.10,III.7}
Łąka – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 na liczydle {III.10}
Dzień Matki – Nauka posługiwania się linijką i miarą – Mierzenie długości {III.6}
Dzień Matki – Proste obliczenia obwodu podstawowych figur geometrycznych {III.10}
Dzień Matki – Utrwalenie pojęć czasowych {III.6}
Dzień Matki – Członkowie mojej rodziny i ich role {II.1.1}
Dzień Matki – Relacje między członkami rodziny – Praca z tekstem {II.1.1}
Dzień Matki – Praca z tekstem pisanym {I.2}
Budynki mieszkalne – Pisanie adresu – Identyfikacja własnych danych osobowych {I.1.1,II.1.2}
Budynki mieszkalne – Moje mieszkanie/mój dom {II.1.2}
Budynki mieszkalne – Rodzaje i funkcje pomieszczeń {II.1.2}
Budynki mieszkalne – Mierzenie długości {III.6}
Budynki mieszkalne – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 na liczydle i kalkulatorze {III.10,III.6}
Budynki mieszkalne – Utrwalenie liczebników głównych i porządkowych {III.10}
Dzień Dziecka – Porównywanie zbiorów {III.7}
Dzień Dziecka – Utrwalanie pojęć przestrzennych {III.6}
Dzień Dziecka – Ćwiczenia z zegarem {III.7}
Dzień Dziecka – Układanie życzeń z okazji dnia dziecka {II.4}
Dzień Dziecka – Przepisywanie zdań – ćwiczenia grafomotoryczne {III.10}
Dzień Dziecka – Utrwalanie liczebników głównych i porządkowych {III.10}
Budowa człowieka – Dopasowywanie etykiet {III.7}
Budowa człowieka – Orientacja w schemacie ciała – ćwiczenia ruchowe z pokazywaniem {III.6}
Budowa człowieka – Eliminowanie niepasujących elementów {III.5}
Budowa człowieka – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych {III.7}
Budowa człowieka – Omawianie ilustracji – części ciała {I.1}
Budowa człowieka – Wskazywanie na obrazku części ciała {I.1}
Lato – nowa pora roku – Dopasowywanie zdań do ilustracji {III.5}
Lato – nowa pora roku – Omawianie zdjęć i krajobrazów {III.7}
Lato – nowa pora roku – Układanie zdań do historyjki obrazkowej {III.6}
Lato – nowa pora roku – Układanie sekwencji {III.6}
Lato – nowa pora roku – Wyodrębnianie zbiorów {III.10}
Lato – nowa pora roku – Utrwalanie liczebników porządkowych {III.10}
Dzień Ojca – Nauka fragmentu wiersza na pamięć {III.7}
Dzień Ojca – Układanie wyrazów z rozsypanki sylabowej {III.1}
Dzień Ojca – Dokańczanie zdań {III.6}
Dzień Ojca – Porównywanie liczebności zbiorów {III.10}
Dzień Ojca – Utrwalanie pojęć czasowych – praca z kalendarzem {III.7}
Dzień Ojca – Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu do 100 {III.10}
Środki transportu – Swobodne wypowiedzi uczniów {III.1}
Środki transportu – układanie zdań obrazkowo – wyrazowych {III.1,6}
Środki transportu – Czytanie etykiet – dopasowywanie do obrazków {III.7}
Środki transportu – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych {III.10}
Środki transportu – Orientacja w przestrzeni {II.3}
Środki transportu – Wyodrębnianie zbiorów – środki wodne, lądowe, powietrzne {III.5}
Wakacje – Czytanie tekstu „Wakacje rodzinne” {III.10}
Wakacje – Układanie hasła z rozsypanki wyrazowej {III.7}
Wakacje – Uczenie się na pamięć numerów alarmowych {II.11}
Wakacje – Swobodne wypowiedzi uczniów {III.1}
Wakacje - Eliminowanie niepasujących elementów {III.5}
Wakacje – Rozwiązywanie działań matematycznych {III.10}

Rozkład materiału
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
1. Wspomnienia z wakacji – Omawianie ilustracji i zdjęć.
2. Wspomnienia z wakacji – Aranżowanie sytuacji komunikacyjnych (komunikacja werbalna oraz alternatywna)
3. Powrót do szkoły - Stosowanie form grzecznościowych {I.2}
4. Powrót do szkoły – Omawiamy zasady i normy panujące w szkole {II.2.2}
5. Mój dzień w szkole – Omawianie ilustracji i zdjęć
6. Mój dzień w szkole – Zachęcanie do spontanicznej komunikacji
7. Bezpieczna droga do szkoły – Omawianie ilustracji i zdjęć
8. Bezpieczna droga do szkoły – Swobodne wypowiedzi uczniów
9. Jesień w parku - Układanie prostych zdań
10. Jesień w parku – Układanie odpowiedzi na pytania
11. Jesień w lesie – Bezpieczne i niebezpieczne sytuacje w lesie – Omawianie ilustracji {II.1}
12. Jesień w lesie – Praca z historyjką obrazkową {I.2}
13. Jesień w sadzie – Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw {I.2}
14. Jesień w sadzie – Układanie zdań {III.1}
15. Jesienny ogród – Omawianie ilustracji i zdjęć {I.2}
16. Jesienny ogród – Układanie zdań z rozsypani wyrazowej {III.1}
17. Jesień - Przebieg badania lekarskiego – Historyjka obrazkowa {II.7}
18. Jesień – Zawiadomienie innych o złym samopoczuciu własnym lub drugiej osoby {II.7}
19. Dzień Edukacji Narodowej – Stosowanie form grzecznościowych {I.2}
20. Dzień Edukacji Narodowej – Odpowiadanie na pytania {III.1}
21. Dzień Wszystkich Świętych – Nazywanie obrazków {I.2}
22. Dzień Wszystkich Świętych – Odpowiadanie na pytania {III.1}
23. Narodowe Święto Niepodległości – Układanie zdań obrazkowo-wyrazowych {I.2}
24. Narodowe Święto Niepodległości – Omawianie ilustracji i zdjęć {III.1}
25. Andrzejki – Nazywanie obrazków {I.2}
26. Andrzejki – Odpowiadanie na pytania {III.1}
27. Mikołajki – Nazywanie obrazków {I.2}
28. Mikołajki – Opisywanie Świętego Mikołaja {I.2}
29. Święta Bożego Narodzenia – Opowiadanie o tradycjach bożonarodzeniowych.
30. Święta Bożego Narodzenia – Omawianie świątecznych ilustracji i zdjęć
31. Nowy Rok - Określanie własnych mocnych stron i trudności {I.1}
32. Nowy Rok – Porozumiewanie się w formie dialogu {I.2}
33. Karnawał – Rozwijanie mowy – ustalanie kolejności zdarzeń w historyjkach obrazkowych
34. Karnawał – Próby opisu stroju karnawałowego {III.6}
35. Zima – nowa pora roku – Charakterystyka pór roku – układanie zdań
36. Zima – nowa pora roku – Odpowiadanie na pytanie – ćwiczenia poprawnych wypowiedzi
37. Odzież i obuwie zimowe – Uczenie się dobieranie odzieży stosownie do pogody, sytuacji {I.4}
38. Odzież i obuwie zimowe – Formułowanie i przekazywanie prośby o pomoc w ubiorze {I.4}
39. Dzień Babci i Dzień Dziadka – Rodzinne drzewo życzeń – rozmowa na temat pragnień rodziny
40. Dzień Babci i Dzień Dziadka – Relacje między członkami rodziny {II.1.1}
41. Ptaki i zwierzęta zimą – Sposoby dbania o zwierzęta- budowanie zdań {II.2.5}
42. Ptaki i zwierzęta zimą – Omawianie ilustracji i zdjęć
43. Gry i zabawy zimowe – Zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw
44. Gry i zabawy zimowe – Uczę się bawić {II.2.13}
45. Zwiastuny wiosny – Zjawiska atmosferyczne towarzyszące wiośnie {II.2.5}
46. Zwiastuny wiosny – Przedwiośnie – odpowiadanie na pytania
47. Święta Wielkanocne – Dopasowywanie etykiet do zdjęć {I.2}
48. Święta Wielkanocne – Swobodne wypowiedzi {III.1,II.1.1}
49. Wiosna – nowa pora roku – Odpowiadanie na pytania {III.1}
50. Wiosna – nowa pora roku – Opisywanie ilustracji {I.2}
51. Wiosenny ogród – Nazywanie obrazków {I.2}
52. Wiosenny ogród – Historyjka obrazkowa {I.2}
53. Kwiecień plecień – Odpowiadanie na pytania {III.1}
54. Kwiecień plecień - Aranżowanie sytuacji komunikacyjnych (komunikacja werbalna oraz alternatywna) {I.2}
55. Zwierzęta i ich młode – Wskazywanie i nazywanie zwierząt na zdjęciach {I.2}
56. Zwierzęta i ich młode – Tworzenie zdań obrazkowych – Zwierzęta domowe i troska o nie {II.1.2}
57. Zdrowa żywność – Sygnalizowanie głodu i pragnienia w sposób zrozumiały dla otoczenia {I.3}
58. Zdrowa żywność – Nazywanie ilustracji – Odpowiadanie na pytania {I.2}
59. Majowe święta – Dopasowywanie etykiet do zdjęć {I.2}
60. Majowe święta – Praca z historyjką obrazkową {III.1}
61. Polska w Europie – Nazywanie obrazków {I.2}
62. Polska w Europie – Odpowiadanie na pytania {III.1}
63. Łąka – Budowanie zdań z rozsypanki wyrazowej {I.2}
64. Łąka – Opisywanie zdjęć i ilustracji {III.1}
65. Dzień Matki- Układanie tekstu z rozsypanki zdaniowej {I.2}
66. Dzień Matki – Opisywanie zdjęć {III.1}
67. Budynki mieszkalne – Określanie wzajemnego położenia przedmiotów {III.1}
68. Budynki mieszkalne – Nazywanie i opisywanie obrazków {I.2}
69. Dzień dziecka – Układanie hasła z rozsypanki wyrazowej {III.7}
70. Dzień dziecka – Układanie życzeń dla dzieci z całego świata {III.1,10}
71. Budowa człowieka – Nazywanie i wskazywanie części ciała {I.1}
72. Budowa człowieka – Dopasowywanie etykiet do obrazków {III.6}
73. Lato – nowa pora roku – Czytanie ze zrozumieniem {III.10}
74. Lato – nowa pora roku – Odpowiadanie na pytania
75. Dzień Ojca – Pisanie życzeń dla taty {I.2}
76. Dzień Ojca – Określanie cech charakteru taty. {II.1.1}
77. Środki transportu – Omawianie ilustracji i zdjęć {III.7}
78. Środki transportu – Budowanie zdań {II.2.11}
79. Wakacje – Wypowiedzi na temat miejsca wypoczynku {III.9}
80. Wakacje – Zasady bezpiecznego zachowywania się podczas wakacji letnich {II.2.11}

Zajęcia rozwijające kreatywność
Wspomnienia z wakacji – Rysowanie na tackach z piaskiem {III.5}
Wspomnienia z wakacji – Układanie mandali {III.3}
Wspomnienia z wakacji - Wypełnianie kolorem konturów krajobrazu górskiego {III.3}
Wspomnienia z wakacji - Układanka – góry {III.7}
Wspomnienia z wakacji – ćwiczenia grafomotoryczne {III.10}
Wspomnienia z wakacji – Fale morskie – rysowanie po śladzie {III.10}
Wspomnienia z wakacji – Wycinanka {III.6}
Wspomnienia z wakacji – Malowanie farbami {III.3}
Wspomnienia z wakacji – Tworzenie rysunku w programie Paint {II.10}
Wspomnienia z wakacji – Wypełnianie konturów plasteliną {III.10}
Wspomnienia z wakacji – Kolorowanie według kodu {III.7}
Wspomnienia z wakacji – Dopasowywanie elementów {III.7}
Wspomnienia z wakacji – Wystukiwanie rytmów {III.6}
Powrót do szkoły – Wykonanie kolażu {III.6}
Powrót do szkoły – - Zamalowywanie dużych płaszczyzn {III.3}
Powrót do szkoły – - Układanie kompozycji z figur geometrycznych {III.7}
Powrót do szkoły – Nauka piosenki {III.7}
Powrót do szkoły – Makieta ze znakami drogowymi {II.2.11,III.5}
Powrót do szkoły – Kategoryzacja , przeliczanie, tworzenie zbiorów {III.7}
Powrót do szkoły – Sekwencje, kolorowanie określonych kształtów według zbioru {III.7}
Powrót do szkoły – Wyklejanie bibułą {III.3}
Powrót do szkoły – Wypełnianie konturów kredką {III.3}
Powrót do szkoły – Tworzenie znaków drogowych w programie Paint {II.10}
Powrót do szkoły – Modelowanie znaków drogowych z plasteliny {III.6}
Powrót do szkoły – Rysowanie według instrukcji {III.7}
Powrót do szkoły – Moje miejsce w klasie – Rysowanie {II.2.1}
Mój dzień w szkole – Rozpoznawanie wyposażenia szkolnego ucznia{ II.2.2}
Mój dzień w szkole – Tworzenie mozaik z figur {III.6}
Mój dzień w szkole – Postać nauczyciela – Rysowanie karykatury {II.2.1}
Mój dzień w szkole – Wyszukiwanie w Internecie informacji o szkole {II.10}
Mój dzień w szkole – Nauka fragmentu Hymnu Szkoły {II.2.2}
Mój dzień w szkole – Otoczenie placówki – Wypełnianie konturów {II.2.2}
Mój dzień w szkole – Wycinanie po śladzie {III.3}
Mój dzień w szkole – Wyszukiwanie przedmiotów na obrazku {III.7}
Mój dzień w szkole – Tworzenie zbiorów {III.10}
Mój dzień w szkole – Rysowanie w liniach {III.3}
Mój dzień w szkole – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Mój dzień w szkole – Układanie historyjki obrazkowej {III.6}
Mój dzień w szkole – Pisanie po wzorze {III.10}
Bezpieczna droga do szkoły – Dopasowywanie znaków drogowych do figur geometrycznych {II.2.11,III.7}
Bezpieczna droga do szkoły – Wypełnianie konturów znaków drogowych kolorem {III.3}
Bezpieczna droga do szkoły – Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia {III.7}
Bezpieczna droga do szkoły – Zapisywanie nazw znaków drogowych w programie Word {II.10}
Bezpieczna droga do szkoły – Wyklejanie plasteliną sygnalizacji świetlnej {III.3}
Bezpieczna droga do szkoły – Wycinanka – Przejście dla pieszych {III.10}
Bezpieczna droga do szkoły – Tworzenie opaski identyfikacyjnej {II.11}
Bezpieczna droga do szkoły – Umiejętność posługiwania się własnymi danymi osobowymi {I.1}
Bezpieczna droga do szkoły – Moje dokumenty osobiste – Zakładanie teczki {I.1}
Bezpieczna droga do szkoły – Środki komunikacji lokalnej – Wydzieranka {II.3}
Bezpieczna droga do szkoły – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3,III.10}
Bezpieczna droga do szkoły – Wyodrębnianie zbiorów {III.10}
Bezpieczna droga do szkoły – Porównywanie zbiorów {III.10}
Jesień w parku - Układanie mandali z darów jesieni {III.5}
Jesień w parku – Wykonywanie kasztanowych ludzików {III.3,6,7}
Jesień w parku – Przygotowywanie korali z jarzębiny {III.3}
Jesień w parku - Wyodrębnianie i porównywanie zbiorów {III.10}
Jesień w parku – Zamalowywanie dużych płaszczyzn – Aleja w parku {III.3}
Jesień w parku – Kolaż {III.3}
Jesień w parku – Tworzenie rysunku w programie Paint {II.10}
Jesień w parku – Nauka piosenki {III.7}
Jesień w parku – Wycinanie po śladzie – Liść {III.10}
Jesień w parku – Układanie kompozycji z liści {III.6}
Jesień w parku – Grzyby – Modelowanie z plasteliny {III.5}
Jesień w parku – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.10}
Jesień w parku – Łączenie punktów – Tworzenie obrazu {III.3}
Jesień w lesie – Modelowanie w masach plastycznych {III.3}
Jesień w lesie – Improwizacje ruchowe do melodii {III.2}
Jesień w lesie – Wstawianie gotowych grafik do edytora tekstu – Doskonalenie funkcji: kopiuj-wklej {II.10}
Jesień w lesie – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Jesień w lesie – Grzyby – Modelowanie z plasteliny {III.3}
Jesień w lesie – Mieszkańcy lasu – Wypełnianie konturów kredką {III.3}
Jesień w lesie – Rysowanie według instrukcji {III.3}
Jesień w lesie – Malowanie palcami {III.3}
Jesień w lesie – Wyklejanka {III.3}
Jesień w lesie – Origami {III.3}
Jesień w lesie – Papierowe witraże {III.3}
Jesień w lesie – Układanie jesiennych sekwencji {III.7}
Jesień w lesie – Odrysowywanie szablonów {III.3}
Jesień w sadzie – Malowanie farbami {III.3}
Jesień w sadzie – Porządkowanie i klasyfikowanie zbiorów {III.7}
Jesień w sadzie – Dokonywanie wyboru pokarmów i kolejności podawania pokarmu {I.3}
Jesień w sadzie – Samodzielne przygotowanie posiłków z wykorzystaniem prostych przepisów {I.3}
Jesień w sadzie – Stemplowanie owocami {III.3}
Jesień w sadzie – Układanie puzzli {III.7}
Jesień w sadzie – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Jesień w sadzie – Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce {III.2}
Jesień w sadzie – Drzewko 3D z bibuły {III.3}
Jesień w sadzie – Jesienne sudoku {III.7}
Jesień w sadzie – Obsługiwanie prostych gier edukacyjnych {II.10}
Jesień w sadzie – Wyklejanka {III.3}
Jesień w sadzie – Szukanie różnic na obrazkach {III.7}
Jesienny ogród – Wykonywanie kukiełek z warzyw {III.3}
Jesienny ogród – Przygotowanie warzywnych stempli {III.3}
Jesienny ogród – Doskonalimy przepisywanie tekstu w programie Word {II.10}
Jesienny ogród – Poruszamy się w rytm muzyki {III.2}
Jesienny ogród – Wycinanka {III.3}
Jesienny ogród – Modelowanie warzyw z plasteliny {III.3}
Jesienny ogród – Kolorowa wydrapywanka {III.3}
Jesienny ogród – Jesienny witraż na okno {III.3}
Jesienny ogród – Frotaż liści – Zabawa plastyczna {III.3}
Jesienny ogród – Kolorowanie według wzoru {III.3}
Jesienny ogród – Szukamy odpowiednich cieni figur {III.7}
Jesienny ogród – Tworzymy jesienne dekoracje {III.3}
Jesienny ogród – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Jesień – Rysowanie linii prostych i krzywych w programie Paint {II.10}
Jesień - Jesienne nastroje – Improwizacja ruchowa utworu „Jesień” A. Vivaldiego {III.2}
Jesień – Tworzymy kalendarz pogody {III.3}
Jesień – Tworzenie par {III.7}
Jesień – Układanie sekwencji {III.7}
Jesień – Nadawanie tytułów ilustracjom {III.10}
Jesień – Deszczowe chmury – Malowanie słomką {II.11}
Jesień – Łączenie cyfr – Jesienna kolorowanka {III.3}
Jesień – Wycinanka – Jesienne ubrania {III.3,I.4}
Jesień – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Jesień – Wypełnianie konturów kolorem {III.3}
Jesień – Kolorowanie według kodu {III.3}
Jesień – Układanka {III.7}
Dzień Edukacji Narodowej – Przygotowanie laurki dla pracowników szkoły – Zdobienie elementami samoprzylepnymi, dorysowywanie ozdobnych elementów {III.3}
Dzień Edukacji Narodowej – Układanie origami z kółek {III.3}
Dzień Edukacji Narodowej – Przepisywanie życzeń w programie Word {II.10}
Dzień Edukacji Narodowej – Utrwalenie Hymnu Szkoły {III.2}
Dzień Edukacji Narodowej – Święta okolicznościowe – Udział w apelu {II.4,II.11}
Dzień Edukacji Narodowej – Puzzle paskowe {III.7}
Dzień Edukacji Narodowej – Wypełnianie konturów kolorem {III.3}
Dzień Edukacji Narodowej – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Dzień Edukacji Narodowej – Wyklejanka {III.3}
Dzień Edukacji Narodowej – Zabawa w skojarzenia {III.7}
Dzień Edukacji Narodowej – Kwiaty z bibuły {III.3}
Dzień Edukacji Narodowej – Dobór odzieży w zależności od okoliczności {I.4}
Dzień Edukacji Narodowej – Gra edukacyjna {II.10}
Dzień Wszystkich Świętych – Zamalowywanie dużych płaszczyzn {III.3}
Dzień Wszystkich Świętych – Ćwiczenia kolorystyczne {III.7}
Dzień Wszystkich Świętych – Wyodrębnianie zbiorów {III.7}
Dzień Wszystkich Świętych – Szeregi i sekwencje {III.7}
Dzień Wszystkich Świętych – Przepisywanie tekstu w programie Word {II.10}
Dzień Wszystkich Świętych – Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce {III.2}
Dzień Wszystkich Świętych – Witraż {III.3}
Dzień Wszystkich Świętych – Malowanie farbami {III.3}
Dzień Wszystkich Świętych – Wypełnianie konturów plasteliną {III.3}
Dzień Wszystkich Świętych – Płonące znicze – Pastele {III.3}
Dzień Wszystkich Świętych – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Dzień Wszystkich Świętych – Puzzle obrazkowe {III.7}
Dzień Wszystkich Świętych – Szukanie różnic na obrazkach {III.7}
Narodowe Święto Niepodległości – Układanie całości z części – puzzle {III.7}
Narodowe Święto Niepodległości – Obrysowywanie szablonu flagi {III.3}
Narodowe Święto Niepodległości – Przygotowanie flagi z kulek z krepiny {III.3}
Narodowe Święto Niepodległości – Barwy i symbole narodowe {II.4}
Narodowe Święto Niepodległości – Tworzenie flagi w programie Paint {II.10}
Narodowe Święto Niepodległości – Wyklejanka – Godło {III.3}
Narodowe Święto Niepodległości – Nauka fragmentu Hymnu Polski {III.2}
Narodowe Święto Niepodległości – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Narodowe Święto Niepodległości – Biało-czerwona mozaika {III.3}
Narodowe Święto Niepodległości – Kotylion {III.3}
Narodowe Święto Niepodległości – Dobieranie par {III.7}
Narodowe Święto Niepodległości – Dopasowywanie zdjęć do schematu {III.7}
Narodowe Święto Niepodległości – Kodowanie {III.7}
Andrzejki – Układanie sekwencji {III.7}
Andrzejki – Tworzenie par {III.7}
Andrzejki – Ozdabianie klasy {III.3}
Andrzejki – Przygotowywanie rekwizytów na zabawę andrzejkową {III.3}
Andrzejki – Dyktando graficzne {III.7}
Andrzejki – Wyszukiwanie tematycznych obrazków w Internecie {II.10}
Andrzejki – Zabawy muzyczno-rytmiczne {III.2}
Andrzejki – Andrzejkowy klucz – Wyklejanka {III.3}
Andrzejki – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Andrzejki – Wypełnianie kredkami konturów obrazka {III.3}
Andrzejki – Układanka {III.7}
Andrzejki – Szukanie różnic na obrazkach {III.7}
Andrzejki – Matematyczne sudoku {III.7}
Mikołajki – Układanie wskazanych wzorów {III.7}
Mikołajki – Tworzenie par {III.7}
Mikołajki – Układanie sekwencji {III.7}
Mikołajki – Wykonywanie czapki Świętego Mikołaja {III.3}
Mikołajki – Projektowanie znaczka {III.3}
Mikołajki – Pakowanie upominków {III.6}
Mikołajki – Sznurowanki {III.3}
Mikołajki – Zabawy rytmiczno-muzyczne {II.2.1}
Mikołajki- Pisanie listu do Świętego Mikołaja w programie Word {II.10}
Mikołajki – Labirynty {III.3}
Mikołajki – Kolorowanie według symboli {III.3}
Mikołajki – Łączenie w pary {III.7}
Mikołajki – Uzupełnianie obrazka {III.7}
Mikołajki – Nauka rysunku – Prezent {III.3}
Święta Bożego Narodzenia - Wykonywanie stroika świątecznego {III.6}
Święta Bożego Narodzenia - Nakrywanie do świątecznego stołu {I.3}
Święta Bożego Narodzenia - Słuchanie i śpiewanie kolęd {III.5,7}
Święta Bożego Narodzenia - Tworzenie bombki w programie Paint {II.10}
Święta Bożego Narodzenia - Nauka pakowania prezentów {II.1.1}
Święta Bożego Narodzenia - Wyklejanka – przy wigilijnym stole {III.3}
Święta Bożego Narodzenia - Wypełnianie konturów ozdób choinkowych plasteliną {III.3}
Święta Bożego Narodzenia - Dopasowywanie prezentów do kształtu pudełka {III.7}
Święta Bożego Narodzenia - Wykonywanie szopki bożonarodzeniowej {III.6}
Święta Bożego Narodzenia - Wycinanka – płatki śniegu {III.3}
Święta Bożego Narodzenia - Układanie historyjki obrazkowej – ubieranie choinki {III.6}
Święta Bożego Narodzenia - Malowanie farbami – „Wymarzony prezent” {III.3}
Święta Bożego Narodzenia - Kolorowanka – postać Świętego Mikołaja {III.3}
Nowy Rok – Wykonywanie tarczy zegara {III.6,7}
Nowy Rok – Fajerwerki – rysowanie po śladzie {III.3}
Nowy Rok – Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych {III.10}
Nowy Rok – Dopasowywanie ilustracji do opowiadania {III.7}
Nowy Rok – Wydzieranka z kolorowego papieru – Zegar {III.3}
Nowy Rok – Nauka wiersza pt: „Nowy Rok” {III.7}
Nowy Rok – Ćwiczenia w układzie ruchowo – rytmicznym (aerobik) {I.1}
Nowy Rok – Tworzenie tarczy zegara w programie Paint {II.10}
Nowy Rok – Porównywanie zbiorów – więcej, mniej {III.7}
Nowy Rok – Układanie sekwencji z cyfr {III.7}
Nowy Rok – Przygotowanie kolażu – Zima {III.5}
Nowy Rok – Przeliczanie elementów – dodawanie w zakresie 20. {III.10}
Nowy Rok – Przepisywanie prostych zdań {III.10}
Karnawał – Przepisywanie tekstu w programie Word {II.2.10}
Karnawał – Nauka fragmentu piosenki – „Bal” {III.7}
Karnawał – Rysowanie linii spiralnych {III.3}
Karnawał – Wykonanie konfetti {III.3}
Karnawał – Ozdabianie klasy – wycinanie dekoracji {III.3}
Karnawał – Wykonywanie maski karnawałowej {III.6}
Karnawał – Tworzenie mozaik z figur geometrycznych {III.3,6}
Karnawał – Określanie czasu {III.7}
Karnawał – Liczenie zadań z pomocą liczydła {III.10}
Karnawał – Wyszukiwanie i przeliczanie takich samych elementów {III.10}
Karnawał – Wypełniani kuleczkami z bibuły konturów balonika {III.3}
Karnawał – Kolorowanie w konturach – Bal karnawałowy {III.3}
Karnawał – Malowanie zimowego pejzażu pastą do zębów {III.3}
Zima – nowa pora roku – Zamalowywanie dużych płaszczyzn {III.3}
Zima – nowa pora roku – Ćwiczenia kolorystyczne {III.5}
Zima – nowa pora roku – Stemplowanie {III.7}
Zima – nowa pora roku – Wykonywanie kolażu {III.3}
Zima – nowa pora roku – Nauka zwrotki piosenki „ Zima, zima” {III.7}
Zima – nowa pora roku – Wykonanie obrazu zimowego w programie Paint {II.2.10}
Zima – nowa pora roku – Rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej {III.10}
Zima – nowa pora roku – Zabawa słowna „Zimą lubię...” – logiczne kończenie zdań {I.2}
Zima – nowa pora roku – Odnajdowanie w wierszu „Zima” poszczególnych liter alfabetu {III.10}
Zima – nowa pora roku – Rozwiązywanie krzyżówki zimowej {III.6}
Zima – nowa pora roku – Tworzenie zbiorów z różnokształtnych śnieżynek {III.10}
Zima – nowa pora roku – Wyklejanka – Zwierzęta w lesie {III.3}
Zima – nowa pora roku – Malowanie farbami – Bałwanek {III.3}
Odzież i obuwie zimowe – Wypełnianie konturów czapki i szalika plasteliną {III.3}
Odzież i obuwie zimowe – Zabawy rytmiczne {III.5}
Odzież i obuwie zimowe –Wypełnianie konturów rękawiczek kawałkami włóczki {III.3}
Odzież i obuwie zimowe – Dopasowywanie odzieży do pory roku {I.4}
Odzież i obuwie zimowe – Kolorowanie odzieży w programie Paint {II.2.10}
Odzież i obuwie zimowe – Nauka sznurowania obuwia {I.4}
Odzież i obuwie zimowe – Rozróżnianie typów obuwia – gra memory {III.7}
Odzież i obuwie zimowe – Układanie puzzli {III.7}
Odzież i obuwie zimowe – Kolorowanie szablonów przedstawiających elementy odzieży {I.4}
Odzież i obuwie zimowe – Nawlekanie igły – obszywanie ściegiem okrętkowym czapki {III.3}
Odzież i obuwie zimowe – Szukanie różnic i podobieństw {III.7}
Odzież i obuwie zimowe – Porównywanie wzorów – szukanie kompletów: czapka i szal {III.7,I.4}
Odzież i obuwie zimowe – Łączenie odzieży w zbiory {I.4}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Moja rodzina – moje miejsce w rodzinie {II.1.1}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Pisanie prostych zdań o członkach rodziny {II.1.1,III.10}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Wykonanie laurki dla Babci i Dziadka {III.6}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Moja Babcia – rysowanie portretu {III.3}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Mój Dziadek – wyklejanka {III.3}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Nauka na pamięć życzeń dla Dziadków {III.7}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Tworzenie laurki dla Dziadków w programie Paint {II.10}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Nauka zwrotki piosenki „U babci jest słodko” {III.7}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Oglądanie rodzinnych albumów i zdjęć {II.1.1}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Wykonanie serc z masy solnej {III.6}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Próby stworzenia drzewka genealogicznego {II.1.1}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Role członków w mojej rodzinie {II.1.1}
Dzień Babci i Dzień Dziadka – Wyklejanie serca kolorowymi guzikami {III.3}
Ptaki i zwierzęta zimą – Przygotowywanie karmy dla ptaków {II.2.5}
Ptaki i zwierzęta zimą – Dopasowywanie nazw do obrazków – ptaki {I.2}
Ptaki i zwierzęta zimą – Stemplowanie – zwierzęce tropy {III.3}
Ptaki i zwierzęta zimą – Próba opisu wróbla w programie Word {II.2.10}
Ptaki i zwierzęta zimą – Obrysowywanie szablonów figur {III.6}
Ptaki i zwierzęta zimą – Zimowe legowiska zwierząt {II.2.5}
Ptaki i zwierzęta zimą – Paśnik – wyklejanka z kolorowego papieru {III.3}
Ptaki i zwierzęta zimą – Ptaki zimujące w Polsce {II.2.5}
Ptaki i zwierzęta zimą – Przygotowywanie karmnika {II.2.5}
Ptaki i zwierzęta zimą – Zabawa muzyczno – ruchowa „Stary niedźwiedź mocno śpi” {III.7}
Ptaki i zwierzęta zimą – Układanie rymowanek o zwierzętach {III.10}
Ptaki i zwierzęta zimą – Zwierzęta w lesie – wycinanie i przyklejanie {III.3}
Ptaki i zwierzęta zimą – Wykonanie maskotki zwierzątka ze skrawek materiałów {III.3}
Gry i zabawy zimowe – Kolorowanie w konturach w programie Paint – łyżwy i sanki {III.3}
Gry i zabawy zimowe – Obrazowanie ruchem zabaw zimowych przy akompaniamencie {III.7}
Gry i zabawy zimowe – „Zimowe zabawy” – kalambury {III.9}
Gry i zabawy zimowe – Puzzle – Rozsypanka wyrazowa {I.2}
Gry i zabawy zimowe – Zabawa konstrukcyjna – lepienie bałwanka z waty {III.3}
Gry i zabawy zimowe – Iglo – wycinanie elementów i przyklejanie w konturach {III.3}
Gry i zabawy zimowe – Zamalowywanie dużych płaszczyzn {III.3}
Gry i zabawy zimowe – Przygotowywanie kolażu {III.3}
Gry i zabawy zimowe – Rysowanie według wskazówek {III.8}
Gry i zabawy zimowe – Ćwiczenia oddechowe – „Wyścig śnieżynek papierowych” {III.7}
Gry i zabawy zimowe – „Ślady na śniegu” – praca plastyczna {III.3}
Gry i zabawy zimowe – Zasady zabaw na śniegu {II.2.1}
Gry i zabawy zimowe – Mozaika z kulek z bibuły {III.3}
Zwiastuny wiosny – Pielęgnowanie roślin w doniczce {II.5}
Zwiastuny wiosny – Przepisywanie wiersza w programie Word {II.10}
Zwiastuny wiosny – Kolorowanie ilustracji – wiosenny kwiat {III.3}
Zwiastuny wiosny – Modelowanie w plastelinie – żonkil, tulipan {III.3}
Zwiastuny wiosny – Łączenie kropek – Sylwetka bociana {III.3}
Zwiastuny wiosny – Ptaki powracające z ciepłych krajów – Rozsypanka obrazkowa {II.5}
Zwiastuny wiosny – Praca plastyczna – Krokusy – wydzieranka z kolorowego papieru {III.3}
Zwiastuny wiosny – Szukanie oznak wiosny na boisku szkolnym {II.2.5}
Zwiastuny wiosny – Nauka zwrotki piosenki „Pierwszy obudził się pierwiosnek...” {III.7}
Zwiastuny wiosny – Układanka wyrazowo – obrazkowa {I .2}
Zwiastuny wiosny – Wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami {III.7}
Zwiastuny wiosny – „Prawda, fałsz” – quiz wiosenny {III.5}
Zwiastuny wiosny – Klasyfikowanie zwiastunów wiosny według kategorii {III.7}
Święta Wielkanocne – Przygotowanie kolażu – Koszyk Wielkanocny {II.4,III.3}
Święta Wielkanocne – Sianie rzeżuchy {II.5,III.5}
Święta Wielkanocne – Oglądanie kartek świątecznych {II.4}
Święta Wielkanocne – Nakrywanie do stołu {I.3}
Święta Wielkanocne – Wykonanie stroika wielkanocnego {III.3}
Święta Wielkanocne – Projektujemy kartkę świąteczną w programie Paint {II.10}
Święta Wielkanocne – Ilustrowanie ruchem słów różnych piosenek {III.5}
Święta Wielkanocne – Eliminowanie niepasujących elementów {III.7}
Święta Wielkanocne – Utrwalenie pojęć przestrzennych – Rysowanie według instrukcji {III.7}
Święta Wielkanocne – Układanie wskazanych wzorów {III.3,III.7}
Święta Wielkanocne – Kolorowanie według kodu {III.3}
Święta Wielkanocne – Nauka rysowanie zajączka {III.3}
Święta Wielkanocne – Sudoku {III.7}
Wiosna – nowa pora roku – Wykonywanie laurki dla pani {III.3,II.4}
Wiosna – nowa pora roku – Przygotowanie kolażu {III.3}
Wiosna – nowa pora roku – Dekorujemy marzannę {III.3}
Wiosna – nowa pora roku – Poznajemy przydatne programy – Kalkulator {II.10}
Wiosna – nowa pora roku – Ilustrowanie wiosennego przysłowia {III.3,III.7}
Wiosna – nowa pora roku – Wysłuchiwanie rytmów w otaczającym środowisku {III.5}
Wiosna – nowa pora roku – Utrwalenie pojęć przestrzennych – Wycinanka {III.3,III.7}
Wiosna – nowa pora roku – Eliminowanie niepasujących elementów {III.7}
Wiosna – nowa pora roku – Wiosenne ubranie dla dziewczyny i chłopaka {I.1,III.6,I.4}
Wiosna – nowa pora roku – Wyklejanka {III.3}
Wiosna – nowa pora roku – Wypełnianie konturów obrazka kredkami {III.3}
Wiosna – nowa pora roku – Układanka {III.7}
Wiosna – nowa pora roku – Malowanie palcami {III.3}
Wiosenny ogród – Wypełnianie konturów farbą {III.3}
Wiosenny ogród – Układanie sekwencji {III.7}
Wiosenny ogród – Malujemy w programie Paint {II.10}
Wiosenny ogród – „Ogórek, ogórek, ogórek” – zabawy ruchowe do piosenki {III.5}
Wiosenny ogród – Tworzenie zbiorów {III.7}
Wiosenny ogród – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Wiosenny ogród – Sudoku {III.7}
Wiosenny ogród – Mozaika {III.3}
Wiosenny ogród – Karty do wyklejania plasteliną {III.3}
Wiosenny ogród – Wycinanka {III.3}
Wiosenny ogród – Wyklejanie bibułą {III.3}
Wiosenny ogród – Uzupełnianie obrazka {III.7}
Wiosenny ogród – Sadzenie cebuli w doniczce – Pielęgnowanie roślin {II.5,III.3,III.6}
Kwiecień plecień – Wypełnianie konturów kolorem {III.3}
Kwiecień plecień – Układanie mandali- kompozycje z figur geometrycznych {III.7}
Kwiecień plecień – Układanie całości z części {III.7}
Kwiecień plecień – Kodowanie {III.7}
Kwiecień plecień – Ilustrowanie wiosennych przysłów {III.3,III.7}
Kwiecień plecień – Wyklejanka {III.3}
Kwiecień plecień – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Kwiecień plecień – Przepisywanie tekstu w programie Word {II.10}
Kwiecień plecień – Nauka piosenki „ Zajączek” {III.7}
Kwiecień plecień – Motyle z rolki po papierze {III.3}
Kwiecień plecień – Wiosenne witraże {III.3}
Kwiecień plecień – Pogoda i warunki atmosferyczne –Zabawy sylabowe {II.5}
Kwiecień plecień – Szukanie różnic na obrazkach {III.7}
Zwierzęta i ich młode – Modelowanie w masach plastycznych {III.3}
Zwierzęta i ich młode – Kolaż „Moje zwierzę” {III.3}
Zwierzęta i ich młode – Układanie orgiami {III.3}
Zwierzęta i ich młode – Układanie sekwencji {III.7}
Zwierzęta i ich młode – Wyodrębnianie i porównywanie zbiorów {III.7}
Zwierzęta i ich młode – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Zwierzęta i ich młode – Wyszukiwanie obrazków w Internecie – Doskonalenie funkcji: kopiuj/wklej {II.10}
Zwierzęta i ich młode – Wyklaskiwanie i powtarzanie rytmów {III.5}
Zwierzęta i ich młode – Ptaszki z drewnianych klamerek {III.3,II.11}
Zwierzęta i ich młode – Pióra z papieru – Cięcie po śladzie {III.3}
Zwierzęta i ich młode – Dobieranie odpowiednich kolorów {III.7}
Zwierzęta i ich młode – Obrysowywanie szablonów {III.3}
Zwierzęta i ich młode – Sudoku {III.7}
Zdrowa żywność – Opracowywanie piramidy żywieniowej – Kolaż ze zdjęć z gazetek reklamowych {I.3,III.3}
Zdrowa żywność – Jak przygotować zdrowy posiłek? {I.3}
Zdrowa żywność – Zdrowa żywność na moim talerzu – Tworzenie własnej pracy artystycznej {II.11,I.3,II.6}
Zdrowa żywność – Modelowanie w masach plastycznych {III.3}
Zdrowa żywność – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Zdrowa żywność – Sudoku {III.7}
Zdrowa żywność – Przepisywanie fragmentu wiersza „Na straganie” w programie Word {II.10}
Zdrowa żywność – „Olimpiada w Jarzynowie” –zabawy ruchowe z naśladownictwem {III.5}
Zdrowa żywność – Wyklejanka {III.3}
Zdrowa żywność – Wypełnianie konturów kredkami, fragmentami wełny {III.3}
Zdrowa żywność – Przygotowywanie warzywnej kukiełki {III.3}
Zdrowa żywność – Szukanie różnic na obrazkach {III.7}
Zdrowa żywność – Układanka {III.6}
Dzień Ziemi – Udział w akcji Sprzątania świata {II.2.2.5}
Dzień Ziemi – Wykonywanie zabawek z plastikowych butelek {III.5}
Dzień Ziemi – Przygotowywanie instrumentów muzycznych z pudełek {III.5}
Dzień Ziemi – Eliminowanie niepasujących elementów {III.7}
Dzień Ziemi – Praca plastyczna z figur geometrycznych {III.6}
Dzień Ziemi – Zachowania proekologiczne – Kolorowanka {II.5}
Dzień Ziemi – Wstawianie obiektu z galerii WordArt – Pisanie haseł proekologicznych {II .2.2.5,II.2.10}
Dzień Ziemi – Planeta Ziemia – Praca plastyczna z wykorzystaniem szablonu {III..6}
Dzień Ziemi – Segregacja śmieci – Dopasowywanka {II.5}
Dzień Ziemi – Recykling – Zabawa w segregację śmieci {II.5}
Dzień Ziemi – Pacynki ze skarpet {II.5}
Dzień Ziemi – Stworki z wytłaczanek {II.5}
Majowe święta – Kolorowanie ilustracji {III.3}
Majowe święta – Oglądanie albumów ze zdjęciami {III.2}
Majowe święta – Malowanie reprodukcji wybranego obrazu {III.5}
Majowe święta – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Majowe święta – Nucenie melodii bez słów – Udział w różnych formach twórczości {II.11}
Majowe święta – Wyszukiwanie informacji na temat świąt narodowych w Polsce {II.4}
Majowe święta – Zawody – Dopasowywanka {II. 2.8}
Majowe święta – Układanie sekwencji {III.7}
Majowe święta – Sznurowanka {III.7}
Majowe święta – Wyklejanie kawałkami bibuły {III.3}
Majowe święta – Tworzenie dekoracji plastycznych z motywem patriotycznym {II.2.4}
Majowe święta – Wyklejanka {III.3}
Majowe święta – Malowanie palcami – Udział w różnych formach twórczości {II.11}
Polska w Europie – Wypełnianie konturów kolorem {III.3}
Polska w Europie – Wykonywanie mapy Europy {II2.4,III.3}
Polska w Europie – Wykonywanie flagi Unii Europejskiej {II.2.4,III.3}
Polska w Europie – Utrwalenie pojęć przestrzennych – Wykonywanie rysunku według instrukcji {III.7}
Polska w Europie – Wyklejanka {III.3}
Polska w Europie – Korzystanie z przeglądarki internetowej – Wyszukiwanie informacji {II.10}
Polska w Europie – Rysowanie w rytm muzyki, zabawy rytmiczne {II.11}
Polska w Europie – Ozdabianie napisu Europa {III.5}
Polska w Europie – Geoplan {III.5,6}
Polska w Europie – Malowanie farbami {II.11}
Polska w Europie – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Polska w Europie – Układanka {III.3}
Polska w Europie – Wypełnianie konturów pastelami {III.5}
Łąka – Przygotowanie kolażu Łąka {II.11}
Łąka – Wykonanie ilustracji motyla za pomocą odbicia lustrzanego {III.7}
Łąka – Układanie orgiami {III.6}
Łąka – Stemplowanie {III.5}
Łąka – Wyodrębnianie i porównywanie zbiorów {III.10}
Łąka – Układanie sekwencji {III.7}
Łąka – Praca plastyczna z odcisków palców {II.11}
Łąka – Malowanie w programie Paint {II.2.11}
Łąka – Zabawy w tworzenie rytmów przy użyciu instrumentarium Orffa {II.11}
Łąka – Szukanie podobieństw {III.7}
Łąka – Sudoku {III.6}
Łąka – Układanka {III.7}
Łąka – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Dzień Matki – Wycinanka {III.3}
Dzień Matki – Przygotowanie laurki {III.5}
Dzień Matki – Rysowanie portretu mamy {II.1.1,III.3}
Dzień Matki – Wykonanie ramki dla mamy {II.1.1,III.5}
Dzień Matki – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Dzień Matki – Praca plastyczna z figur geometrycznych {II.2.11}
Dzień Matki – Przygotowanie kartki z życzeniami w programie Word {II.2.10}
Dzień Matki – Nauka zwrotki piosenki „ Mama w kuchni” {III.5}
Dzień Matki – Tworzymy drzewo genealogiczne – Moje miejsce w rodzinie {II.1.1}
Dzień Matki – Wypełnianie konturów kolorem {III.3}
Dzień Matki – Układanka {III.6}
Dzień Matki – Wyklejanka {III.7}
Dzień Matki – Dopieranie odpowiednich kolorów {III.5,7}
Budynki mieszkalne – Wykonanie budynku z kartonu {III.5}
Budynki mieszkalne – Projektowanie mieszkania – Wycinanka {III.3}
Budynki mieszkalne – Utrwalenie pojęć przestrzennych – Rysowanie według instrukcji {III.7}
Budynki mieszkalne – Wyodrębnianie i porównywanie zbiorów {III.10}
Budynki mieszkalne – Rozwiązywanie labiryntów {III.7}
Budynki mieszkalne – Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Budynki mieszkalne – Rysowanie domu w programie Paint za pomocą kształtów {II.2.10}
Budynki mieszkalne – „Budujemy mosty” – zabawy rytmiczno – ruchowe {III.4}
Budynki mieszkalne – Rodzaje i funkcje pomieszczeń – Dopasowywanka {II.1.2}
Budynki mieszkalne – Wyposażenie mieszkania – Kolorowanka {II.1.2}
Budynki mieszkalne – Rodzaje aktywności wykonywanej w domu – Dopasowywanka {II.1.2}
Budynki mieszkalne – Dbanie o wygląd mieszkania i zachowanie porządku {II.1.2}
Budynki mieszkalne – Otoczenie domu: ogród, park, miejsca użyteczności publicznej {II.1.2}
Dzień Dziecka – Przygotowanie kolażu „Dzieci świata” {II.12}
Dzień Dziecka – Rysowanie „egipskich wzorów” {III.5}
Dzień Dziecka – Oglądanie ilustracji i pocztówek {III.6}
Dzień Dziecka – Układanie mozaiki {III.6}
Dzień Dziecka – Gra memory {III.7}
Dzień Dziecka – Układanie praw i obowiązków dziecka
Dzień Dziecka – „Dzieci świata” praca w programie Paint {II.10}
Dzień Dziecka - Nauka piosenki „Wszystkie dzieci nasze są” {III.9}
Dzień Dziecka – Zrobienie laurek dla kolegów i koleżanek z klasy {III.3,6}
Dzień Dziecka – Odrysowywanie własnych dłoni {III.3}
Dzień Dziecka – Tworzenie rysunku na temat „Wesołe dzieci” {II.12}
Dzień Dziecka – Zwyczaje i tradycje dzieci z innych krajów {II.4}
Dzień Dziecka – Kolorowanie w konturach {III.3}
Budowa człowieka – Projekcja bajki pt „Było sobie życie” {II.9}
Budowa człowieka – Wklejanie nazw części ciała do obrazka – gra komputerowa {II.10}
Budowa człowieka – Zabawa ruchowa – rymowanka –„głowa – ramiona” {III.4,I.1}
Budowa człowieka – Obrysowywanie postaci na dużym arkuszu papieru {II.12}
Budowa człowieka – Dorysowywanie brakujących elementów do obrazka {III.5}
Budowa człowieka – Wypełnianie konturów kolorem {III.6}
Budowa człowieka – Układanie postaci z figur geometrycznych {III.5,6,II.12}
Budowa człowieka – Dopasowywanie etykiet do obrazków {III.6,I.1}
Budowa człowieka – Gra edukacyjna „Operacja” {III.1,5,9}
Budowa człowieka – Układanie tangramów {III.5}
Budowa człowieka – Układanie nazw części ciała z rozsypanki wyrazowej {III.7,I.1}
Budowa człowieka – Góra, dół – ćwiczenia orientacji przestrzennej {1.1}
Budowa człowieka – Zakładanie i zdejmowanie odzieży {1.4}
Lato – nowa pora roku – Przepisywanie wiersza „Lato” w programie Word {II.10}
Lato – nowa pora roku – Zabawy rytmiczne z wykorzystaniem wstążek {III.9}
Lato – nowa pora roku – Przygotowanie kolażu „Lato” {II.12}
Lato – nowa pora roku – Wypełnianie konturów słońca i truskawki {III.3,5}
Lato – nowa pora roku – Zabawy w piasku kinetycznym {III.5}
Lato – nowa pora roku – Robienie owocowych szaszłyków {III.6,II.12}
Lato – nowa pora roku – Stemplowanie {III.5}
Lato – nowa pora roku – Lepienie z plasteliny owoców {III.5,6}
Lato – nowa pora roku – Pisanie w piasku {III.3}
Lato – nowa pora roku – Zjawiska pogodowe – kalendarz pogody {II.5}
Lato – nowa pora roku – Ochrona przed słońcem - wypowiedzi dzieci {III.1}
Lato – nowa pora roku – Dobieranie odzieży do pory roku {1.4}
Lato – nowa pora roku – Kolorowanie postaci – Pani Lato {III.3}
Dzień Ojca – Przygotowanie laurki dla taty {III.5}
Dzień Ojca – Nauka piosenki dla taty {III.7}
Dzień Ojca – Rysowanie postaci taty w programie Paint {II.10}
Dzień Ojca – Ozdabianie ramki do zdjęć ziarnami kawy {II.12,III.5}
Dzień Ojca – Zawód taty – wypowiedzi dzieci {III.1,II.1.1}
Dzień Ojca – Wypisywanie męskich imion {III.5,6}
Dzień Ojca – Kolorowanie w konturach {III.3}
Dzień Ojca - Ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Dzień Ojca – Wyklejanka {III.3,6}
Dzień Ojca – Układanie wiersza na Dzień Taty {III.5,6,7}
Dzień Ojca – Tata moim bohaterem –praca plastyczna {II.12}
Dzień Ojca – Wykonanie serca z masy solnej dla taty {III.3,5}
Dzień Ojca – Wypisywanie wyrazów na literę „T” {III.10}
Środki transportu – Zabawy ruchowe przy muzyce – naśladowanie pojazdów {III.4}
Środki transportu – Wypełnianie konturów kolorem – pojazdy – w programie Paint {II.11}
Środki transportu – Wykonanie samochodu z kartoników {III.5,6}
Środki transportu – Obrysowywanie szablonów pojazdów {III.3}
Środki transportu – Przygotowanie kolażu – naklejanie zdjęć wyciętych z gazet {III.6,7}
Środki transportu – Powietrzne {II.3,III.7}
Środki transportu – Lądowe {II.3,III.7}
Środki transportu – Wodne {II.3,III.7}
Środki transportu – Zabawa dydaktyczna „Magiczny woreczek” {III.5,7}
Środki transportu – Pojazdy uprzywilejowane – dopasowywanie etykiet {III.10}
Środki transportu – Krzyżówka {III.7}
Środki transportu – Pojazdy dawniej i dziś – oglądanie ilustracji {III.7}
Środki transportu – Układanie puzzli {III.6}
Wakacje – Nauka fragmentu piosenki „Wakacje będą znów” {III.5}
Wakacje – Rysowanie w programie Paint miejsca wyjazdu na wakacje {II.10}
Wakacje – Wykonanie wizytówek z alarmowymi numerami telefonów {III.6,7}
Wakacje – Przygotowanie wakacyjnego kolażu {III.6}
Wakacje – Ćwiczenia w składaniu odzieży i pakowaniu walizki {III.4}
Wakacje – Porządkowanie klasy {III.4}
Wakacje – Kolorowanie mandali {III.3}
Wakacje – Gra dydaktyczna „Bystre oczko” {III.7}
Wakacje – Pisanie po śladzie – ćwiczenia grafomotoryczne {III.3}
Wakacje – Bezpieczne wakacje {III.7}
Wakacje – Oglądanie ilustracji z miejscami wypoczynku
Wakacje – Zabawy na wakacje – dopasowywanie etykiet {III.6}
Wakacje – Porządkowanie klasy {III.4}

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.