X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43216
Przesłano:
Dział: Języki obce

Easter - Święta Wielkanocne, słownictwo i obyczaje świąteczne Wielkiej Brytanii. Scenariusz zajęć otwartych z języka angielskiego

Temat: Easter-Święta Wielkanocne, słownictwo i obyczaje świąteczne Wielkiej Brytanii.

Cele ogólne:
 dokładne określenie celu lekcji; wzbudzenie świadomości u dzieci do czego będą potrzebowały poznanych na lekcji słówek
 kształtowanie umiejętności mówienia w języku angielskim: wspólne powtarzanie poprawnej wymowy wyrazów
 doskonalenie umiejętności wykorzystywania poznanego słownictwa w rozwiązywaniu ćwiczeń
 doskonalenie praktycznego udzielania odpowiedzi na pytania
 ocena postępów
 kształtowanie odpowiednich postaw w trakcie zajęć

Cele operacyjne:
 poznanie tradycji Wielkanocnych Wielkiej Brytanii
 wykorzystanie poznanego na lekcji słownictwa do pracy w grupie
 umiejętność dopasowania słownictwa do rysunków

Metody:

 podająca: przedstawienie słownictwa związanego z Wielkanocą, zapisanie go na tablicy i wspólne powtórzenie każdego wyrazu z osobna
 praktyczna: wykorzystanie kart obrazkowych w celu utrwalenia świątecznego słownictwa, wykorzystanie gier i zabaw językowych dostępnych na stronie wydawnictwa Macmillian w celu utrwalenia nowych słów
 aktywizująca: uczniowie są zaangażowani w ćwiczenia, pracują w parach, tworzą krótkie dialogi, pokazują zdolności intelektualne, biorą aktywny udział w zabawach językowych

Formy pracy:

• praca indywidualna jednolita – zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby uczniów słabszych.

-uczniowie wykonują ćwiczenia na kartach pracy z pomocą nauczyciela

• praca zbiorowa-cała klasa powtarza słówka oraz bierze udział w zabawach oraz dyskusji dotyczącej świątecznych tradycji

Środki dydaktyczne:

• Karty obrazkowe
• Internet
• Wielkanocny koszyczek wraz z rekwizytami: baranek, pisanka, kurczątko.
• Woreczek do rzucania
• Karty pracy
• Karty ewaluacyjne

Przebieg zajęć:

1. Przedstawienie celu lekcji.
2. Przedstawienie podobieństw i różnic kulturowych w obchodach Świąt Wielkanocnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Burza mózgów.
3. Przedstawienie słownictwa przy użyciu kart obrazkowych. Wspólne powtórzenie wyrazów.
4. Zabawa z użyciem kart obrazkowych pt. „Throw at-Rzuć w..”.
Stajemy w kółku, osoba, która jako pierwsza złapie woreczek wykonuje polecenie wydane na początku przez nauczyciela, a później przez kolegę, np. „Rzuć w zajączka”. Za każdorazowy rzut w prawidłową kartę uczeń zdobywa punkt. Zdobyte punkty mają wpływ na ocenę z aktywności.
5. Zabawa z użyciem koszyczka wielkanocnego „I need-Potrzebuję..”.
Jeden z uczniów prosi o poszczególne rekwizyty wielkanocne, a zadaniem ucznia jest wskazanie prawidłowego i włożenie go do koszyczka, np. „I need a lamb-Potrzebuję baranka”.
6.Przedstawienie dodatkowego słownictwa świątecznego, zapisanie wyrazów na tablicy oraz przećwiczenie ich wymowy.
7. Wykonanie ćwiczenia na kartach pracy.
Uczniowie podpisują obrazki na kartach pracy, używając słownictwa przedstawionego
przez nauczyciela.
8. Rozwiązanie wielkanocnej krzyżówki.
Uczniowie pracują w parach. Rozwiązują krzyżówkę wykorzystując wyrazy z tablicy i kart obrazkowych. Następnie głośno odczytujemy hasło.
9. Ewaluacja zajęć.
Uczniowie dokonują oceny zajęć przy użyciu kart ewaluacyjnych, na których zaznaczają odpowiednią buźkę, w zależności od tego, czy uznali zajęcia za ciekawe i jasno obrazujące zaplanowany temat, czy nie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.