X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43201
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Robimy samodzielnie zakupy. Konspekt zajęć warsztatowych

Konspekt zajęć warsztatowych rozwijających samodzielność uczniów
w zakresie robienia zakupów w szkole podstawowej
z oddziałami integracyjnymi
I . Data ........
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Leszczynach -
woj. świętokrzyskie
Czas trwania: 2 x 45min.
Liczba uczniów: 7 (4 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
2 z zespołem Aspergera, 1 ze spektrum autyzmu).
Prowadząca: Iga Pedrycz
II. Temat zajęć: Robimy samodzielnie zakupy
III. Cele zajęć:
Cel główny: Rozwijanie samodzielności uczniów w zakresie robienia zakupów.
Cele szczegółowe:
- Rozwijanie samodzielności działania.
- Wzmacnianie chęci niesienia pomocy mamie w robieniu zakupów.
- Budzenie szacunku dla roli mamy.
- Rozwijanie samodzielności myślenia.
- Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Cele operacyjne: Uczeń:
- zna zasady robienia zakupów;
- wykonuje polecenia nauczyciela;
- potrafi odczytać zadania na karcie pracy;
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
- potrafi samodzielnie dokonać zakupów zgodnie z przygotowaną listą;
- potrafi odczytać nazwę artykułów i porównać ich cenę;
- umie kulturalnie zachować się w sklepie.

IV. Metody pracy:
- słowna
- praktycznego działania
Formy pracy:
- grupowa
- indywidualna
V. Środki dydaktyczne:
karty pracy z zadaniami, kartki, długopis, pieniądze (15 zł), torby na zakupy.
VI. Przebieg zajęć:
1. Zajęcia wstępne:
a) Powitanie uczniów.
b) Rozmowa na temat niesienia pomocy mamie w zajęciach domowych oraz robieniu zakupów:
- Dlaczego powinniśmy pomagać mamie?
- W czym możemy pomóc mamie?

2. Przygotowanie do zajęć właściwych:
a) Przypomnienie wcześniejszych zabaw w sklep.
b) Odczytanie zadań na kartach pracy.
c) Przygotowanie listy zakupów w 2 – osobowych grupach (po wcześniejszej rozmowie z rodzicami) – każdy uczeń może dopisać 1 lub 2 artykuły według własnych potrzeb.
d) Wysłuchanie instruktażu nauczyciela:
< Należy pamiętać o tym, żeby wcześniej przemyśleć potrzebę zakupów – najlepiej zrobić listę zakupów, kupujemy tylko potrzebne nam artykuły.
< Przypomnienie zasad obowiązujących przy robieniu zakupów – należy odczytać nazwę artykułu i jego cenę.
< Pamiętajmy, ważne jest kulturalne zachowanie klientów w sklepie.
< Jeżeli nie możemy sobie sami poradzić – prosimy o pomoc obsługę sklepu.

< Należy zachować paragon zakupów.
< Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
3. Zajęcia właściwe:

A. Wspólne wyjście do sklepu.

B. Robienie zakupów:
a) Powitanie osób pracujących w sklepie.
b) Pobranie koszyków na zakupy.
c) Indywidualne zakupy zgodne z przygotowaną listą – sprawdzanie nazw artykułów i cen (porównanie cen towarów – wybieranie towarów z najniższą ceną).
d) Liczenie ilości wybranych artykułów i porównywanie ich z listą zakupów. e) Dokonanie zapłaty za zakupione towary – obliczanie reszty, jaka pozostała
z zakupów (z pomocą nauczyciela).
f) Pakowanie zakupów do torby.
g) Oczekiwanie na pozostałych kolegów.
h) Pożegnanie z pracownikami .
C. Powrót do szkoły:
a) Wyjęcie zakupów z torby.
b) Sprawdzenie listy zakupów i porównanie z artykułami zakupionymi w sklepie.
c) Sprawdzenie cen zakupionych towarów i porównanie ich z paragonem.
4. Zakończenie zajęć:
a) Ocena pracy uczniów.
b) Omówienie korzyści płynących z samodzielnych zakupów:
- Radość z samodzielnego wykonania zakupów.
- Radość z poczucia niesienia pomocy mamie.
- Wzrost poczucia własnej wartości.
c) Spakowanie zakupów do torby.
d) Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.