X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43200
Przesłano:
Dział: Języki obce

A strange thing - relacjonowanie. Konspekt lekcji otwartej - język angielski

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Temat: A strange thing- relacjonowanie.
Data: 14 luty 2020r.
Czas: 45 minut
Prowadzący: A. Wawrzyniak- Khan
Klasa: 2a

Cele ogólne:
- poprawne użycie czasów przeszłych służących relacjonowaniu: Past Simple, Past Continuous oraz wyrazów spajających tzw. linkers
- doskonalenie umiejętności budowania relacji ze zdarzeń

Cele względem obserwatora:
- dobór i wykorzystanie muzyki
- aktywizowanie uczniów poprzez organizowanie pracy w grupie
- wykorzystanie aplikacji mobilnych do stworzenia narzędzia użytego w czasie lekcji
- sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia
- udzielanie informacji zwrotnej uczniowi

Uczeń:
- uczeń rozumie i potrafi zastosować zasady budowania poprawnej relacji
- uczeń rozpoznaje i poprawnie używa czasów przeszłych i łączników
- uczeń konstruuje wypowiedź odpowiadającą podanym kryteriom
- uczeń umiejętnie współpracuje z grupą pełniąc przydzieloną sobie rolę

Formy pracy:
Grupowa, indywidualna, całą klasą

Metody:
1.Aktywizująca: praca indywidualna, grupowa
2.Podająca: objaśnienia co do kryteriów wypowiedzi, pogadanka
3. Problemowa: proces tworzenia relacji z użyciem losowych elementów wypowiedzi
4. Sytuacyjna: burza mózgów (początkowe zadania)
5. Eksponująca: elementy muzyczne, zbiór pomysłów na tablicy interaktywnej, chmura elementów spajających wypowiedź

Pomoce dydaktyczne:
-tablica interaktywna i wybrane utwory muzyczne
- aplikacja mobilna mentimeter.com oraz wordcloud
- ekran
- tablica zwykła
- komputer i internet
- kartony i mazaki

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne: (sprawdzenie obecności, zapisanie tematu)
Temat: A strange thing - relacjonowanie

2. Uczniowie siedzą podzieleni na czteroosobowe grupy. Otrzymali paski z rolami, które mieli sobie przydzielić. (ekspert gramatyczny; ekspert ds. kryteriów; ekspert logistyczny, ekspert ds. bogactwa językowego)

Ekspert gramatyczny odpowiada za poprawność składni, użycia czasów
Ekspert ds. kryteriów odpowiada za to by praca odpowiadała podanym wymaganiom (miała wstęp, punkt kulminacyjny i zakończenie, była relacją, zawierała słowa łączniki oraz słowa klucze)
Ekspert logistyczny odpowiada za wymaganą długość pracy, limit czasowy, sprawny przebieg pracy w grupie, oryginalny pomysł na relację i dokonuje prezentacji relacji)
Ekspert do spraw bogactwa językowego odpowiada za użycie bogatego słownictwa adekwatnego do charakteru i potrzeb wypowiedzi (przynajmniej na poziomie B1)

3. Nauczyciel zadaje pytanie: Po co nam umiejętność relacjonowania zdarzeń?

Oczekuje się odpowiedzi :
- ponieważ na co dzień ciągle coś relacjonujemy, opowiadamy o zdarzeniach , które miały miejsce, w szkole, na imprezie, itd. .
- ponieważ w 2 zadaniu ustnego arkusza egzaminacyjnego w trzecim pytaniu do obrazka musimy zrelacjonować zdarzenie
- ponieważ w pisemnym arkuszu maturalnym w części „wypowiedź pisemna” polecenie również często wymaga zrelacjonowania zdarzeń

4. Nauczyciel pyta co jest charakterystyczne dla relacji/ opowiadania?

Oczekuje się odpowiedzi:
-należy uwzględnić okoliczności (kto, gdzie, kiedy)
-należy poprawnie używać koniecznie czasów przeszłych (past simple, past continuous)
-należy używać słów spajających dla lepszego efektu estetycznego i logiki wypowiedzi
-konstrukcja wypowiedzi powinna być etapowa: od wstępu po moment kulminacyjny i zakończenie/rozwiązanie

5. Nauczyciel wyświetla uczniom chmurę wyrazową zrobioną w aplikacji wordcloud. Chmura zawiera słowa – łączniki i dwa słowa, które nimi nie są. Grupy muszą szybko zdecydować które to słowa.

Wymagana odpowiedź to: faithfully, accidently

Nauczyciel pyta czy pozostałe słowa są znajome? Jeśli nie, wyjaśnia.

6. Nauczyciel prosi o wejście na stronę menti.com oraz wbicie kodu który wyświetla się na ekranie tablicy. Tym razem objaśni, że puści utwór muzyczny i prosi każdego ucznia o wprowadzenie do aplikacji skojarzenia jakie ta muzyka niesie.
Słowa wyświetlają się, uczniowie porównują swoje skojarzenia. Jest to rozgrzewka do kolejnego zasadniczego zadania.

7. Uczniowie proszeni są by przygotowali sobie kartki papieru i słuchając kolejnych fragmentów zapisywali słowa – klucze do swoich skojarzeń. Kiedy zmieni się utwór muszą swoją kartkę przesunąć do partnera siedzącego w grupie po prawej stronie. Nauczyciel puszcza pięć fragmentów utworów. W ten sposób każda grupa ma pięć kart z słówkami. Uczniowie losują 1 kartę i wymieniają się nią z inną grupą.

8. Nauczyciel prosi by każda grupa zbudowała relację ze zdarzeń rozpoczynającą się :

„ The last time a strange thing happened to me was.....”

Relacja powinna:
-zawierać wszystkie słówka z wylosowanej karty
- zawierać 10 zdań.
- zawierać okoliczności zdarzenia, ciekawą fabułę i etapy jej prezentacji
- zawierać czasy przeszłe typowe dla relacji
- słowa – łączniki nadające logiki wypowiedzi
-zawierać słownictwo adekwatne do potrzeb wypowiedzi

Uczniowie otrzymują przynajmniej 10 minut na to zadanie.

9. Nauczyciel prosi poszczególne grupy by eksperci ds. logistyki zaprezentowali prace. Wszyscy słuchają i sprawdzają czy prace spełniają podane kryteria. Uczniowie otrzymują oceny.
10. Nauczyciel dokonuje podsumowania lekcji

11. Nauczyciel prosi uczniów by wychodząc na przerwę zechcieli udzielić informacji zwrotnej nauczycielowi dokonując wpisu imienia na kartce powieszonej na drzwiach. Kartka zawiera dwie pionowe rubryki: potrafię zbudować krótką relację ze zdarzenia / potrzebuję jeszcze poćwiczyć.

12. Nauczyciel zadaje jako pracę domową przygotowanie wypowiedzi na 10 zdań, pt: „ Tell me about the last time you were at a party and something went wrong.” (Opowiedz mi jak o ostatnim razie jak byłeś na imprezie i coś poszło nie tak)

ZADANIE DODATKOWE (W RAZIE SZYBKIEGO I SPRAWNEGO PRZEBIEGU LEKCJI)

13. Nauczyciel prosi uczniów by obejrzeli wycinek z nagrania przykładowego egzaminu dojrzałości i ocenili wypowiedź zdającego uwzględniając realia egzaminacyjne (krótszy czas)

Filmik o tytule: Pełny egzamin ustny część 1 – matura ustna z języka angielskiego.
Dokładnie od 7min i 20 sekundy

14. Uczniowie głosują w aplikacji : co sprawia mi trudność w zad 2 pyt 3?

Załączniki:
Brak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.