X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43140
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wesołe zabawy matematyczne - Dzień Matematyki w przedszkolu

Cele ogólne:
-rozbudzanie zainteresowań matematyką;
-rozwijanie logicznego myślenia;
-podnoszenie kompetencji matematycznych;

Cele szczegółowe:
Dziecko:
-przelicza elementy;
-odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
-operuje nazwami liczebników porządkowych, figur geometrycznych;
-uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych, ruchowych;
-rozumie pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej;
-rozpoznaje symbole graficzne cyfr;
-dodaje, odejmuje - rozwiązuje proste zadania tekstowe ;
-rozwiązuje matematyczne sudoku;

Metody:
-słowne,
-oglądowe,
-czynne,

Formy pracy:
-zbiorowa,
-indywidualna,

Środki dydaktyczne:
Magnetofon, pendrive, duża kostka do gry, kolorowe paski papieru, instrument muzyczny, matematyczne sudoku z figurami geometrycznym, kartoniki z cyframi, klej, dyplomy matematycznego mistrza

Przebieg zajęć:
Spotkanie w kręgu na dywanie, powitanie matematycznym wierszykiem.
1,2,3,4 siadamy na dywanie,
5,6,7,8, czekamy, co się stanie,
9,10, 11 buźkę zamykamy
12 i 13 zajęcia zaczynamy.

-Poinformowanie dzieci, jakie obchodzimy dzisiaj święto (Dzień Matematyki)
Próba odpowiedzi na pytanie - Co to jest matematyka ?
Podział słowa na sylaby, przeliczanie sylab.

Zaproszenie dzieci do wspólnych zabaw matematycznych.

STACJA 1 -Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.
Nauczyciel liczy poprawnie lub źle. Dzieci poprawiają jego wypowiedzi.

STACJA 2 - Zabawa z kostką.
Dziecko przelicza ile oczek wyrzucił na kostce i wykonuje zadania typu – podskocz 3 razy, zaklaszcz 6 razy, zrób 1 obrót itp.

STACJA 3 - Kolorowe paski papieru.
Określanie położenia pasków, stosowanie liczebników porządkowych – pierwszy pasek żółty, trzeci pasek zielony, jaki kolor ma 5 pasek?,

STACJA 4 - Matematyczny wierszyk.
Dzieci odzwierciedlają ruchem treść wierszyka .
Krok do przodu, w lewo , w prawo.
Krok do tyłu rusz się żwawo.
Teraz na przód aż trzy kroki...
i do góry dwa podskoki.

STACJA 5 - Kolorowe klocki
Podczas rymowanki dzieci uważne słuchają słów nauczyciela oraz wysłuchują i zliczają ilość dźwięków zagranych na instrumencie, a następne prowadząca wybiera dziecko do wykonania zadania.
Na zakończenie dzieci określają wysokość wież.
Dużo klocków w koszu mamy
Trzy (uderzenia w instrument muzyczny) czerwone wyciągamy.
1,2,3 zadanie wykonasz ty.

STACJA 6 - Matematyczna piosenka
Odzwierciedlenie ruchem treści piosenki.

STACJA 7 - Zadania tekstowe
Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
a) Jaś bardzo lubi owoce. Mama naszykowała na talerzyku 5 owoców. Jaś zjadł dwa banany. Ile owoców zostało?
b) Ola ma 5 lat, a Kasia 6 - kto jest starszy ? O ile lat jest starsza Kasia?
c) Dzieci sprzątają klocki, Staś włożył do pudełka 3 klocki, Marysia 2 a Hubert tylko 1. Ile klocków jest w pudełku?

STACJA 8 - Matematyczne Sudoku
Układanie figur geometrycznych zgodnie z poleceniem nauczyciela.
(Wypełnij wszystkie komórki planszy figurami geometrycznymi . W każdym wierszu i każdej kolumnie dana figura może występować jedynie raz.)
Operowanie nazwami figur geometrycznych.
Dwa poziomy trudności (4 figury, 3 figury).

Podsumowanie zajęć.
Wręczenie Dyplomów Matematycznego Mistrza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.