X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4314
Przesłano:

Tolerowanie siebie a funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym

CEL GŁÓWNY: Kształtowanie postawy tolerancji oraz umiejętności wypowiadania się i współpracy z grupą.

CELE OPERACYJNE:
uczeń potrafi wyrażać na forum własne opinie
uczeń umie reagować w sytuacjach trudnych i dokonywać wyborów
uczeń potrafi wczuć się w sytuację innych osób

Formy:
indywidualna
grupowa

Metody:
mini wykład
burza mózgów

Środki dydaktyczne: duże arkusze papieru, małe karteczki samoprzylepne, markery, Słownik Języka Polskiego.

Przebieg zajęć:

1.Wprowadzenie do tematu – mini wykład na temat tolerancji, co to jest,co znaczy człowiek tolerancyjny.

2.Granice – dzielimy uczestników na trzy grupy: I gr. – „poparcie”, II gr. – „tolerancja”, III gr. ”negacja”. Każda z poszczególnych grup opisuje znaczenie powyższych haseł na małych karteczkach. Następnie prezentuje definicję odpowiednio umieszczając karteczkę na dużym arkuszu. Porównujemy hasła i ściągamy te karteczki, których treść powtarza się co najmniej w dwóch opisach. Odczytujemy definicje pojęć ze Słownika Języka Polskiego, następnie robimy głosowanie i decydujemy o tym gdzie znajdą się ściągnięte karteczki.

3.Zaakceptuj siebie – uczestnicy zajęć siadają w kole i każdy kończy zdanie: „lubię u siebie...”, „toleruję u siebie...”, „neguję u siebie...”

4.Notka biograficzna – każdy uczestnik losuje jedną kartkę z konkretnym napisem ( np. lubię siebie, nie toleruję swojego wyglądu, neguję siebie jako człowieka, nie toleruję swojej rodziny). Zadaniem jest stworzenie notki biograficznej w odniesieniu do wylosowanej kartki np.( lubię u siebie – wyjaśniamy jak zachowuje się dana osoba, co czuje, itd.) Odpowiedzi mieszamy, następnie każdy uczestnik losuje jedną kartkę z odpowiedzią, odczytuje ją i odgaduje jaki stosunek do siebie ma osoba, która stworzyła tą notatkę. Mówimy co nas naprowadziło, a co zmyliło.

5.Podsumowanie zajęć:
a)Skojarzenia – uczniowie wypisują na karteczkach skojarzenia do słów: człowiek tolerancyjny, człowiek nietolerancyjny. Prowadzący zbiera kartki i wypisuje skojarzenia na tablicy, uczniowie mają za zadanie zastanowić się co warto zmienić
w sobie lub nie by stać się bardziej tolerancyjnym.
b)Informacje zwrotne: uczniowie dzielą się swoimi odczuciami i wrażeniami po odbytych zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.