X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43078
Przesłano:

Bajka o trzech świnkach. Lekcja z tablicą interaktywną

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie czwartej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Temat: Warto... – baśń o trzech małych świnkach.
Cele ogólne:
-Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
-Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.
-Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości ważnych w życiu i kierowania się tymi wartościami.
- Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.
-Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Cele szczegółowe:
•rozpoznaje fikcję literacką – I.1.2
•rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach – I.1.3
•charakteryzuje bohaterów w czytanych utworach – I.1.9
•wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera – I.1.20
•objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach – I.1.15 •odczytuje elementy fantastyczne i rzeczywiste w tekście
•określa cechy postaci
•omawia wartość jednomyślności we wspólnym działaniu
•identyfikuje narratora
•odczytuje przesłanie baśni
• wie, co to jest morał.
•uczestniczy w rozmowie na zadany temat – III.1.1 •uzasadnia swoje zdanie w rozmowie na zadany temat, odwołując się do przykładów z doświadczenia lub obserwacji
Metody: ćwiczenia aktywizujące, praca z tekstem,
Formy pracy: praca indywidualna , praca z całą klasą,mapa mentalna
Środki dydaktyczne : tablica interaktywna, podręcznik, krzyżówka, wykreślanka

Przebieg lekcji:
1)Czynności organizacyjno-porządkowe.
2)Sprawdzenie pracy domowej.
3)Podanie tematu i celu lekcji:
Na tej lekcji poznamy baśń ,,Trzy małe świnki’’, ocenimy ich postępowanie, porozmawiamy o wartości pracy w życiu człowieka, sformułujemy morał, poznamy kim jest narrator.
Faza realizacyjna
1.Uczniowie opowiadają treść baśni przeczytanej w domu.
2.Porządkują kolejność zdarzeń (ćwiczenie na tablicy interaktywnej Learning Apps ) https://learningapps.org/display?v=pfv42807c19
3.Na tablicy uzupełniają mapkę skojarzeń wokół słowa dom, następnie przerysowują ją do zeszytu.
Dom--------------------------
4.Kolejnym zadaniem jest charakteryzowanie świnek, ich postawa wobec życia,
dyskutują i oceniają. (ćwiczenia interaktywne) https://learningapps.org/display?v=pq45ox03519
5.Uczniowie jako podsumowanie oceny bohaterek wykonują ćwiczenie na tablicy interaktywnej. Zastanawiają się, jak dokończyć temat. Co warto na podstawie baśni, dochodzą do stwierdzenia, że warto być pracowitym. Zapisują w zeszycie morał.
6.Następnie uczniowie wymieniają elementy realistyczne i fantastyczne z baśni.
7.Wprowadzenie pojęcia narrator, w tym celu uczniowie najpierw rozwiązują krzyżówkę, którą wklejają do zeszytu ( na tablicy interaktywnej jest duża krzyżówka, którą rozwiązujemy wspólnie).
https://progmar.net.pl/szkola/narzedzia/krzyzowki/danuta-begierska/1365/2
Rozwiązanie krzyżówki to właśnie słowo narrator. Nauczyciel wyjaśnia ,kim jest narrator, co wie o świecie przedstawionym. Zapisanie definicji w zeszycie.
Faza podsumowująca
Nauczyciel zadaje pytania:
- Czego nauczyliście się na dzisiejszej lekcji?
-Jaki morał z baśni zapamiętacie?
Ocena aktywności, zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.