X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4307
Przesłano:

Program pracy z uczniem zdolnym matematycznie

I. Założenia programowe

Program został napisany z myślą o uczniu kl. V Szkoły Podstawowej w Wieniawie, po obserwacji dotychczasowych postępów i osiągnięć.
Program obejmuje kl. V i VI szkoły podstawowej. Przewidziany jest do realizacji w ciągu roku szkolnego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Program pracy z uczniem zdolnym zawiera treści, które pozwolą na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole, a także pozwoli na dążenie do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków oraz popularyzację matematyki.
Uczniowie najchętniej realizują się nie tylko poprzez rozwiązywanie zadań konkursowych i udział w konkursach, ale przede wszystkim poprzez rozwiązywanie zagadek i ciekawie sformułowanych zadań, czasem humorystycznych. Zadania nawiązując do wielu dziedzin życia ukazują matematykę jako ciekawy przedmiot.

II. Cel ogólny

-rozwijanie zainteresowań matematycznych, popularyzacja wiedzy matematycznej, doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

III. Cele szczegółowe

-poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej zarówno na lekcjach jak i na zajęciach pozalekcyjnych
-rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań
-kształtowanie logicznego myślenia, analizowania i wnioskowania
-przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych
-trening przed sprawdzianem po kl. VI

IV. Treści programowe i procedury osiągania celów

Osiąganie stawianych celów następuje poprzez:

-rozwijanie wyobraźni matematycznej
-rozwiązywanie zadań wymagających pewnej pomysłowości i sprytu, zagadek logicznych, krzyżówek, łamigłówek liczbowych
-tworzenie możliwości uczenia się, odkrywania i tworzenia „własnej matematyki”

Metody:

-problemowa: rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności
-praca indywidualna

Formy pracy:

-praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki
-praca z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych
-indywidualne konsultacje i rozmowy ucznia zdolnego z nauczycielem

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki realizowana będzie poprzez :

-krótkie, kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem, zwykle komentując w sposób rozszerzający bieżący materiał lub kończące się sformułowaniem problemu, a potem rozwiązaniem go,
-zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych (prace dodatkowe dla chętnych)
-korygowanie błędów kolegów (szukanie błędów w rozumowaniu),
-zwiększanie wymagań co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi,
-stworzenie okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych

Treści programowe :

-rozwiązywanie zadań pochodzących z materiałów Międzyszkolnych Kółek Matematycznych w Grudziądzu oraz z Internetowego Kółka Matematycznego zawartych w „Zbiorze zadań” dla kółek matematycznych w szkole podstawowej A.Żurek i P.Jędrzejewicza wydanego przez GWO
-rozwiązywanie zadań z konkursów zakres szkoły podstawowej
-rozwiązywanie zadań i problemów dla chętnych na lekcjach matematyki
-rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych oraz arkuszy egzaminów próbnych OKE
-rozwiązywanie zadań otwartych o podobnej treści i stopniu trudności do występujących w sprawdzianach po kl. VI.

V. Założone osiągnięcia ucznia

Ocenianie i kontrolowanie następuje poprzez :

-obserwację pracy, aktywność i zaangażowanie
-ocenianie pracy indywidualnej
-udział w konkursach

Przewidywane efekty :

-pracując z uczniem zdolnym przyczynię się do rozwoju jego zdolności i zainteresowań, rozwinę umiejętność samokształcenia, pobudzę do samodzielnego działania. Skutkiem mojej pracy będzie popularyzacja matematyki oraz udział w konkursach matematycznych

VI. Ewaluacja programu

Ewaluacja dokonana zostanie poprzez :

-sprawdzanie dodatkowych zadań domowych
-poprzez wyniki konkursów matematycznych
-poprzez wyniki na sprawdzianie po szkole podstawowej
-obserwację ucznia na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.